Ustawa o równych szansach kredytowych (ECOA)

17.02.2021

Co to jest ustawa o równych szansach kredytowych (ECOA)?

Ustawa o równych szansach kredytowych (ECOA) to prawo stworzone przez rząd Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia wszystkim osobom równych szans na uzyskanie pożyczek i innych rodzajów kredytów od instytucji finansowych i innych pożyczkodawców.

Kluczowe wnioski
 • Ustawa o równych możliwościach kredytowych (ECOA), zgodnie z tytułem 15 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, ma na celu zakazanie dyskryminacji pożyczkodawców w jakimkolwiek aspekcie udzielania kredytu osobie fizycznej.
 • Ustawa ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu przez pożyczkodawców rasy, koloru skóry, płci, religii lub innych czynników niezwiązanych z zdolnością kredytową podczas oceny wniosku o pożyczkę, ustalania warunków pożyczki lub jakichkolwiek innych aspektów transakcji kredytowej.Organizacje, które wykazały wzorzec dyskryminacji, mogą wytoczyć przeciwko nim pozwy przez Departament Sprawiedliwości.Biuro Ochrony Finansów Konsumentów nadzoruje zgodność i egzekwuje ECOA, do którego dołączają inne agencje rządowe.Zrozumienie ustawy o równych szansach kredytowych (ECOA)

  Ustawa o równych szansach kredytowych została uchwalona w 1974 r. I jest szczegółowo opisana w tytule 15 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Ustawa, wdrożona rozporządzeniem B, stanowi, że osoby ubiegające się o pożyczki i inne kredyty mogą być oceniane jedynie na podstawie czynników bezpośrednio związanych z ich zdolnością kredytową. Zabrania wierzycielom i pożyczkodawcom branie pod uwagę rasy, koloru skóry, narodowości, płci, religii, stanu cywilnego, wieku (o ile są wystarczająco dorośli, aby podpisać umowę) lub otrzymywania pomocy publicznej z tytułu jakiegokolwiek aspektu pożyczanie – od zatwierdzenia wniosku po ustalenie warunków pożyczki, takich jak oprocentowanie czy opłaty.

  Prawo ma zastosowanie do każdej organizacji udzielającej kredytów, w tym banków, małych firm pożyczkowych i finansowych, sklepów detalicznych i domów towarowych, firm obsługujących karty kredytowe oraz spółdzielczych kas pożyczkowych. Dotyczy to również wszystkich osób zaangażowanych w decyzję o przyznaniu kredytu lub ustalaniu jego warunków – na przykład pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy organizują finansowanie.

  ECOA obejmuje różne rodzaje kredytów, w tym pożyczki osobiste, karty kredytowe, pożyczki mieszkaniowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe, pożyczki dla małych firm i modyfikacje pożyczek.

  W lipcu 2020 r.Biuro Ochrony Konsumentów (CFPB), które jest liderem w nadzorowaniu zgodności i egzekwowaniu ECOA, wydało wniosek o udzielenie informacji, wzywając do publicznych komentarzy, aby zidentyfikować możliwości ulepszenia tego, co robi ECOA, aby zapewnić niedyskryminacyjny dostęp do kredytu. „Jasne standardy pomagają chronić Afroamerykanów i inne mniejszości, stwierdziła Kathleen L. Kraninger, dyrektor agencji, „ale CFPB musi wspierać ich działaniami, aby upewnić się, że pożyczkodawcy i inne osoby przestrzegają prawa. Wcześniejsze 

  Uwagi specjalne

  Kiedy pożyczkobiorca ubiega się o kredyt, pożyczkodawca może zapytać o niektóre fakty osobiste, których stosowanie przy podejmowaniu decyzji o pożyczce jest zabronione przez ECOA. Chociaż te pytania nie mogą być częścią analizy w celu zatwierdzenia – a udzielenie na nie odpowiedzi jest opcjonalne – te informacje pomagają agencjom federalnym w egzekwowaniu przepisów antydyskryminacyjnych.

  Inny aspekt ECOA pozwala każdemu małżonkowi w małżeństwie na posiadanie własnej historii kredytowej we własnym imieniu. Biorąc to pod uwagę, jeśli pożyczkobiorca ma jakiekolwiek wspólne rachunki ze swoim małżonkiem, konta te pojawią się w obu raportach kredytowych, więc zachowanie finansowe współmałżonka może nadal mieć pozytywny lub negatywny wpływ na ocenę kredytową indywidualnego pożyczkobiorcy.

  Chociaż ECOA zabrania pożyczkodawcom opierania swoich decyzji na stanie cywilnym, niektóre pożyczki, takie jak hipoteki, mogą wymagać od pożyczkobiorcy ujawnienia, że ​​płacą alimenty lub alimenty na dzieci. Ponadto, jeśli pożyczkobiorca otrzymuje alimenty na dzieci lub alimenty i stanowi to istotne źródło dochodu, może być zmuszony do ujawnienia tego, aby kwalifikować się do pożyczki. Pożyczkobiorcy można odmówić pożyczki, jeśli na przykład alimenty na dziecko w połączeniu z innymi zobowiązaniami finansowymi oznaczają, że nie ma on wystarczających środków na spłatę pożyczki zgodnie z wymaganiami. Jednak pożyczkobiorcy nie można odmówić pożyczki tylko z powodu rozwodu.

  Twoje prawa do równych szans kredytowych

  Kiedy ubiegasz się o pożyczkę lub kartę kredytową, ECOA przyznaje Ci określone prawa.

 • Kredytodawcy mogą brać pod uwagę tylko istotne czynniki finansowe – Twoją zdolność kredytową, dochody i historię kredytową, w tym istniejące zadłużenie – podczas rozpatrywania wniosku kredytowego lub ustalania warunków pożyczki.
 • Masz prawo do uznania swojego nazwiska rodowego.Masz prawo do zachowania swoich kont po zmianie nazwiska, stanu cywilnego, osiągnięciu określonego wieku lub przejściu na emeryturę, chyba że wierzyciel ma dowody, że nie chcesz lub nie jesteś w stanie zapłacić.Musisz zostać poinformowany, czy Twój wniosek został przyjęty czy odrzucony w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.Musisz otrzymać konkretny powód odrzucenia lub masz prawo poznać powód, jeśli poprosisz o to w ciągu 60 dni. Dopuszczalnym powodem może być: „Twój dochód był zbyt niski lub „nie byłeś zatrudniony wystarczająco długo, a nie coś ogólnego, np. „Nie spełniłeś naszych standardów.Wierzyciele nie mogą:
 • Narzuć różne warunki, takie jak wyższe oprocentowanie lub wyższe opłaty, jeśli opierają się one na Twojej rasie, kolorze skóry, religii, narodowości, płci, stanie cywilnym, wieku lub otrzymujesz pomoc publiczną.
 • Nie rozważaj rzetelnej pomocy publicznej w taki sam sposób, jak inne dochody.Zapytaj o swój stan cywilny, jeśli ubiegasz się o oddzielne, niezabezpieczone konto.Zapytaj, czy jesteś wdową, czy po rozwodzie.Wykrywanie oznak dyskryminacji kredytowej

  Często dyskryminacja kredytowa nie jest oczywista, co utrudnia jej dostrzeżenie. CFPB radzi konsumentom, aby zwracali uwagę na te sygnały ostrzegawcze dotyczące naruszeń ECOA: 

 • Inaczej traktujemy Cię osobiście niż telefonicznie.
 • Odradza się ubieganie się o kredyt.Słyszysz, że pożyczkodawca negatywnie komentuje rasę, narodowość, płeć lub inne grupy chronione.Odmówiono Ci kredytu, mimo że się do niego kwalifikujesz.Otrzymasz kredyt z wyższą stopą procentową niż ta, o którą się ubiegałeś, mimo że kwalifikujesz się do niższej stawki.Odmówiono ci kredytu, ale nie podano powodu ani nie powiedziano, jak dowiedzieć się, dlaczego.Twoja umowa brzmi zbyt dobrze, aby była prawdziwa.Czujesz się popychany lub naciskany, aby podpisać.Działania, które należy podjąć, gdy podejrzewasz dyskryminację

  Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie we wniosku kredytowym, możesz podjąć kilka kroków.

 • Najpierw skontaktuj się z wierzycielem, aby złożyć skargę. Czasami uda Ci się ich przekonać, aby ponownie przyjrzeli się Twojej aplikacji.
 • Skontaktuj się z biurem prokuratora generalnego, aby dowiedzieć się, czy wierzyciel naruszył jakiekolwiek stanowe przepisy dotyczące równych szans kredytowych.Zgłoś każde naruszenie odpowiedniej agencji rządowej. W przypadku odmowy kredytu wymagane powiadomienie od wierzyciela zawiera informacje kontaktowe określonej agencji rządowej, które będą zależeć od rodzaju pożyczki lub kredytu.Złóż skargę do Biura Ochrony Finansów Konsumentów. Będzie współpracować z wierzycielem, aby uzyskać odpowiedź dla konsumenta. Skargi te pomagają również Prezydium zidentyfikować przypadki i wzorce dyskryminacji oraz naruszenia prawa w zakresie uczciwego udzielania pożyczek.Konsumenci, którzy zostali poszkodowani w wyniku działań wierzyciela, mogą pozwać wierzyciela przed sądem federalnym. Jeśli wygrasz, możesz odzyskać swoje rzeczywiste odszkodowanie i otrzymać odszkodowanie karne, jeśli sąd uzna, że ​​działania wierzyciela były umyślne. Niektóre sprawy o dyskryminację kredytową są wnoszone jako pozwy zbiorowe. Zasięgnij porady prawnika w sprawie najlepszego sposobu postępowania.Kary wynikające z ustawy o równych szansach kredytowych (ECOA)

  Pożyczkodawcy, którzy dopuścili się naruszenia ECOA, mogą potencjalnie stanąć w obliczu pozwów zbiorowych Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), jeśli Departament Sprawiedliwości lub inne agencje stowarzyszone uznają wzór dyskryminacji.

  Biuro Ochrony Konsumentów dąży do egzekwowania ECOA, wraz z innymi agencjami federalnymi, takimi jak Zarząd Rezerwy Federalnej, Biuro Kontrolera Waluty (OCC), Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) i National Credit Union Administration (NCUA). W przypadku uznania winy organizacja popełniająca przestępstwo może być zmuszona do zapłacenia odszkodowania karnego, które może być znaczące, a także pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez pokrzywdzonego.

  Przykłady egzekwowania ustawy o równych szansach kredytowych (ECOA)

  Zbyt częstym naruszeniem ECOA jest pobieranie wyższych stawek lub opłat od wnioskodawców pochodzących z mniejszości. To był problem w tych dwóch przypadkach.

  W lipcu 2012 roku Departament Sprawiedliwości osiągnął porozumienie w wysokości ponad 175 mln USD z Wells Fargo Bank w związku z wzorcem lub praktyką dyskryminującego udzielania pożyczek: pożyczkobiorcy pochodzenia afroamerykańskiego i latynoskiego, którzy kwalifikowali się do pożyczki, zostali obciążeni wyższymi opłatami lub oprocentowaniem lub zostali niewłaściwie umieszczeni w kredyty subprime, które są również droższe.

  W styczniu 2017 r. Zawarto 53 mln USD ugody z Chase Bank za dyskryminację kredytową. Jak stwierdził wówczas Preet Bharara, prokurator Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku: „Ugoda zrekompensuje tysiącom afroamerykańskich i latynoskich pożyczkobiorców, którzy zapłacili wyższe oprocentowanie i prowizje od kredytów hipotecznych Chase niż podobni biali kredytobiorcy. .

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy