Ukraińcy oczekują uchwały Sejmu potępiającej akcję „Wisła”

Category: rózne
Author:
27 lipca, 2020

Społeczność ukraińska oczekuje uchwalenia za posrednictwem Sejm uchwały potępiającej akcję „Wisła” – mówią członkowie Towarzystwa Ukraińskiego w Miescie lublin. Podczas dzialaniu „Wisła” po 1947 r. z Naszego kraju południowo-wschodniej przesiedlono ponad 140 tys. Ukraińców.

„Akcja +Wisła+ to było działanie podjęte za posrednictwem totalitarne państwo komunistyczne wzgledem swoich własnych obywateli narodowości ukraińskiej. Państwo podjęło represje, oparte na kryterium etnicznym, co nie mieści się w normach państwa uprawnienia i państwa demokratycznego” – powiedział na konferencji prasowej w piątek w Lublinie prezes Towarzystwa Ukraińskiego (skupiającego Ukraińców mieszkających w Miescie lublin i regionie) Grzegorz Kuprianowicz.

Projekt uchwały potępiającej akcję „Wisła” i uznającej ją za wykroczenie podstawowych praw człowieka złożony został już w Sejmie. 6 grudnia poparła jego sejmowa Komitet Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Sprawozdanie komisji w tejze sprawie będzie prezentowane w czasie obrad Sejmu 3 stycznia.

W projekcie uchwały znajduje się metrów. in. zapis, że w czasie akcji „Wisła” „zastosowano właściwą dla systemów totalitarnych zasadę odpowiedzialności zbiorowej, która w zadnym wypadku nie może być podstawą polityki demokratycznego państwa”. Przypomniano też, że 65 czasów temu polscy komuniści wysiedlili nie tylko dziesiątki tysięcy niewinnych osób narodowości ukraińskiej, lecz również nie czujących się Ukraińcami Łemków.

Posłowie po projekcie uchwały wyrazili nadzieję, że proces pojednania między Polakami zas Ukraińcami będzie postępował, a „bolesna przeszlosc będzie przestrogą przed łamaniem praw człowieka na świecie”.

Członkowie Towarzystwa Ukraińskiego przy specjalnej uchwale – zaprezentowanej na piątkowej konferencji a mianowicie podkreślili, że potępienie poprzez Sejm akcji „Wisła” będzie uznaniem krzywd społeczności ukraińskiej oraz świadectwem stosowania przestrzegania praw mniejszości narodowych. „Społeczność ukraińska wypatruje na zajęcie stanowiska co do akcji +Wisła+ przez najwyższy organ ustawodawczy państwa naszego, czyli Sejm Rzeczypospolitej” a mianowicie powiedział Kuprianowicz.

Zauważył, że akcja „Wisła” to jedno z ostatnich działań państwa komunistycznego, które nie zaakceptowac doczekało się dotąd jednoznacznej oceny sadowej. Śledztwo co do zbrodni komunistycznej i przymusowego wysiedlania ludności ukraińskiej w czasie akcji „Wisła” Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął w październiku tego r..

Zdaniem Kuprianowicza istotna jest też sprawdzenie moralna. „Trzeba zło nazwać złem” – zaznaczył. Niepokojące są gwoli niego głosy, które starają się usprawiedliwiać akcję „Wisła”, uzasadnić do niej przeprowadzenie. „Często są to głosy wraz z strony środowisk, które bardzo jednoznacznie potępiają system totalitarny, z okreslonym wyjątkiem – działań owego systemu wobec społeczności ukraińskiej. To jest stosowanie podwójnych standardów do oceny ukladu totalitarnego” – powiedział.

Według Kuprianowicza fabula „Wisła” przyniosła wiele niepomyslnych skutków, zarówno tych materialnych w postaci utraty majątków poprzez wysiedlonych Ukraińców, jak i kulturowych i społecznych – wyniszczenia tradycji i kultury ukraińskiej, rozproszenia tejze społeczności, utrwalenia negatywnych stereotypów Ukraińca.

„Na terenach wschodnich na osobach wymuszono przy dużym stopniu porzucenie własnej kultury jak i równiez tradycji. Chociazby ci, którzy jej nie porzucili, przy życiu spolecznym często nie zaakceptowac przyznają się do wlasnej ukraińskości, obawiając się, że to może pociągać za sobą niedobre dla nich skutki” – mówił Kuprianowicz.

Akcja „Wisła” – przymusowe przesiedlenia ludności ukraińskiej wraz z Polski południowo-wschodniej na zachód i północ kraju a mianowicie była przeprowadzona przez władze komunistyczne od kwietnia az do końca czerwca 1947 r. W 1990 r. akcję „Wisła” potępił polski Senat, a po 2002 r. ubolewanie z przyczyny jej zrobienia wyraził ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. (PAP)

ren/ hes/ jra/