Tak żyją emeryci za 1 milion dolarów

17.02.2021

Budżet 1 miliona dolarów

Dla większości słowo „milioner, termin ukuty w 1762 roku, przywodzi na myśl obrazy bogactwa i ekstrawaganckiego stylu życia. Po prostu posiadanie takiej kwoty kiedyś stanowiło bilet do życia na łatwej ulicy. Obecnie, dzięki wzrostowi kosztów życia i zmianom stylu życia, przejście na emeryturę za 1 milion dolarów nie jest tak beztroskie. Teraz wymaga inteligentnego budżetowania, aby zapewnić, że to jajko przetrwa pozostałe lata emeryta.

Chociaż nie zapewnia to wspaniałego stylu życia z minionych lat, posiadanie 1 miliona dolarów na emeryturę jest nadal błogosławieństwem. Wielu emerytów jest uzależnionych od świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych za co najmniej 50% swoich dochodów. Wśród osób starszych pobierających świadczenia 21% małżeństw i 45% osób samotnie wychowujących dzieci jest uzależnione od zabezpieczenia społecznego co najmniej 90% swoich dochodów. Emeryt z dokładnie 1 milionem dolarów może nie spędzać dużo czasu w The Breakers w Palm Beach lub w Plaza Hotel w Nowym Jorku. Ale mądrze zainwestowana suma powinna zapewnić mu życie w typowym dużym mieście w USA – takim jak Chicago, Los Angeles czy Houston – bez obawy o biedę lub niezdolność do płacenia rachunków.

Kluczowe wnioski
 • W dzisiejszych czasach, dzięki inflacji, wzrostowi kosztów życia i zmianom stylu życia, przejście na emeryturę za 1 milion dolarów wymaga inteligentnego budżetowania, aby zapewnić, że to gniazdo przetrwa pozostałe lata emeryta.
 • Renta jest zasadniczo ubezpieczeniem od przeżycia pieniędzy, a firma ubezpieczeniowa przyjmuje na siebie ryzyko zbyt długiego życia danej osoby.Inwestowanie 1 miliona dolarów w tradycyjny portfel i dokonywanie corocznych wypłat daje emerytowi większą elastyczność w zakresie pieniędzy niż zakup renty.Przyjrzyjmy się bliżej dwóm kluczowym strategiom, które sprytni emeryci wykorzystują, aby wydłużyć okres emerytalny o milion dolarów. Jedną z technik jest wykupienie natychmiastowej renty, która zamienia zryczałtowaną kwotę emeryta na gwarantowaną miesięczną wypłatę na resztę jego życia. Innym jest zainwestowanie pieniędzy w standardowy portfel, zazwyczaj zdywersyfikowany w postaci inwestycji w fundusze powiernicze, akcje i obligacje, a następnie wycofywanie co roku stałego procentu tego portfela, aby pokryć koszty utrzymania.

  Nashville: Jak zainwestować na emeryturę?Zalety natychmiastowych rent

  Dla emerytów, którzy martwią się, że w pewnym momencie skończą się pieniądze, renta natychmiastowa oferuje prawdopodobnie najbardziej atrakcyjną cechę każdego produktu emerytalnego: strumień stałego dochodu gwarantowany na całe życie – niezależnie od tego, czy nabywca umrze dzień po zakupie renty, czy też żyje 120 lat.

  Renty natychmiastowe są sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie. Nie są klasyfikowane jako inwestycje, ale jako umowy, na mocy których emeryt wpłaca zryczałtowaną kwotę do renty, która jest oprocentowana. Kwota główna i odsetki renty są amortyzowane poprzez serię stałych, regularnych płatności na rzecz emeryta. O wysokości tych płatności decyduje kilka czynników. Jednym z nich są obowiązujące stopy procentowe; gdy stopy procentowe są wysokie, renty płacą więcej. Drugim czynnikiem jest długość życia emeryta. Im dłużej on lub ona będzie żył, tym niższe miesięczne raty. Z tego powodu kobiety, które generalnie żyją dłużej niż mężczyźni, otrzymują mniejsze czeki dożywotnie na tym samym saldzie.

  Podczas gdy oczekiwana długość życia jest wykorzystywana do obliczania kwot świadczeń, kontrole nie kończą się po osiągnięciu tego wieku, a saldo renty jest amortyzowane. Raczej emeryt otrzymuje czeki tak długo, jak żyje. „Zakup natychmiastowej renty jest jak zakup emerytury. Wymieniasz kwotę ryczałtową na firmę ubezpieczeniową, która obiecuje Ci zapłatę do końca życia – mówi Georgia Bruggeman, CFP, Meridian Financial Advisors LLC, Holliston, Massachusetts.

  Renta jest zasadniczo ubezpieczeniem od przeżycia pieniędzy, a firma ubezpieczeniowa przyjmuje na siebie ryzyko zbyt długiego życia danej osoby. Emeryt, który stawia na spokój ducha w tym względzie, wiedząc, że jego rodzice i dziadkowie dożyli 100 lat, powinien rozważyć rentę.

  Natychmiastowe wady rent

  Renty mają dwie wyraźne wady: opodatkowanie i brak płynności. Podczas gdy większość dochodów z inwestycji uzyskanych w długim okresie jest opodatkowana według stawek długoterminowych zysków kapitałowych, renty są opodatkowane według zwykłych stawek dochodowych. Różnica między nimi zależy od przedziału podatkowego inwestora; może być nieistotne, ale może być również znaczące. Dla osoby o wysokich dochodach najwyższa zwykła stawka podatkowa wynosi 37%. Natomiast długoterminowe zyski kapitałowe są opodatkowane według stawki 0%, 15% lub 20%. Wcześniejsze 

  Innym problemem związanym z rentami jest fakt, że właściciele są ograniczeni do miesięcznych czeków. „Kupowanie natychmiastowej renty, gdy stopy procentowe są nadal stosunkowo niskie, nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza przy wysokich opłatach z góry i kosztach wykupu związanych z rentami, ponieważ stałe płatności będą niskie i nie wzrosną, nawet jeśli stopy procentowe wzrosną, – mówi Elizabeth Saghi, CFP, prezes InAlliance Financial Planning w Santa Barbara w Kalifornii. Co więcej, nie możesz wypłacić dużej części renty, na przykład na wypadek nagłego wypadku lub dużego zakupu, bez ponoszenia kar.

  Sprowadza się do priorytetów. Jeśli posiadanie dochodu na całe życie jest dla emeryta ważniejszym priorytetem niż posiadanie pełnego dostępu do jego pieniędzy, najlepszym rozwiązaniem może być renta. W przeciwnym razie emeryci powinni szukać gdzie indziej – a przynajmniej nie inwestować całości lub większości swoich funduszy emerytalnych w rentę.

  Zalety tradycyjnego portfela

  Inną strategią, dzięki której milion dolarów przetrwa na emeryturze, jest umieszczenie pieniędzy w zdywersyfikowanym portfelu i wycofanie określonego procentu rocznie, indeksując tę ​​kwotę do inflacji. Wielu emerytów, którzy stosują tę strategię, kieruje się zasadą 4%. Wypłacają 4% w pierwszym roku lub 40 000 $ i żyją z tej kwoty. W drugim roku pobierają te same 4% plus stopę inflacji za ten rok. Gdyby inflacja wynosiła 2%, w drugim roku wypłata wyniosłaby 102% z 40 000 USD lub 40 800 USD. Trzeci rok przebiega według tego samego schematu i tak dalej, przy czym emeryt zawsze pobiera 4% plus skumulowana stopa inflacji. Przewidując w przód stopy procentowe i środowisko inflacyjne w 2020 r., Emeryt może z łatwością zarobić 1 milion dolarów na ponad 30 lat, stosując tę ​​strategię.

  „Globalnie zdywersyfikowany portfel umożliwia inwestorom dopasowanie ich indywidualnej zdolności do ryzyka do indywidualnej ekspozycji na ryzyko, zapewnia elastyczność w zakresie dostępu do ich pieniędzy, potencjalnie zapewnia elastyczność w zakresie ekspozycji podatkowej i zapewnia potencjalnie wyższe stopy wypłat niż te, które zapewniają produkty na rynku ubezpieczeniowym. Chociaż zasada wypłaty w wysokości 4% to dobry początek, zwykle mówię klientom, że stać ich na 5% do 6%, jeśli są zdywersyfikowani globalnie, kierując się w stronę znanych źródeł oczekiwanego zwrotu, takich jak akcje spółek o małej kapitalizacji i wartościowe – mówi Mark Hebner, prezes i założyciel Index Fund Advisors Inc., Irvine, Kalifornia, oraz autor książki Index Funds: The 12-Step Recovery Program for Active Investors.

  Tradycyjne wady portfela

  Główną wadą tradycyjnej strategii portfelowej jest to, że niestety nie istnieje żadna metoda przewidywania przyszłych zwrotów rynkowych lub stóp inflacji z jakąkolwiek pewnością. Lata następujące po Wielkiej Recesji były doskonałe dla akcji i funduszy inwestycyjnych, ale równie dobre, jeśli chodzi o niską inflację. Jednak przedłużająca się bessa lub okres niezwykle wysokiej inflacji – lata siedemdziesiąte charakteryzowały się jednymi i drugimi – powodują, że milion dolarów emeryta ulatuje się znacznie szybciej, jeśli zostanie zainwestowany zgodnie ze strategią opisaną powyżej.

  Podsumowanie

  Inwestowanie 1 miliona dolarów w tradycyjny portfel i dokonywanie corocznych wypłat zapewnia emerytom większą elastyczność finansową niż przy zakupie renty. Zwroty z funduszy inwestycyjnych były historycznie wyższe niż zwroty z tytułu renty. A w warunkach niskich stóp procentowych renty będą miały mniej hojne stopy wypłat niż w czasach, gdy stopy procentowe są wyższe. Z drugiej strony, renta daje emerytowi cechę, której nie ma w przypadku tradycyjnego portfela – żelazna gwarancja, że ​​nigdy nie przeżyje swoich pieniędzy.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy