Obniżą opłaty likwidacyjne. Przełomowe porozumienie dotyczące polisolokat