Trzy sposoby na zatrzymanie bankructwa

17.02.2021
Category: Więc Jeśli

Trzy sposoby na zatrzymanie bankructwa

Tego nie chcesz. AFP / AFP / Getty Imagesukryj podpis

W Europie odbywa się powolny ruch bankowy, ponieważ deponenci przenoszą swoje pieniądze z krajów dotkniętych problemami finansowymi, takich jak Grecja i Hiszpania, do silniejszych krajów, takich jak Niemcy.

Banki biorą pieniądze deponentów i pożyczają je. Więc nawet silny bank ma kłopoty, jeśli wszyscy deponenci nagle zdecydują się wycofać swoje pieniądze. Pełnowymiarowy bieg może zatopić bank w ciągu popołudnia.

Po rozpoczęciu biegu istnieją zasadniczo trzy sposoby, aby go zatrzymać.

1. Zwolnij

W XIX wieku, kiedy paniki bankowe były powszechne w Stanach Zjednoczonych, banki, które obawiały się ucieczki, miały pracowników i krewnych ustawiać się w kolejce przed kasjerami i dokonywać niewielkich wpłat lub wypłat, aby zabić czas do zamknięcia banku. W skrajnych przypadkach – Argentyna dziesięć lat temu, Stany Zjednoczone w czasie Wielkiego Kryzysu – władze całkowicie zamkną banki na jakiś czas, aby uniemożliwić ludziom wyciąganie pieniędzy.

Stara metoda ustawiania znajomych w kolejce oczywiście nie działa w dobie bankowości internetowej. Ogłaszanie dni wolnych od pracy i całkowite zamknięcie banków to ogromny krok, który kraje robią tylko w chwilach paniki, gdy bankom brakuje pieniędzy. Europa jeszcze nie osiągnęła tego punktu – głównie z powodu opcji drugiej – pożyczania pieniędzy.

2. Pożycz pieniądze

Ludzie spieszą się, aby wypłacić pieniądze z banku, gdy boją się, że w banku zabraknie pieniędzy. Więc jeśli bank może pożyczyć dużo pieniędzy, zwykle zatrzymuje to bieg.

Europejski Bank Centralny pożyczał ogromne kwoty europejskim bankom. Jak dotąd było to niezbędne, aby zapobiec napływowi banków na pełną skalę w Europie. Umowa dotycząca ratowania hiszpańskich banków w ten weekend idzie dalej. To ogromna pula pożyczek, które powinny dać zwykłym oszczędzającym pewność, że ich bank nie upadnie.

3. Ubezpiecz depozyty osób

Ubezpieczenie depozytów zaczęło się w Stanach Zjednoczonych podczas Wielkiego Kryzysu i trwa do dziś. Dlatego na drzwiach każdego banku w kraju widnieją dziś litery „FDIC. To obietnica, że ​​nawet jeśli bank upadnie, rząd zagwarantuje zwykłym ludziom zwrot pieniędzy. Już sama ta obietnica prawie całkowicie zakończyła panowanie na bankach.

Obecnie w Europie istnieje ubezpieczenie depozytów. Ale jest wydawany przez poszczególne rządy. Jeśli więc ludzie obawiają się, że rządowi mogą zabraknąć pieniędzy, nawet ubezpieczenie depozytów może nie wystarczyć, aby zapobiec ucieczce.

„Problem, jaki mamy dzisiaj, polega na tym, że Hiszpanie postrzegają hiszpańską gwarancję jako może tak, może nie – mówi ekonomista Charles Wyplosz. „To nie jest rodzaj ryzyka, które lubisz podejmować ze swoimi pieniędzmi. Problem jest jeszcze bardziej dotkliwy w Grecji.

Jedno zaproponowane rozwiązanie: ubezpieczenie depozytów wspierane przez całą strefę euro. W takim przypadku deponenci w greckich i hiszpańskich bankach wiedzieliby, że ich oszczędności są gwarantowane nie tylko przez ich własne rządy, ale przez Niemcy i inne, bardziej stabilne finansowo rządy.

Oczywiście spowodowałoby to również, że podatnicy w Niemczech (i we wszystkich innych krajach strefy euro) byliby uzależnieni od postępowania banków na całym kontynencie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy