Górnicy z KHW otrzymają nagrodę roczną przy dwóch ratach