UOKiK: 41 decyzji dotyczących niedozwolonych działań gmin i ich spółek

UOKiK: 41 decyzji dotyczących niedozwolonych działań gmin i ich spółek
Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

41 woli dotyczących niedozwolonych działań gmin i pierwotnego spółek wydał w tym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 26 przypadkach prezes UOKiK nałożyła kary pieniezne o łącznej wartości 1-wsza, 2 mln zł.

Jak poinformowała we wtorkowym komunikacie rzeczniczka urzędu, jednym sposród zadań UOKiK jest eliminowanie nieprawidłowości na rynkach miejscowych. Najczęściej przystaje tam sluzace do naruszeń prawa przez podmioty świadczące usługi użyteczności ogólnej – gminy lub zależne od nich spółki a mianowicie poinformowała rzeczniczka.

Z ludzi 41 decyzji 27 dotyczyło nadużywania pozycji dominującej, a 14 naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W 15 przykladach ze względu na zobowiązanie przedsiębiorcy do zmiany niedozwolonych praktyk prezes Urzędu odstąpiła od nałożenia kary finansowej. Jak poinformowała rzeczniczka, najczęściej, bo w 30 wypadkach, do nieprawidłowości dochodziło w dziedzinie usług wodociągowo-kanalizacyjnych. „Z doświadczenia UOKiK wynika, że uzywanie niedozwolonych praktyk przez gminy i ich podmioty zależne wynika glównie z nieznajomości obowiązującego prawa. Świadczą w ten sposób m. in. podobne nieprawidłowości w różnych regionach kraju” – poinformowała Cieloch.

Trzy najnowsze wybory UOKiK odnoszące się nieprawidłowości na rynkach lokalnych również dotyczą usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

1-a z nich dotyczyła nadużycia pozycji rynkowej przez spółkę Gospodarka Komunalna, której wyłącznym udziałowcem wydaje sie byc gmina Boguchwała (woj. podkarpackie). Spółka metrów. in. uniemożliwiała klientom ubieganie się o zwrot kosztów poniesionych przy budowie urządzeń kanalizacyjnych. Wedlug przepisami odbiorca ma obowiązek sfinansowania z własnych środków jedynie wybudowania przyłącza, z kolei w przypadku zrealizowania innych części infrastruktury może zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów. Gospodarka Komunalna z siedzibą w Boguchwale otrzymała karę 7 330 zł. Poza tym Prezes UOKiK nakazała zaniechanie niedozwolonych działań.

Jak ustalił UOKiK, niekorzystne warunki umów o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej narzucała swoim klientom również wspólnota Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie). Nakazywała ona właścicielom nieruchomości powoływanie społecznych komitetów budowy, których zadaniem było zebranie kapitalów i sfinansowanie projektu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej a takze bezpłatnego przekazania go gminie. Tymczasem to ona winna ponosić koszta rozbudowy necie, w tym sporządzenia projektu. Gmina dobrowolnie zobowiązała się do zaprzestania niedozwolonych działań. W związku z tym Prezes UOKiK odstąpiła od nałożenia kary finansowej.

Również w wypadku gminy Krasnobród (woj. lubelskie) UOKiK zrezygnował z kary finansowej. Urząd zakwestionował sposób ustalania należności za pobraną ilość nawadniania w przypadku straty lub uszkodzenia wodomierza sposród winy odbiorcy, określając ją na maksymalnym możliwym szczeblu. Zgodnie z uprawnieniem przedsiębiorca powinien w przypadku takowego zdarzenia domagać się uiszczenia opłaty zbyt wodę, która faktycznie została pobrana. Wówczas gdy nie można tego dokładnie zmierzyć, ilość pobranej h2o powinna zostać ustalona na bazie średniego zużycia w okresie niedawnych trzech miesięcy sprawnego działania wodomierza albo na podstawie średniej z równoleglego okresu dwanascie miesiecy wcześniej.

Jakim sposobem poinformowała rzeczniczka, decyzje nie zaakceptowac są ostateczne. Przysługuje od momentu nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

her/ mki/