Uroczystości w 28. rocznicę śmierci górników wraz z kopalni „Wujek”

Uroczystości w 28. rocznicę śmierci górników wraz z kopalni „Wujek”
Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

Do budowania ojczyzny sprawiedliwej, wolnej i dumnej – takiej, za jaką zginęli górnicy wraz z kopalni „Wujek” – wezwał w środę podczas mszy w 28. rocznicę pacyfikacji kopalni ks. dr Arkadiusz Wuwer.

Bliski współpracownik metropolity katowickiego, abpa Damiana Zimonia, teolog i socjolog wygłosił homilię podczas uroczystej mszy po katowickim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, która rozpoczęła w środę oficjalne obchody 28. rocznicy śmierci dziewięciu górników z kopalni „Wujek”. Zginęli te banki od milicyjnych kul dzieki początku postaci wojennego.

„To co wielkie zaczyna się niemal w kazdej sytuacji tak samo – niezauważalnie (). Wtedy, kiedy się tegoz najmniej spodziewamy, przypada sluzace do nas to, co decyduje o całym życiu, na temat wieczności chociazby. Kopalnia +Wujek+ wpisuje się w tę prawidłowość” – powiedział ks. Wuwer.

„Niegdyś w tym właśnie miejscu osoby, górnicy, zostali zaskoczeni koniecznością podołania próbie, która po jednym momencie decyduje na temat życiu lub o śmierci, o wolności bądź zniewoleniu, o prawdzie albo na temat życiu w wiecznym kłamstwie. Dziewięciu wraz z +Wujka+ zostało wpisanych po przeciwny ciąg dziejów, znaczony mimowolnym, niechcianym może bohaterstwem, ale też wiernością jak i równiez służbą” a mianowicie wskazał kaznodzieja.

Jak mówił, górnicy wraz z „Wujka” wiedzieli, że walczą po słusznej stronie, lecz – wskazał – „to my nadajemy ostateczny format ich ofierze. W pierwotnym, bliższym kontekście będzie to znaczyło: zbudować ojczyznę, zbytnio jaką umarli – sprawiedliwą, wolną, dumną. W dalszym i ostatecznym sensie – oddać katalogów życie Chrystusowi” – powiedział ks. Wuwer.

„Spełnić testament ich życia i śmierci oznacza konieczność dokonania wybrania – wybudowania na pierwszym miejscu Boga, tak przy życiu prywatnym, jak i społecznym. Dopiero wtedy wszystko odmienne będzie dzieki właściwym miejscu” – dodał teolog, wyrażając nadzieję, że ofiara górników przybliży dzień, kiedy spotkają się wraz z sobą na terytorium polski łaska i wierność, sprawiedliwość i pokój.

Sporo miejsca w homilii ks. Wuwer poświęcił również współczesnej gospodarce krajowej i społeczeństwu w globalizującym się świecie. Wskazał w znaczenie wartości solidarności i braterstwa.

„W naszych czasach, zdominowanych przez ekonomię, gospodarka to coś więcej niż aktywność człowieka dla przyrzeczenia sobie profitu. Odnowienie pogrążonego w zastoju życia może nastąpić tylko przez pokonanie chciwości, zawiązanie ponowych relacji między ekonomią i polityką a etyką, poprzez powrót do chrześcijańskich cnót społecznych. Gospodarka nie zaakceptowac może obyć się bez przyjęcia firm bezinteresowności (), zasady darmowości” – wskazał ks. Wuwer.

Kaznodzieja apelował o przywrócenie kultury moralnej życia ogólnego. „Potrzeba, abyśmy w obliczu zalewającego nas morza zagubienia byli zjednoczeni jak i równiez solidarni, byśmy znowu, jak onegdaj, pomagali sobie nawzajem i bezwarunkowo we wspólnym budowaniu przyszłości. Potrzeba współpracy z łaską bożą jak i równiez bliźnimi, zeby znów właściwie wybierać i wspólnie budować” – mówił.

„Trzeba skupić się dzieki przywróceniu człowieka człowiekowi, dzieki instytucjach społeczeństwa obywatelskiego i ich zdolności do ustawiania autentycznych obywateli (). Konieczny jest wysoki powrót mieszkancówrezydentów na scenę życia ogólnego, odrodzenie się postaw służby i poświęcenia (), rehabilitacja polityki rozumianej jako troska o dobro wspólne” – powiedział ks. Wuwer.

We mszy, celebrowanej pod przewodnictwem metropolity katowickiego, abpa Damiana Zimonia, uczestniczyły m. in. rodziny pomordowanych górników, reprezentanci krajowych i regionalnych władz, kierownictwa Solidarności oraz górnicy ze śląskich kopalń.

Witając zgromadzonych duszpasterz śląsko-dąbrowskiej Solidarności, ks. prałat Stanisław Puchała, prosił na temat modlitwę w intencji tego, by a mianowicie jak mówił – przelana krew górników stała się „posiewem sprawiedliwości i rzetelna, jedności jak i równiez braterstwa przy naszej ojczyźnie”.

Środowa msza odprawiona została w intencji poległych górników z „Wujka”, ale także wszystkich ludzi, którzy zginęli w obronie polskiej wolności i niepodległości. Ks. Puchała wskazał, że rodziny poległych górników „wciąż modlą się o sprawiedliwość”. Ocenił, że wprowadzony trzynascie grudnia 1981 r. forma wojenny pozostawił w Polakach „trwałe rezultaty moralne”.

Uroczystości 28. rocznicy tragedii górników z „Wujka” zakończy przy środę wieczorem apel poległych przed Krzyżem-Pomnikiem, upamiętniającym tamte wydarzenia. Na okolicznościowych wystąpieniach przed pomnikiem zostaną złożone wieńce jak i równiez kwiaty. (PAP)

mab/ itm/ bk/