Sposoby przesyłania pieniędzy

17.02.2021
Category: Przy Użyciu

* Opłaty mogą zostać uchylone, jeśli są finansowane z kwalifikującego się rodzaju konta.

Transakcje zwykle trwają kilka minut, gdy adres e-mail odbiorcy lub numer telefonu komórkowego w USA są już zarejestrowane w Zelle .

Tego samego dnia w przypadku przewodów domowych

1 lub 2 dni robocze lub więcej (w zależności od kraju) w przypadku połączeń międzynarodowych

W niektórych krajach międzynarodowych

Wymagana jest rejestracja w Zelle za pośrednictwem Wells Fargo Online ®. Akceptacja regulaminu i warunków. Transakcje zwykle trwają kilka minut, gdy adres e-mail odbiorcy lub numer telefonu komórkowego w USA są już zarejestrowane w Zelle . Dostępne dla prawie każdego, kto ma konto bankowe w USA. Ze względów bezpieczeństwa Zelle należy używać wyłącznie do wysyłania pieniędzy znajomym, rodzinie lub innym osobom, które znasz i którym ufasz. Wysyłanie pieniędzy za pomocą Zelle jest podobne do dokonywania płatności gotówką. Mogą obowiązywać opłaty za wiadomości i transmisję danych Twojego operatora komórkowego. Funkcja Żądanie w Zelle jest dostępna tylko za pośrednictwem Wells Fargo przy użyciu smartfona. Aby wysyłać żądania płatności na numer telefonu komórkowego w USA, numer telefonu komórkowego musi być już zarejestrowanyZelle . Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z załącznikiem usługi transferu Zelle ® do umowy dostępu online Wells Fargo.

Rejestracja w Wells Fargo Online ® Wires jest wymagana i obowiązują warunki i postanowienia. Wells Fargo Online Wires są niedostępne na tablecie z aplikacją Wells Fargo Mobile ®. Aby wysłać przelew, zaloguj się na wellsfargo.com za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego lub zaloguj się do aplikacji mobilnej Wells Fargo za pomocą smartfona. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Regulaminem przelewów Wells Fargo Wire.

Pierwszego przelewu wysłanego w ramach każdej umowy o świadczenie usług należy dokonać osobiście w oddziale Wells Fargo. Klienci z istniejącym kontem czekowym lub oszczędnościowym mogą dokonać pierwszego przelewu, dzwoniąc do banku telefonicznego Wells Fargo, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących uwierzytelniania dzwoniącego i dodatkowych środków kontroli zapobiegających oszustwom. Dodatkowe przelewy można zrealizować w oddziale Wells Fargo, dzwoniąc do banku telefonicznego Wells Fargo lub za pośrednictwem Wells Fargo Online ® pod adresem wellsfargo.com.

Środki na konto lub metody dostawy gotówki w przypadku przekazów pieniężnych mogą nie być dostępne u wszystkich członków lub lokalizacji sieci przekazów pieniężnych. Podczas wysyłania pieniędzy na konto będziemy potrzebować numeru kwalifikującego depozytu beneficjenta u członka sieci przekazów pieniężnych. W przypadku wysyłania pieniędzy do odbioru w gotówce, imię i nazwisko odbiorcy podane przez nadawcę musi dokładnie odpowiadać nazwie odbiorcy na jego dokumencie tożsamości.

Oprócz opłaty za przelew Wells Fargo zarabia, wymieniając dla Ciebie jedną walutę na inną. Kurs wymiany dostarczony użytkownikowi jest ustalany przez Wells Fargo według własnego uznania i obejmuje narzut w stosunku do kosztu pozyskania odpowiedniej waluty lub walut przez Wells Fargo. Aby uzyskać dodatkowe informacje związane z drutami i walutą obcą, zapoznaj się z Warunkami i postanowieniami dotyczącymi przelewów Wells Fargo Wire.

Oprócz opłaty za przelew Wells Fargo zarabia, wymieniając dla Ciebie jedną walutę na inną. Kurs wymiany dostarczony użytkownikowi jest ustalany przez Wells Fargo według własnego uznania i obejmuje narzut w stosunku do kosztu pozyskania odpowiedniej waluty lub walut przez Wells Fargo. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usługi ExpressSend i waluty obcej, zapoznaj się z Regulaminem usługi ExpressSend .

Zelle i powiązane znaki Zelle są w całości własnością Early Warning Services, LLC i są używane w niniejszym na podstawie licencji.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy