Ukraina: Konfiskata dokumentów ze świadectwami bojowników o niepodległość

Category: rózne
Author:
27 lipca, 2020

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeszukała lwowskie Narodowe Muzeum-Memoriał Ofiar Reżimów Okupacyjnych Więzienie na Łąckiego konfiskując m. in. dokumenty ze świadectwami uczestników ukraińskiego aliansu niepodległościowego, zapisywane w czasach 2009-2010.

Informację tę przekazało we wtorek Ukraińskie Centrum Badań Ruchu Niepodległościowego (UCBRN) we Lwowie.

„Przedstawiciele SBU nie posiadali żadnego pozwolenia w przeszukanie. Nie znaleźli także dokumentów, które zawierałyby tajemnicę państwową” a mianowicie czytamy przy komunikacie UCBRN.

Prócz akt, bądź katalogów kopii, które Muzeum dzieki Łąckiego uzyskało z archiwów SBU zbytnio czasów poprzedniego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki, funkcjonariusze SBU skonfiskowali aktualnie kopie dokumentów z odtajnionych archiwów KGB Litwy.

„Z historii więzienia (przy ul. Łąckiego) zniknęły nagrania online (ze świadectwami) dysydentów, powstańców (członków Ukraińskiej Powstańczej Armii), byłych więźniów obozów (sowieckich)” – głosi komunikat UCBN.

Dyrektorem Więzienia na Łąckiego jest etatowy pracownik SBU, historyk Rusłan Zabiłyj.

Po ubiegłą środę został pan zatrzymany poprzez funkcjonariuszy SBU na dworcu kolejowym po Kijowie – z podejrzeniem o zamiar ujawnienia tajemnicy państwowej

Zabiłyj spędził w SBU ponad 14 godzin, po czymze został zwolniony.

Według byłego dyrektora Państwowego Archiwum SBU Wołodymyra Wiatrowycza, zatrzymany miał wtedy usłyszeć w SBU, że „przekazuje tajne papiery państwom zachodnim”.

„Pan Zabiłyj został unieruchomiony, po czymze skonfiskowano mu notebook z zewnętrznym dyskiem. Oficjalnie poinformowano, że przetrzymywał tam ściśle tajne pliki archiwalne, lecz w rzeczywistości były to dokumenty ongis ujawnione jak i równiez dotyczyły działalności ukraińskiego obrotu narodowowyzwoleńczego” – powiedział Wiatrowycz.

Sam Zabiłyj oświadczył na opuszczeniu rezydencji SBU, że przechowywał po swym pececie materiały o działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

Ukraina jawi sie jako jeden z kilkorgu państw byłego ZSRR, które ujawniło papiery ze swoich tajnych archiwów. Stało się to możliwe dzięki dekretowi ówczesnego prezydenta Juszczenki ze stycznia 2009 roku, który otworzył historykom dostęp az do tajnych akt od czasów władzy bolszewickiej aż do 1991 r..

Z ujawnionych archiwów korzystali m. in. historycy wraz z Polski. Po ubiegłym roku kalendarzowego SBU przekazała polskiemu Instytutowi Pamięci Narodowej (IPN) odtajnione dokumenty NKWD, dotyczące represji wobec Polaków w czasach stalinizmu.

Po objęciu prezydentury poprzez Wiktora Janukowycza zaczęła się zmieniać dotychczasowa polityka historyczna. Przejęła kobieta wzorce radzieckie, z gloryfikacją tzw. Obszernej Wojny Ojczyźnianej(walk radziecko-niemieckich podczas II walki światowej) wraz z jednej strony, a ponadto – wraz z przemilczaniem kwestii Wielkiego Głodu oraz działalności UPA, eksponowanych wcześniej poprzez ekipę Juszczenki.

Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ju/