Dlaczego powinieneś mieć osobę nominowaną do swojego konta bankowego?

17.02.2021
Category: Imię I Nazwisko

4 min 5 lutego 2020 r

Pilnie oszczędzasz pieniądze na swoim Koncie Oszczędnościowym, lokacie stałej lub lokacie cyklicznej, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby Twoich bliskich. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdyby nie było Cię w pobliżu, a Twoi bliscy nie mają dostępu do funduszy?

Chociaż nie jest to przyjemna sytuacja do przemyślenia, aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i stabilność swojej rodzinie, bardzo ważne jest, aby mieć nominację na koncie bankowym, czy to konto oszczędnościowe, lokata stała, czy też lokata cykliczna. Jeśli nie ma kandydata, istnieje szansa, że ​​prawowici spadkobiercy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nakazu sądowego lub poświadczenia dziedziczenia w celu odebrania pieniędzy. Funkcja nominacji zapewnia, że ​​Twoje fundusze zostaną łatwo przekazane Twoim bliskim podczas Twojej nieobecności.

Co to jest nominacja do konta bankowego?

Nominacja w kategoriach bankowych dotyczy prawa posiadacza rachunku do wyznaczenia jednej lub więcej osób, które są uprawnione do otrzymania pieniędzy w przypadku śmierci posiadacza rachunku. Jeśli istnieje osoba wyznaczona, bank po prostu przeleje środki na jej rachunek / rachunek bez nalegania na nakaz sądowy, poświadczenie dziedziczenia lub pismo administracyjne.

Oto kilka punktów, o których należy pamiętać, jeśli chodzi o nominację:

1. Upewnij się, że podałeś imię i nazwisko osoby nominowanej, kiedy otwierasz nowe konto oszczędnościowe lub lokatę stałą w banku. W rzeczywistości obecnie większość banków nalega na osobę nominowaną w momencie otwierania rachunku.

2. Możliwość nominacji jest dostępna tylko dla rachunków otwartych w charakterze indywidualnym (rachunki indywidualne lub wspólne lub rachunki jednoosobowe). Nie są dostępne dla konta przedstawiciela.

3. Posiadacz konta może dodać nową nominację w trakcie ich trwania. Jeśli posiadacz rachunku nie dokonał jeszcze nominacji lub anulował nominację, może po prostu dodać kolejną nominację, wypełniając formularz DA1 . W tym formularzu należy podać dane posiadacza rachunku, dane konta oraz dane osoby nominowanej. Ten formularz wymaga podania danych wszystkich posiadaczy rachunków.

4. Nominacja może zostać anulowana lub usunięta przez właściciela konta w dowolnym momencie jej życia. Właściciel konta musi wypełnić formularz DA2 , aby anulować nominację. Formularz ten będzie wymagał podania danych posiadacza / ów konta, konta oraz nazwiska i adresu osoby nominowanej, która ma zostać anulowana. Formularz ten muszą być podpisane przez wszystkich posiadaczy rachunków. Aby zmienić nominowany formularz DA3 można wykorzystać.

5. Kandydatem może być osoba niepełnoletnia. W takim przypadku wszystkie dane opiekuna prawnego (którym musi być osoba dorosła) małoletniego należy podać w formularzu zgłoszeniowym. Opiekun prawny osoby wyznaczonej otrzyma kwotę w imieniu małoletniego do momentu osiągnięcia przez nieletniego pełnoletności.

6. Jedno konto może mieć tylko jednego kandydata.

7. Kandydat może otrzymać środki z rachunku tylko w przypadku śmierci posiadacza rachunku oraz śmierci wszystkich posiadaczy rachunku w przypadku rachunków wspólnych.

8. W większości przypadków osoba nominowana jest prawnym spadkobiercą posiadacza rachunku. Jednak może nie być taki sam we wszystkich przypadkach. Kandydat jest „powiernikiem środków posiadacza rachunku. Jest depozytariuszem środków do czasu, gdy spadkobierca prawny będzie mógł ich prawnie domagać.

Konta oszczędnościowe Axis Bank zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb bankowych osób z różnych środowisk. Każde konto oszczędnościowe oferuje unikalne funkcje, takie jak wysoki limit transakcji, bezpłatne książeczki czekowe itp. Oferty i rabaty sięgają od zniżkowych biletów do kina, EDGE REWARDS po dodatki na podróż w nagłych wypadkach i wiele więcej.

Zastrzeżenie: ten artykuł został napisany przez The Source, firmę zajmującą się tworzeniem i kuratorem treści z siedzibą w Bombaju. Axis Bank w żaden sposób nie wpływa na poglądy autora. Axis Bank i The Source nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie / pośrednie straty lub zobowiązania poniesione przez czytelnika w związku z podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych na podstawie treści i informacji. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej skonsultuj się z doradcą finansowym.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy