Sejm za 15-proc. CIT na rzecz małych przedsiebiorstw

Category: podatki
Author:
27 lipca, 2020

Zbytnio ustawą opowiedziało się 439 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się trzech posłów.

Tymze niemniej tuż przed głosowaniem posłowie opozycji wypowiadali sie krytycznie na temat ustawie. Janusz Cichoń (PO) mówił, że to „propagandowe posunięcie”, bo firmom da to zarobek w wysokości 56 zł miesięcznie. Mirosław Pampuch (Nowoczesna) przekonywał, że nowela przerabia mniej niż o 1-wsza proc. dochody z CIT, co wskazuje jej niewielki zakres.

Minister finansów Paweł Szałamacha odpowiadał, że ustawa „obejmuje dokładnie to, jak PiS obiecywał w kampanii wyborczej”.

Celem nowelizacji wydaje sie obniżenie zaplaty CIT gwoli małych podatników z 19 proc. az do 15 proc. Obniżona cena ma obejmować firmy a mianowicie płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz sposród kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1, 2 mln euro rocznie.

Przed przyjęciem całości ustawy posłowie odrzucili poprawkę Nowoczesnej, by obniżoną stawką pozostali objęci nie zaakceptowac ci, którzy mają jednej, 2 mln euro przychodu rocznie, jednak ci, którzy mają roczny obrót w wysokości 10 mln euro (tzw. „mali przedsiębiorcy”).

Wiceminister finansów Leszek Skiba przypominał w toku zadan legislacyjnych przy Sejmie, że małych podatników, których przychód nie przekracza 1, dwa mln ó rocznie, jest w Polsce 393 tys.

Rezultat fiskalny ustawy, czyli zredukowanie dochodów budżetu, szacowany wydaje sie byc na w porzadku. 270 mln zł. Przy ustawie zawarte są jednoczesnie zmiany „uszczelniające” pobór podatków, które mają, według MF, wyrównać tę budżetową stratę.

Według rządu w mozliwosci długookresowej nowela powinna przyczynić się az do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego Polski oraz stworzenia sprzyjających warunków az do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w niniejszym zwłaszcza młodych i porzadnie wykształconych.

Ustawa zawiera przepisy, które uniemożliwią skorzystanie wraz z preferencyjnej zaplaty podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko wedlug to, by skorzystać z obniżonej stawki CIT. Podawane rozwiązanie będzie także dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką datku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Ponadto przewidziano zmiany doprecyzowujące obecne prawo, tak aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne mogące skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów.

Zaproponowano wzór, który prognozuje ograniczenie uzywania, określonych w ustawie, preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji zamiany udziałów. Po myśl ustawy zasad tych nie uzywa się po przypadkach, kiedy głównym albo jednym z głównych celów zamiany udziałów wydaje sie uniknięcie albo uchylenie się od opodatkowania.

Doprecyzowano także przypadki, przy których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Polski.

CIR tłumaczyło po przyjęciu projektu noweli przez rząd, że przedlozenie preferencyjnego opodatkowania w CIT z pominięciem PIT bierze pod uwagę obowiązujące maksymy opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z działalności gospodarczej przez osoby cielesne. Wskazało, że mogą ów kredyty korzystać wraz z opodatkowania w zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej: 18 proc. i 32 proc. lub liniowo 19 proc. badz według uproszczonych, zryczałtowanych postaci opodatkowania, tj. ryczałtu od momentu przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. „Podatnicy CIT nie mają takowego wyboru” – zaznaczyło.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Teraz ustawa trafi az do Senatu.