University of California – doradcy

17.02.2021
Category: Poprawić Swoją

Dostępność

 • podstawowa nawigacja
 • nawigacja dodatkowaFormularz wyszukiwaniagłówna zawartośćzawartość paska bocznegonawigacja w stopce
 • Rekrutacja do UC >>Doradcy
  • Przyjęcie pierwszego roku
  • Wstęp na transfer
   • Minimalne wymagania wstępne
   • Doradztwo i planowanie
    • Transfer Pathways
    • Edukacja ogólna i IGETCPrzenoszenie kredytów Kompleksowy przeglądPrzenieś profile uczniówGwarancja przyjęcia na transferPomaganie uczniom w składaniu wniosków Międzynarodowe rekordy akademickieWymagania dotyczące ukończenia UCMateriały do ​​pobraniaDodatkowe zasobyWydarzenia dla doradcówKontakty rekrutacyjne na kampusPrzenieś kredyty

     Konieczne jest, aby przyszli studenci transferowi podjęli kursy uniwersyteckie, które są akceptowane przez UC w celu transferu punktów.

     Niewiele rzeczy jest tak frustrujących lub demoralizujących dla studentów, jak odkrycie, że niektóre z ich punktów nie będą wliczane do ich stopnia UC.

     Dla studentów z KaliforniiZbywalne umowy dotyczące kursówUC ma zbywalne umowy dotyczące kursów (TCA) ze wszystkimi szkołami wyższymi w Kalifornii. Umowy te określają przedmioty, które otrzymają od nas zaliczenie matury. Wszystkie uczelnie społecznościowe w Kalifornii mają również umowy z kampusami UC, które określają, które z możliwych do przeniesienia kursów mogą być wykorzystane do spełnienia różnych wymagań dotyczących ogólnego wykształcenia / zakresu i głównych wymagań przygotowawczych. Umowy te zostały opracowane w celu zapewnienia ciągłości programów akademickich studentów.

     Ograniczenia dotyczące kredytów transferowychStudenci otrzymają do 70 sem / 105 qtr jednostek zaliczeniowych za prace na niższych rangach ukończone w dowolnej instytucji lub kombinacji instytucji. W przypadku jednostek przekraczających maksymalny poziom zostanie przyznany zaliczenie przedmiotu za odpowiednie zajęcia zdawane ponad to ograniczenie jednostkowe i może być wykorzystane do spełnienia wymagań.

     • Jednostki zdobyte na egzaminach AP, IB i / lub A-Level nie są objęte ograniczeniem i nie narażają kandydatów na ryzyko odmowy przyjęcia.
     • Jednostki zarobione na dowolnym kampusie UC (zapis na przedłużenie, lato, krzyż / równoległy i zwykły rok akademicki) nie są objęte ograniczeniem, ale są dodawane do maksymalnego dozwolonego kredytu transferowego i mogą narazić kandydatów na ryzyko odmowy przyjęcia z powodu zbyt dużej liczby jednostek.Ponadto istnieje ograniczenie liczby jednostek, na które UC udziela kredytów w następujących obszarach:

      • Kursy angielskiego jako drugiego języka: maksymalnie 8 semestrów (12 kwartałów)
      • Kursy wychowania fizycznego: maksymalnie 4 semestralne (6 kwartałów) lekcjePowielanie zaliczeń zabronione : UC nie przyznaje punktów za kursy w college’u, których treść jest powtórzeniem materiału z wcześniej ukończonego kursu lub egzaminu, za który został już zaliczony, z wyjątkiem powtarzania niedostatecznych (D / F) ocen z kursu.

       Powtarzane kursyStudent może powtarzać każdy przedmiot, z którego pierwotnie uzyskał ocenę C-, D +, D, F lub NP, tyle razy, ile jest to konieczne, aż do uzyskania pierwszej oceny literowej C lub wyższej. Obowiązują następujące zasady:

       • Kurs zastępczy (powtarzany) musi mieć program nauczania podobny do kursu oryginalnego (te same treści, ale niekoniecznie ten sam tytuł).
       • Nowa uzyskana ocena zastąpi niedostateczną ocenę w obliczeniach GPA. UC nie uśrednia ocen.Wszystkie zajęcia (oryginalne i powtórki) muszą zostać zgłoszone we wniosku o przyjęcie.Kurs bez wyróżnienia może być użyty jako powtórzenie kursu z wyróżnieniem.Kurs z wyróżnieniem może być użyty jako powtórzenie kursu bez wyróżnienia.Powtarzanie ocen C (2.0) jest niedozwolone.Powtarzanie kursów poza kolejnością jest niedozwolone.Studenci nie mogą powtarzać kursu na niższym poziomie, jeśli na kursie wyższego poziomu uzyskano już ocenę D- lub wyższą.Kursy UC muszą być powtarzane na UC, ale niekoniecznie na oryginalnym kampusie.UC nie przyznaje zaliczeń za kursy w college’u, których treść jest powtórzeniem materiału z wcześniej ukończonego kursu lub egzaminu, za który został już zaliczony, z wyjątkiem powtarzania niedostatecznych (D / F) ocen z kursu.

        Jak UC określa możliwość przenoszeniaPrzy ustalaniu, czy kurs w college’u społecznościowym można przenieść do innego kraju, obowiązują dwie podstawowe zasady:

        1. Kurs powinien być porównywalny z kursem oferowanym na niższym poziomie w kampusie UC.
        2. Jeśli kurs nie jest równoważny z konkretnym kursem UC, musi być odpowiedni dla stopnia UC pod względem celu, zakresu i głębokości.Kursy zatwierdzone do przeniesienia są stosowane jako zaawansowany kredyt do wyboru na studia licencjackie na dowolnym kampusie UC.

         Recenzja kursuKażdego roku kontaktujemy się z oficerem ds. Artykulacji w każdym college’u w Kalifornii, prosząc o pomoc w aktualizacji TCA. Przesyłamy ogólne informacje związane z procesem artykulacji, kopię najnowszej umowy dotyczącej artykulacji Community College oraz szczegółowe instrukcje dotyczące przeglądu i aktualizacji umowy. Uczelnie społecznościowe przesyłają nam swój najnowszy katalog i listę nowych kursów (w tym konspekty kursów) do przeglądu.

         Analitycy ds. Artykulacji UC przeglądają przesłane materiały, a następnie wysyłamy elektroniczne powiadomienie do uczelni i do każdego kampusu UC. Zaktualizowany TCA jest publikowany w serwisie ASSIST.

         Artykulacja kampusuNasze kampusy wykorzystują informacje zawarte w zbywalnych umowach o kursach do opracowywania różnych umów artykulacyjnych dla poszczególnych kampusów z kalifornijskimi kolegiami społecznymi. Umowy te, opisane poniżej, pozwalają przyszłym studentom z przeniesienia pracować w celu uzyskania określonego stopnia UC, gdy są zapisani na college.

         Poszczególni dziekani uczelni i szkół na kampusach UC określają dopuszczalność kursów transferowych w celu spełnienia wymagań dotyczących stopnia. Przyjęcia do kampusów lub relacje z biurami szkół służą jako łącznik między urzędnikami ds. Artykulacji w college’u a dziekanami UC.

         Ogólne umowy dotyczące wykształcenia / zakresu. Umowy dotyczące

         ogólnych wymagań edukacyjnych / szerokich określają, które kursy w college’ach społecznościowych mogą być wykorzystywane do spełnienia ogólnych wymagań dotyczących wykształcenia / szerokości poszczególnych uczelni i szkół na danym kampusie UC.

         Umowy dotyczące wymagań przygotowawczych Umowy dotyczące wymagań

         przygotowawczych określają, które kursy w college’u społecznościowym mogą być wykorzystywane do spełnienia wymagań przygotowawczych dla określonych kierunków lub programów studiów na określonym kampusie UC.

         Umowy dotyczące

         poszczególnych kursów Umowy dotyczące poszczególnych kursów określają, jakie kursy w college’u są porównywalne lub „akceptowane zamiast odpowiadających im kursów na danym kampusie UC.

         Zaliczenie językowe / literackie dla studentów, których językiem ojczystym nie jest angielskiUczeń, którego językiem ojczystym nie jest angielski – i który ukończył co najmniej 9 lat nauki w tym języku ojczystym – może zaliczyć kursy językowe w języku ojczystym tylko wtedy, gdy są to kursy zaawansowane na poziomie wyższym. Zaliczenie literatury w języku ojczystym w college’u jest dozwolone tylko w przypadku kursów odbywanych w rodzimych uczelniach lub z kursów wyższych i podyplomowych faktycznie podejmowanych na UC lub w innej uznanej instytucji, w której językiem wykładowym jest angielski.

         Dla studentów z innych instytucjiChociaż UC nie ma wstępnie zatwierdzonych formalnych umów dotyczących zbywalnych zajęć poza systemem uniwersytetów w Kalifornii, jednostki ogólne lub kredyty z akredytowanej regionalnie uczelni lub uniwersytetu są przenoszone, jeśli kurs jest porównywalny z kursem oferowanym na kampusie UC. Jeśli kurs nie jest równoważny z konkretnym kursem UC, musi być odpowiedni dla stopnia UC pod względem celu, zakresu i głębokości.

         Jednak niektórych kursów nie można przenieść do UC. Na przykład następujące rodzaje kursów nie zapewniają zaliczenia UC:

         • Remedial English (kursy z kompozycji poniżej pierwszego semestru)
         • Matematyka poniżej algebry uczelni (każdy kurs, na którym algebra na poziomie średnio zaawansowanym nie jest warunkiem wstępnym)Kursy instruktażowe / techniczne, np. Dotyczące obsługi oprogramowania komputerowego (np. Word, Excel, PowerPoint)Aby dowiedzieć się o możliwych do przeniesienia kursach z czteroletnich instytucji i dwuletnich uczelni poza stanem, zapoznaj się z Katalogiem ogólnym dowolnego kampusu UC lub umową o kursie transferu (TCA), którą UC ma z dowolną szkołą społeczną w Kalifornii .

          W przypadku TCA odwiedź ASSIST.org i wykonaj następujące kroki:

          • Wybierz nazwę uczelni bez nazwy UC lub CSU w tytule.
          • Kliknij łącze UC Transferable Courses, a następnie poszukaj podobnych nazw kursów, które student ukończył gdzie indziej.Dla byłych i obecnych studentów UC
           • Wcześniej uczęszczał do kampusu UC podczas regularnego semestru (jesień, zima, wiosna) i chce przenieść się z powrotem do tego samego kampusu lub innego kampusu, lub
           • Czy obecni studenci UC chcą przenieść się do innego kampusu UC?Aby wziąć udział w przyjęciu, studenci muszą mieć dobrą opinię akademicką przed przeniesieniem (2,00 GPA zdobyte w ostatnim semestrze i łącznie). Jeśli nie mają dobrej pozycji akademickiej, powinni skontaktować się z doradcą uczelni / szkoły w kampusie UC, do którego uczęszczali lub uczęszczają, aby dowiedzieć się, jak poprawić swoją pozycję akademicką.

            Wszystkie ukończone kursy oraz oceny i jednostki zdobyte na kampusie UC jesienią, zimą, wiosną i latem na kampusie UC można przenieść do innego kampusu UC (jednak niektóre kursy UC Extension mogą nie być przenoszone).

            Informacje o tym, jak doradzać studentom, którzy wcześniej byli zapisani na kampus UC, ale nie ukończyli jeszcze tytułu licencjata, można znaleźć w skróconej instrukcji [PDF] w sekcji „Inne rodzaje przeniesionych studentów.

            Odpowiedzi w ASSISTAby zapoznać się z zbywalnymi umowami dotyczącymi kursów zawartymi przez UC z kalifornijskimi szkołami wyższymi, odwiedź www.assist.org.

            Katalogi kampusówPrzejrzyj katalogi kampusów, aby porównać kursy UC z kursami w innych czteroletnich instytucjach i dwuletnich uczelniach poza stanem:

            • Berkeley
            • DavisIrvineLos AngelesMercedNadrzeczeSan Diegoświęta BarbaraSanta Cruz
 • We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy