W święta można otrzymać poradę lekarską. Przychodnie dyżurują

Category: system gospodarczy
Author:
27 lipca, 2020

*Lekarze będą przyjmowali pacjentów także w święta Bożego Narodzin, noc sylwestrową i Nowy Rok. Ludzie potrzebujące porady medycznej przy nagłych przykladach mogą ją otrzymać w ramach świątecznej jak i równiez nocnej pieczy lekarskiej oraz pielęgniarskiej. *

Każda przychodnia zasadniczej opieki zdrowotnej powinna umieścić w sposób widoczny informację o obszarze opieki świątecznej i nocnej wraz z adresem i numerem telefonu. Wiadomosci te można znaleźć również na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

W sytuacji nagłego zachorowania, jak m. in. wysoka gorączka, bóle brzucha czy gardła, biegunka, dysponujemy prawo skorzystać z porady lekarza również poza mieszkaniem zamieszkania. Az do placówek dyżurujących w ramach świątecznej pomocy leczniczej można się udać również w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (zabiegi zlecone poprzez lekarza).

Rady nocnej kurateli lekarskiej oferowane są od momentu poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Po przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia należy udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego lub wezwać pogotowie (999, 112).

Po szczególności chodzi o wydarzenia: utraty przytomności, upadki z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, nagłe zaburzenia świadomości, urazy wypadkowe, nagłe duszności, porażenia prądem elektrycznym, poród oraz dolegliwości związane z ciążą.

Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor oceni, czy postac zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, badz też skierowania do świątecznej lub nocnej opieki wyjazdowej albo ambulatoryjnej.

Oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy mógl nagłym i nie zastępuje lekarza zasadniczej opieki leczniczej ani medyka poradni profesjonalnej.

Ze świadczeń opieki świątecznej oraz oddziału ratunkowego nie zaakceptowac należy korzystać w celu uzyskania: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty w stosowane ciagle leki po związku wraz z schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o dzieje zdrowia, ani skierowania do specjalisty.