Gaz spośród USA nie jest rozwikłaniem. "Cena nie będzie niższa od gazu z Rosji"