transport

Szmit: szukamy suplementarnych środków dzieki budowę dróg

siolanogru1984 / 27 lipca, 2020
Jakim sposobem mówił Szmit, w ramach szukania dodatkowych pieniędzy resort rozpatruje kilka rozwiązań. - Pierwsza to możliwość zwiększenia finansowania przez ...

Ebus ARP i RAFAKO na Impact mobility rEVolution’19

siolanogru1984 / 27 lipca, 2020
Zbyt autobusów na temat napędzie alternatywnym jest dziś jednym z w najwiekszym stopniu perspektywicznych rynków branży automotive. Z danych GUS ...

MFiPR: Podpisano dokumenty urzedowe na dofinansowanie kupna 190 autobusów elektrycznych

siolanogru1984 / 27 lipca, 2020
"Władze miast raz za razem większą wagę przywiązują az do poprawy jakości życia mieszkańców. Ekologiczna i przyjazna lacznosc miejska stopniowo ...