Wprowadzenie systemu CEPIK. 2. 0. Posłowie chcą przesunąć wyraz

Wprowadzenie systemu CEPIK. 2. 0. Posłowie chcą przesunąć wyraz
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Przesunięcie – z 4 stycznia 2016 r. dzieki 1 stycznia 2017 r. – terminu wdrożenia zmodernizowanego systemu (CEPiK2. 0), który gromadzi informacje dotyczące kierowców i pojazdów przewiduje plan zmian po Prawie na temat ruchu drogowym, nad którym w środę prace rozpoczął Sejm.

Wszelkie kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do sejmowej komisji administracji i rzeczy wewnętrznych.

Celem planowanych odmian jest modyfikacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także budowa centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Swieze przepisy mają pozwolić dzieki udoskonalenie danych empirycznych gromadzonych w tych rejestrach oraz dzieki uruchomienie oryginalnych e-usług.

Modyfikacje dotyczą 380 powiatów, ponad 4 tys. stacji inspekcji pojazdów a takze ponad szóstej tys. ośrodków szkolenia kierowców. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu noweli przesunięcie terminu związane wydaje sie z niedostatecznym przygotowaniem użytkowników systemu m. in. w starostwach, które zajmują się rejestracja pojazdów i wydawaniem praw podrózy. O zmianę terminu apelował m. in. Związek Powiatów Polskich natomiast także dostawcy oprogramowania i odbiorcy usług.

Jak powiedział w środę w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Arkadiusz Czartoryski (PiS) samorządy w niedawnych miesiącach zgłaszały szereg zastrzeżeń. – Grozi nam rozgardiasz informatyczny. Może nastąpić paraliż urzędów powiatowych. Zmiana pozwoli przetestować uklad i przeprowadzić szkolenia a mianowicie mówił Czartoryski.

Podczas dyskusji projekt poparli przedstawiciele wszystkich klubów i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot. Jak powiedział przesunięcie o r. terminu wydaje sie byc konieczne ponieważ CEPIK2. 0. nie jest ustawiony.

W ramach owego systemu gromadzone mają być informacje dotyczące np.: badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie wiadomosci o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym i negatywnym, ukończonych jak i równiez nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych jak i równiez niezarejestrowanych) jak i równiez zdarzeń ubezpieczeniowych (przewidziano zachowywanie informacji o szkodach, klasyfikujących pojazd az do dodatkowego testowania technicznego, zgłaszanych w ramach polisy obowiązkowego (OC) i nieobowiązkowego (AC).