Samorząd Województwa Mazowieckiego: nieomal 10 mln zł na ratunek niepełnosprawnym w 2006 r.

Category: odmienne
27 lipca, 2020

Niemal 10 mln zł przeznaczył Samorząd Województwa Mazowieckiego na ratunek osobom niepełnosprawnym na Mazowszu po 2006 r. Dzięki naszym środkom dofinansowano m. in. obiekty służące rehabilitacji a takze projekty strukturze pozarządowych a mianowicie poinformowano w piątek dzieki konferencji w stołecznym Ratuszu.

Konferencję zorganizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, aby podsumować działania podejmowane dla osób niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz struktury pozarządowe w regionie.

„Celem tych działań jest glównie zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych na Mazowszu i aktywne zaangażowanie ich przy życie społeczne poprzez promocję ich osiągnięć i sukcesów” – powiedziała rzeczniczka Samorządu Województwa Mazowieckiego Marta Milewska. Jak zaznaczyła, w tym celu stworzony został Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Katalogów Wykluczeniu Społecznemu.

Podczas rady Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych Artur Pozorek zaznaczył, że wojewódzki program dzieki lata 2004-2008 ma dziewiec najważniejszych celów, m. in. zwiększanie dostępu do dóbr i usług umożliwiających rehabilitację społeczną a takze usprawnianie ukladu monitorowania i diagnozowania kwestii osób niepełnosprawnych na Mazowszu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2006 r. przeznaczył ok. czterech mln zł na dofinansowanie budowy jak i równiez rozbudowy obiektów służących rehabilitacji oraz ok. 4, 5 mln zł na dofinansowanie zakładów roboty chronionej. Przeszlo 1 mln zł dofinansowania otrzymało 91 projektów strukturze pozarządowych, metrów. in. cykl imprez sportowo-kulturalnych „Mazowieckie Dzionki Integracyjne”, warsztaty kadry wojewódzkiej w szermierce na wózkach oraz olimpiada młodzieży niepełnosprawnej.

„Samorząd Województwa zatwierdził też projekt przystosowania i uruchomienia zakładu aktywności zawodowej po Siedlcach, który powstanie z inicjatywy Caritas Diecezji Siedleckiej w przyszłym roku” – zaznaczył Pozorek. Zakład umożliwi zatrudnienie 50 osób (w tym 35 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Jakim sposobem zaznaczyła Milewska, do końca 2006 r. zostaną także wyemitowane programy radiowe nakierowane do osób niepełnosprawnych, dzięki którym jednostki te będą na bieżąco informowane na temat przysługujących wykladzinom ulgach i uprawnieniach. (PAP)

sdd/ itm/ gma/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy