Uniknij tego błędu nadpłaty

17.02.2021

W tym tygodniu post na blogu został napisany za zgodą jednego z naszych użytkowników Family Access. Pamiętaj, użytkownicy IonTuition mogą przyznawać darmowe konta członkom rodziny.

Anne jest typowym pożyczkobiorcą kredytów studenckich

Anne jest nauczycielką w szkole podstawowej i ma ponad 10 000 dolarów federalnych i prywatnych pożyczek studenckich. Obecnie korzysta z planu spłaty pożyczek federalnych w oparciu o dochody. Ma jednak jedną prywatną pożyczkę o wysokim oprocentowaniu, wyłączoną z IDR, którą starała się spłacić szybko, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

Chciała najpierw spłacić swoją prywatną pożyczkę

Za każdym razem, gdy Anne miała dodatkowe pieniądze, nadpłacała swój prywatny kredyt studencki. W krótkim czasie Anne otrzymywała „Należną kwotę 0 USD na wyciągach z kredytu studenckiego. Jednak pomimo tego, że była winna 0 dolarów, niezapłacone odsetki i niezapłacone opłaty nadal gromadziły się każdego miesiąca.

Nadal dokonywała nadpłat, wierząc, że dodatkowa kwota zostanie przeznaczona na kapitał jej prywatnej pożyczki. Jednak jej dodatkowe płatności były przeznaczone tylko na niezapłacone odsetki i niezapłacone opłaty.

Istnieje różnica między nadpłatami a przedpłatami

Anne’s servicer ma opcję „Quick Pay, która umożliwia pożyczkobiorcom wysyłanie płatności bez proszenia pożyczkobiorcy o alokację nadpłat. Anne wybrała opcję „Szybka płatność, kiedy zaczęła spłacać swoją pożyczkę bez czytania warunków dotyczących alokacji płatności.

W przypadku opcji „Szybka płatność każda nadpłata „ przyspieszy termin płatności o liczbę płatności objętych płatnością, chyba że poinformujesz nas inaczej . Oznacza to, że jej nadpłaty przesunęły jej termin płatności do tyłu, zamiast zostać zastosowane do jej kwoty głównej.

Upewnij się, że zapoznałeś się z warunkami oświadczenia

Oto kopia na ostatniej stronie oświadczenia Anny o pożyczce studenckiej: „ Po przypisaniu płatności do pożyczki (pożyczek) płatności są naliczane na podstawie warunków weksla wekslowego każdej pożyczki, zwykle najpierw do niezapłaconych opłat, a następnie do niezapłaconych odsetek , a następnie do Niespłaconego Zleceniodawcy. „Serwisant wpłaca najpierw opłaty i odsetki. W tym przypadku żadne pieniądze nie zostały pobrane na poczet kapitału. Zamiast tego termin porodu Anny zostałby przesunięty.

Anny nie stosowano płatności wobec jej zleceniodawcy

Anne została zaproszona przez Family Access do IonTuition przez swojego współmałżonka, który pracuje dla firmy oferującej IonTuition.

Po prawie 2 latach Anne zauważyła, że ​​jej saldo pożyczki studenckiej na pożyczce prywatnej nie uległo zmianie. W rzeczywistości, mimo że dokonywała płatności co miesiąc (czasami 2), niespłacony kapitał jej prywatnej pożyczki studenckiej od 22 stycznia 2016 r. Utrzymywał się na poziomie „3 889,18 USD .

Anne utknęła w płatnościach „tylko odsetki

Patrząc na historię płatności powyżej, jest kilka miesięcy, w których płatności nie zostały nawet zaliczone na poczet odsetek. W takich przypadkach jej nadpłata pokrywała kilkumiesięczne odsetki i przesunęła termin jej wymagalności. Gdy opłaty zostały spłacone przez nadpłatę, zostały ponownie naliczone, a jej kolejna nadpłata poszła na spłatę odsetek.

Gdyby Anne nie zauważyła tego na swoim koncie IonTuition, nie wiadomo, jak długo dokonywałaby płatności bez żadnych postępów.

Jej błąd kosztował 978,27 $

Anne przesłała prawie 1000 dolarów, które zostały wykorzystane tylko na jej odsetki. Mimo że miała przewagę w płatnościach, jej obsługujący nie zastosował tych płatności do swojego głównego zobowiązanego. Gdyby nie dokonywała nadpłat, jej saldo zostałoby spłacone normalnie.

Dlatego pracownicy potrzebują pomocy w postaci pożyczki studenckiej

Nasze spłaty pożyczki studenckiej często nie są priorytetem ani priorytetem, więc jest zrozumiałe, jak może się wydarzyć coś takiego jak sytuacja Anne. Dlatego zarządzanie kredytem studenckim i usługi doradcze są tak ważne.

IonTuition pomaga pożyczkobiorcom znaleźć najlepszą ścieżkę spłaty, a my pomożemy Ci porozmawiać z Twoim usługodawcą, aby upewnić się, że płatności są przydzielane zgodnie z przeznaczeniem. Anne nauczyła się cennej lekcji i podejmujemy takie sytuacje, aby uczyć naszych użytkowników, że nie zdarza się to innym.

Jeśli masz skargę na firmę obsługującą pożyczki studenckie, zachęcamy do złożenia skargi za pośrednictwem biura Consumer Financial Protection Bureau.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy