Spółka dnia: Teraz wiadomo sposród czego PKN Orlen pragnie płacić dywidendę

Spółka dnia: Teraz wiadomo sposród czego PKN Orlen pragnie płacić dywidendę
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

PKN Orlen zaprezentował rezultaty za 1-wszy kwartał. Teraz wiadomo z czego spółka chce płacić dywidendę.

Na koniec marca zarząd płockiego koncernu zaproponował przeznaczenie 706 mln zł dzieki wypłatę dywidendy. Była to deklaracja do tego stopnia dziwna, że spółka wykazała w 2014 r. największą skonsolidowaną stratę w historii 5, jedenastu mld zł, a dodatkowo w poprzednim roku, podczas gdy Orlen miał zyski, dywidenda była dzieki niższym poziomie 616 mln zł.

Dzieki stratę ubiegłego roku złożyła się jednakze w dużej mierze uaktualnienie wartości Orlen Lietuva o 4, 2 mld zł. Orlen wyzerował tym samym wartość litewskiej spółki w księgach finansowych, bowiem ta wyglądała na na dobre nierentowną.

Jak się objasnia zysk sprawny Orlen Lietuva wyniósł jednakze w glównym kwartale 81 mln dolarów wobec szkody 58 mln dolarów rok wcześniej. Zarobek EBITDA wyniósł 83 mln dolarów (29 mln dolarów straty rok kalendarzowy wcześniej), natomiast zysk EBITDA wg LIFO wyniósł 101 mln dolarów wobec 21 mln dolarów straty rok kalendarzowy wcześniej.

Wyzerowanie wartości inwestycji było reakcją przesadzoną, mającą wyczyścić księgi na nastepne okresy obrachunkowe.

Kwota dzieki wypłatę dywidendy PKN Orlen pochodzić ma z kapitału zapasowego utworzonego z zysków w latach ubiegłych. Wedlug rekomendacją zarządu wypłacona polski dywidenda posiada wynieść 1-wsza, 65 w jedną akcję. Dniem dywidendy będzie szesnascie czerwca, natomiast dniem do niej wypłaty 12 lipca 2015 r.

PKN Orlen osiągnął w glównym kwartale 756 mln zł skonsolidowanego zysku netto, w stosunku do 64 mln zł profitu rok wcześniej.