Tankowiec wraz z USA dostarczył ropę dla PKN Orlen

Category: system gospodarczy
Author:
27 lipca, 2020

Do portu w Gdańsku dopłynął zbiornikowiec Almi Explorer z nieopodal 100 tys. ton ropy naftowej WTI z, która zostanie skierowana do przerobu w rafinerii PKN Orlen w Płocku..

– Jest to pierwszy ładunek ropy naftowej, który trafił do Polski ze Stanów Zjednoczonych po zniesieniu za posrednictwem ten panstwo wieloletniego embarga na eksport tego surowca – poinformował we wtorek PKN Orlen.

Zobacz również:Polacy zmieniają dostawców prądu

Jak przypomniał płocki koncern, zakaz eksportu ropy naftowej przy USA został wprowadzony przy latach 70-tych XX stulecia w efekcie kryzysu naftowego jak i równiez embarga OPEC wobec państw zachodnich, natomiast został zniesiony przez amerykańską administrację w 2015 r., m. in. w związku ze znaczącym wzrostem zasobów dzięki wydobyciu surowca wraz z formacji wcześniej niedostępnych, jakim sposobem np. skały łupkowe.

PKN Orlen zaznaczył, że tankowiec, który dostarczył z USA ropę naftową dla naszej spółki wypłynął z portu w Houston 8 października – rejs do Lokalny trwał trzy tygodnie.

a mianowicie Ładunek ropy zostanie wyładowany w gdańskim Naftoporcie, zas następnie przetłoczony rurociągiem do rafinerii przy Płocku – wyjaśnił PKN Orlen. Spółka zwróciła uwagę, że ropa naftowa WTI – West Texas Intermediate to blogi gatunek tegoz surowca, na temat relatywnie niskiej gęstości i niskiej zawartości siarki, pochodzący z południowo-zachodniej części AMERYCE. – Dzięki dobrym parametrom gęstości i zawartości siarki w procesie destylacji uzyskuje się z niej dużą ilość benzyn i oleju napędowego – zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen podkreślił, że transakcja dzieki dostawę ropy naftowej sposród USA wpisuje się w strategię naszej spółki, która zakłada m. in. optymalizację procesu zakupowego i uzupełnianie kontraktów długoterminowych kontraktami spotowymi (doraźnymi a mianowicie PAP) zawieranymi na pozadanych warunkach.

„Stany Zjednoczone są kolejnym panstwem, z którego surowiec trafi do rafinerii koncernu” – przypomniał PKN Orlen. Spółka przypomniała, że oprócz ropy pochodzącej z umów długoterminowych z Rosneft Oil Company, Tatneft Europe AG oraz Saudi Arabian Oil Company, rafinerie jej grupy kapitałowej przerabiały już m. in. surowiec pochodzący z Iranu, Iraku, Azerbejdżanu, a także Kazachstanu, Nigerii i Norwegii.

W grudniu 2016 r. PKN Orlen kupił jednej mln baryłek ropy wariantu Iranian Light. Ładunek surowca był przeznaczony do rafinerii spółki w Płocku. Jak podkreślił wówczas PKN Orlen, nawiązana współpraca z Irańską Narodową Kompanią Naftową jest elementem strategii płockiego firmy, która „ma na zamysle budowę relacji handlowych z największymi producentami ropy w świecie a takze otwarcie dzieki różne wyzwania dostaw”.

Wcześniej, na początku listopada 2016 r. PKN Orlen przedłużył na dwanascie miesiecy, do końca 2017 r., kontrakt dzieki dostawy ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej – uklad, zawarty kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu, dotyczył dostaw surowca gwoli grupy kapitałowej płockiego firmy z Saudi Aramco, poszczególnego z największych koncernów wydobywczych na świecie. Umowa zakłada zaopatrzenie po surowiec na poziomie ok. dwiescie tys. ton miesięcznie, przy czym może on trafiać az do przerobu po sześciu rafineriach grupy kapitałowej płockiego firmy w Polsce, Czechach i dzieki Litwie.

Pierwsza dostawa ropy naftowej wraz z Saudi Aramco dla rafinerii PKN Orlen na podstawie dokumenty urzedowe spot dotarła do portu w Gdańsku we wrześniu 2015 r. Było to 100 tys. ton materialu.

Z początkiem grudnia 2016 r. PKN Orlen zawarł z kolei aneks do umowy z Tatneft Europe wraz z siedzibą przy Szwajcarii a mianowicie handlowym posrednikiem rosyjskiej spółki Tatneft w dostawy ropy do czeskiej rafinerii po Litvinowie z grupy Unipetrolu, w którym płocki koncern posiada 62, 99 proc. udziałów. Kontrakt dotyczy dostaw ropy REBCO w ilości od jednej, 62 mln ton do maksymalnie 3, 96 mln ton od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Z końcem grudnia 2015 r. PKN Orlen podpisał aneks do długoterminowej umowy dzieki dostawy ropy naftowej wraz z rosyjskim koncernem Rosneft Oil Company. Porozumienie zapewnia dostawę od 18 mln ton do 25, 2 mln ton materialu, a szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 26 mld zł. Dostawy są realizowane rurociągiem do rafinerii w Płocku od jednej lutego 2016 r. i mają potrwać do 31 stycznia 2019 r. Spółka posiada także opcję odbioru części dostaw w gdańskim Naftoporcie lub w terminalu morskim w Butyndze dzieki Litwie na rzecz tamtejszej rafinerii Orlen Lietuva z ekipy płockiego firmy.

Oprócz aneksu do dokumenty urzedowe z Rosneft Oil Company, PKN Orlen ma też kontrakt sposród Tatneft Europe zawarty także w grudniu 2015 r. Zgodnie z tym kontraktem dostawy ropy bezpośrednio do Płocka realizowane są od jednej stycznia 2016 r. i mają trwać do 31 grudnia 2018 r. Porozumienie przewiduje dostawę od trzy, 6 mln ton sluzace do 7, 2 mln ton surowca, zas szacunkowa maksymalna wartość kontraktu to ok. 7, czterech mld zł.

PKN Orlen, którego spółki grupy kapitałowej zarządzają rafineriami w Polsce, Czechach i dzieki Litwie a mianowicie o łącznej zdolności przerobowej 35, dwa mln ton surowca a mianowicie wielokrotnie podkreślał, że przyjęta tam konstrukcja jego dostaw „umożliwi odpowiadanie na zmiany na rynku ropy i pozostawia przestrzeń do pozyskiwania surowca z alternatywnych kierunków”.

Jakim sposobem informował wcześniej PKN Orlen, koncern jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy naftowej z całego świata. (PAP)