Zestawienie WIG20 znowu poniżej poziomu 1800 punktów

Zestawienie WIG20 znowu poniżej poziomu 1800 punktów
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Warszawska giełda ma zbytnio sobą tydzień z wysoką zmiennością. Duże wahania koniunktury to wpływ zarówno czynników wewnętrznych (ostatnio kwestia OFE i publikacja prezydenckiego projektu ustawy frankowej), jak również czynników zewnętrznych (przede wszystkim Brexit). Indeks WIG20 wraz z dużą łatwością poddał się przecenie podczas piątkowej sesji i po raz kolejny znalazł się poniżej pulapu 1. 800 pkt. Presję na wycenę polskich aktywów pod koniec tygodnia wywołały rosnące niepokoje inwestorów w Europie przed zbliżającym się terminem referendum w Uk.

Konsekwencją powrotu słabej wladzy akcji blue chips wydaje sie ponowny zmniejszenie indeksu WIG20 poniżej poziomu 1. 800 pkt. Tym samym bliższy wykonania jest opisywany przez nas harmonogram powrotu indeksu największych spółek w okolice dołka z 2 czerwca br. (1. 750 pkt. ).

Biorąc natomiast ponizej uwagę rosnące niepokoje zanim Brexitem jak i równiez powrót znaczących spadków w rynkach akcji w Europie Zachodniej, niewykluczone, iż indeks WIG20 podążał będzie dotychczasową ścieżką respektowania formacji kanału spadkowego. Górne zredukowanie tej formacji cenowej zatrzymało w połowie ubiegłego tygodnia wzrostowe odreagowanie w obszarze poziomu 1. 850 pkt. Od dołu natomiast mamy linię łączącą sekwencję minionych dołków, która wskazuje dzieki ważne przeslanie poziomu 1. 700 pkt.

Sondaże wskazują w duże niezdecydowanie Brytyjczyków

Ostatni sondaż przeprowadzony w niedzielę wśród brytyjskiego społeczeństwa pokazuje, iż zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach Ue jest tylko o dwa proc. więcej niż głosów opowiadających się za tzw. Brexitem (42 proc. wobec 44 proc. ). Taki wynik będzie powodował najbardziej niesprzyjający forma na giełdach, czyli niepewność. Ryzyko owe dobrze odzwierciedlają poniedziałkowe poranne kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy. Futures na S&P500 traci obecnie 0, 4 proc. Znaczącą przeceną zakończyła się również poniedziałkowa sesja w Japonii (indeks Nikkei stracił 3, 1 proc. ). Sytuacja techniczna indeksu WIG pozostanie negatywna. Umocniła się pas oporu przy rejonie pulapu 47, 0 tys. pkt. (linia szyi formacji podwójnego szczytu). Pojawiło się poza tym ryzyko przełamania najbliższego pomocy przy 45, 0 tys. pkt.

W środę decyzja Rezerwy Federalnej

Wall Street ugięła się pod presją negatywnego sentymentu giełd tych popularnych i przy piątek od czasu pierwszych minutek traciła w wartości. Zestawienie S&P500 początkowo bronił się przed spadkiem poniżej pulapu 2. stu pkt., jednak ostatecznie stopien ten nie zaakceptowac został utrzymany.

Inwestorzy praktycznie wykluczają możliwość podwyżki stóp procentowych w trakcie środowego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku. Niebezpieczenstwo Brexitu i ostatnie słabe dane wraz z amerykańskiego sektora zatrudnienia, przeniosły przewidywania na zaostrzenie polityki pieniężnej na grudzień br. Jeżeli osłabienie branzy akcji przedłuży się, rejestr S&P500 spadnie w rejon poziomu dwóch. 050 pkt. (minimum wraz z połowy maja br. ).

Projprzem – zarząd szuka rodzaju na uzycie potencjału spółki

Akcjonariusze Projprzem zatrudnili skład swiezej rady nadzorczej. Spółka pracuje także nad planem progresu oraz kontynuuje proces wyboru nowego prezesa, podała spółka.

Wyniki finansowe Projprzemu za ostatnie kwartały nie były najlepsze. Zarząd porządkował sytuację w spółce, co dostrzegalne było szczególnie w wyniku zbyt czwarty kw. 2015 r. (wysoka strata). W pierwotnym kw. Projprzem wykazał znaczący spadek przychodów, przy faktycznie zerowym wyniku operacyjnym i netto. Aktualnie opracowywany wydaje sie byc długoterminowy zamiar rozwoju, który ma umożliwić spółce istotny wzrost wartości.

Działalność spółki obejmuje trzy obszary. Glówny z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie gwoli energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo handlowe. Ostatnia domena, w jakiej zajmuje się Projprzem to programy przeładunkowe.

PZU – rośnie wpływ czynników politycznych na działalność spółki

Skarb Państwa wnioskuje o umieszczenie przy porządku obrad walnego zebrania PZU, zwołanego na 30 czerwca, punktu dotyczącego odmian w radzie nadzorczej, podała spółka.

Uzasadnieniem wniosku wydaje sie uzyskanie większej kontroli przez radę nadzorczą nad działalnością spółki. Od początku r. trwa proces obsadzania najwyższych stanowisk spółki, a kluczem wyboru są czynniki polityczne. Po nowym prezesie i członkach zarządu, przyszedł okres na zmiany w radzie nadzorczej. Szkolenie akcji PZU pozostaje przy trendzie spadkowym. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 33, 0 zł.