Strata netto Atlas Estates wyniosła 1 mln euro przy I poł. 2016 r.

Strata netto Atlas Estates wyniosła 1 mln euro przy I poł. 2016 r.
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Atlas Estates odnotował 1-wsza mln ó skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej przy I poł. 2016 r. wobec 21, 09 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk sprawny wyniósł 5, 47 mln euro w stosunku do 1, 99 mln ó straty rok kalendarzowy wcześniej.

Skonsolidowane przychody wraz z sprzedaży sięgnęły 16, 92 mln ó w Jak i równiez poł. 2016 r. wobec 16, 68 mln ó rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Grupa odnotowała podstawową wartość aktywów netto na poziomie 64, 2 mln euro. Spadek podstawowej wartości aktywów netto o trzech mln ó r/r był w głównej mierze rezultatem: ujemnych różnic kursowych przy wysokości 4, 7 mln euro odnotowanych w okresie od III kw. 2015 r. do II kw. 2016 r., klesk w cenie 1, 7 mln ó z tytułu pochodnych instrumentów finansowych związanych z kredytem mieszkaniowym bankowymi, zrekompensowanych przez: a mianowicie wzrost wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 2 mln euro według stanu w 31 grudnia 2015 r., podano po raporcie.

Zbytnio okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. odnotowana została strata po opodatkowaniu po kwocie jednej mln ó, w porównaniu z zyskiem w wysokości 21, jednej mln euro w analogicznym okresie 2015 r. Na istotną zmianę wyniku złożyły się zwlaszcza: zawarte po czerwcu 2015 r. porozumienie pomiędzy Grupą a bankiem finansującym 2-ie inwestycje przy Rumunii (część portfela kredytów objętych umową o wspólnym zabezpieczeniu), na podstawie którego Team uzyskała umorzenie zadłużenia w kwocie 22:00, 2 mln euro po związku ze spłatą istniejących kredytów prowadzące do spadku przychodów finansowych z stopnia 22, czterech mln ó w I półroczu 2015 r. sluzace do 0, dwa mln ó w Jak i równiez półroczu 2016 r.; zmiana na poziomie różnic kursowych: profit w wysokości 1, 9 mln euro w I półroczu 2015 r. wzgledem straty w wysokości trzech, 3 mln euro po I półroczu 2016 r.; przyczyną tejze różnicy było umocnienie się walut lokalnych względem ó w Jak i równiez półroczu 2015 r., zas następnie katalogów osłabienie po I półroczu 2016 r.; wzrost kosztów finansowych z 2 mln euro po I półroczu 2015
r. do 3, 3 mln ó w Jak i równiez półroczu 2016 r., wynikający głównie wraz z straty wraz z tytułu instrumentu pochodnego związanego z kredytem bankowym udzielonym hotelowi Hilton, podano także.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi dzis działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, przy Bułgarii jak i równiez Rumunii. Spółka zadebiutowała w warszawskiej giełdzie w 2004 r.