Szmit: szukamy suplementarnych środków dzieki budowę dróg

Szmit: szukamy suplementarnych środków dzieki budowę dróg
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Jakim sposobem mówił Szmit, w ramach szukania dodatkowych pieniędzy resort rozpatruje kilka rozwiązań. – Pierwsza to możliwość zwiększenia finansowania przez Wlasny Fundusz Drogowy (KFD). Pozostala możliwość to szeroko rozumiane fundusze europejskie. Trzecia a mianowicie to wykorzystanie komercyjnego oplacania, czyli partnerstwo publiczno-prywatne, a czwarta możliwość to drogowa spółka szczególowego przeznaczenia a mianowicie tłumaczył Szmit na konferencji prasowej przy BGK.

MIB analizuje, która z tych możliwości wydaje sie byc najszybsza w realizacji jak i równiez jakie mogłaby przynieść wyniki. – Myślę, że dysponujemy zapewnienie BGK, że KFD będzie wykonywał wszystkie swe zadania, poszukiwał nowych źródeł finansowania jak i równiez liczymy, że tak jak do tej pory będzie tymze głównym źródłem zasilania budownictwa drogowego w Polsce – wskazał wiceminister infrastruktury.

Włodzimierz Kasprzak z BGK przypomniał, że KFD wydaje sie byc w 80 proc. zasilany z wpływów z opłaty paliwowej. – To ok. 4 mld zł rocznie (według stawek z 2016 r. ) – powiedział.

Fundusz – mówił Kasprzak – wydaje sie też finansowany z poboru opłat za korzystanie z dróg i po ten sposób pozyskiwanych wydaje sie ok. 1, 5 mld zł na rok. Podał też, że z innych opłat drogowych (m. in. kary, kary) pochodzi ok. czterysta mln zł rocznie. a mianowicie To są bezzwrotne, to znaczy także bezkosztowe źródła finansowania Krajowego Funduszu Drogowego a mianowicie wyjaśnił. Bezzwrotnymi okresowymi źródłami zasilania Funduszu są też – jakim sposobem zaznaczył a mianowicie pieniądze unijne.

Kasprzak przyznał, że KFD korzysta też ze źródeł zwrotnych. Rozchodzi o kredyty, które dają 2-5 mld zł na rok i obligacje, z których pochodzi ok. 8 mld zł na rok. Dodał, że w razie koniecznosci BGK zasila fundusz drogowy także własnymi środkami. Zauważył też, że wydatki KFD, które są przeznaczone w budowę dróg, mogą stanowić rocznie nawet ponad dwadziescia mld zł.

Resort nie wyklucza zwiększenia wydatków w drogi sposród budżetu państwa – z obecnych ok. 3, jednej mld zł do odrobine ponad 5 mld zł w 2017 r. i następnych czasach. Szmit zastrzegł jednak, że na razie są to projekty.

Wiceminister infrastruktury przypomniał, że na początku roku przy resorcie został powołany komitet sterujący, złożony z czlonków branży. Wypracował on szereg rekomendacji, które mogą przynieść oszczędności w trakcie budowy dróg. Szmit ocenił, że przetargi dzieki inwestycje drogowe według opracowanych rekomendacji będą mogły być ogłaszane jesienią br. a mianowicie Myślę, że następna faza podpisywania i ogłaszania przetargów to będzie jesień tegoz roku. To musi być już (… ) po nowym reżimie technologicznym, według nowych praw organizacyjnych, abyśmy realnie zaczęli budować drogi taniej a mianowicie powiedział.

a mianowicie Świadomie wstrzymaliśmy podpisywanie oryginalnych umów, aby realnie ograniczyć koszty budowy dróg. To był absolutnie świadomy wybór, mogliśmy dalej podpisywać umowy, rozstrzygać przetargi. (… ) Gdybyśmy bezrefleksyjnie dalej szli tą drogą, jakie mozliwosci nasi poprzednicy, to pieniądze skończyłyby się za wiecej niz jeden lata (… ) – dodał Szmit.

Wiceszef resortu infrastruktury poinformował, że resort chce też znowelizować ustawę o na drodze spółkach szczególnego przeznaczenia. a mianowicie Myślę, że szybko uwiniemy się wraz z zmianą ustawy o spółkach. (… ) Tak naprawdę jesteśmy obecnie przed decyzją, które odcinki dróg realizować w ramach spółki specjalnego przeznaczenia. Mam nadzieję, że przy ciągu miesiąca rozstrzygniemy to – zaznaczył.

Na watpliwosc, kiedy mogłaby być powołana taka spółka, Szmit odpowiedział: – Myślę, że maksymalnie za dwa lata.

Dzieki początku września 2015 r. rząd Ewy Kopacz przyjął projekt uchwały ws. Aplikacji Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. ). Jego obiektem jest dokończenie sieci dróg w Polsce. Ma powstać trzech, 9 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz ok. 50 obwodnic.

KFD jest w strukturach BGK od czasu 2004 r. Zadaniem Funduszu jest gromadzenie i przeznaczanie środków pienieznych m. in. na oplacanie budowy i przebudowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych jak i równiez Autostrad.