Sadkowski i Wspólnicy: Sejm rozpatrzy ustawę na temat ograniczeniu handlu w niedziele

Sadkowski i Wspólnicy: Sejm rozpatrzy ustawę na temat ograniczeniu handlu w niedziele
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Warszawa, 23. 08. 2016 (ISBnews) – Projekt ustawy o obnizeniu handlu po niedzielę przypuszczalnie zostanie złożony zgodnie z terminem. Eksperci wskazują na potrzebę zredefiniowania jednostki zakazu jak i równiez poszczególnych wyłączeń przewidzianych przy projekcie ustawy, uważają prawnicy z biurze prawnym Sadkowski i Wspólnicy.

„Z końcem sierpnia 2016 r. upływa wyraz, w którym Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o zredukowaniu handlu przy niedzielę dzierzy zebrać stu tys. podpisów od osób popierających jej projekt. Z informacji przekazywanych przez Komitet wynika, że są duże szanse w zebranie wymaganej ilości podpisów i w konsekwencji, na skierowanie projektu do rozpoznania za posrednictwem Sejm” a mianowicie czytamy przy komentarzu przesłanym ISBnews.

Zakaz pracy po handlu miałby obejmować nie tylko pracowników pracowników u szefowie na podstawie umowy o pracę, ale również pracowników tymczasowych i outsourcingowych. Nowością jest objęcie zakazem również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli zadania i na temat dzieło.

„Przykład ten wyraźnie obrazuje nasilającą się w ostatnim czasie tendencję do ingerencji kodeksu pracy w sferę stosunków cywilnoprawnych, będących podstawą zatrudnienia. Możemy to zaobserwować również w gruncie pomyslu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zakładającego przedlozenie minimalnej stawki godzinowej gwoli osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych” a mianowicie uważa radca prawny sposród działu Kodeksu pracy kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Monika Kolasińska.

Kancelaria zwraca uwagę, że w odróżnieniu od poprzedniego brzmienia planu ustawy na temat ograniczeniu gospodarki w niedziele, obecnie proponowany zakaz obejmować miałby również sklepy internecie franczyzowych, po których za kasą przybywa sam właściciel. Ma to przeciwdziałać przemocy wywieranej za posrednictwem sieciowych franczyzodawców na malych przedsiębiorców. Ograniczenie to wzbudza jednak kontrowersje pod kątem równości przedsiębiorców wobec prawa. Franczyzobiorcy prowadzą bowiem zazwyczaj indywidualną działalność gospodarczą. W sytuacji pozostałych przedsiębiorców działających pod własnym szyldem, zakaz handlu w niedziele w ogóle nie będzie obowiązywał.

„Zmiany w ustawie mogą sprawić, że franczyzobiorcy, nawet o ile chcieli pracować w niedziele, nie będą mogli wykonywać wówczas wlasnej działalności na takich regulach, jak pozostali indywidualni przedsiębiorcy. Zapisy projektu ustawy pośrednio dopuszczają aczkolwiek wykonywanie działalności handlowej za posrednictwem tzw. ludzie współpracujące, czyli prowadzące własną działalność gospodarczą i wykonujące pracę na rzecz innego podmiotu w oparciu o zawarte dokumenty urzedowe handlowe, odmienne niż dokumenty urzedowe zlecenia jak i równiez o dzieło. Oczywiście, tego rodzaju wykonywanie roboty będzie możliwe tylko wówczas, gdy działalność osób współpracujących będzie rzeczywiście odpowiadała warunkom samozatrudnienia. Tworzy to aczkolwiek pole sluzace do optymalizacji działalności handlowej przy niedziele” a mianowicie wskazuje Kolasińska.

Według kancelarii, w projekcie ustawy na temat ograniczeniu gospodarki w niedziele przewidziano zbiór innych wyłączeń. Zakazem handlu w niedziele nie będą objęte m. in. nieduze stacje benzynowe, piekarnie umiejscowione przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż produktów własnej produkowaniu w godzinach między 6. 00 a 13. 00, apteki, kioski nieprzekraczające piecdziesiat m2 przesrtrzeni oraz placówki handlowe prowadzące sprzedaż pamiątek, upominków i dewocjonaliów.

Jednym sposród zapisów planu ustawy wydaje sie regulacja e-handlu. Co do maksymy, działalność handlowa prowadzona za posrednictwem sklepy internetowe podlega takim danym ograniczeniom, jak w przypadku pozostałych placówek handlowych. Z zakazu tego wyłączony wydaje sie jednak handel na platformach i wortalach internetowych, świadczących usługi w toku sprzedaży towarów, które nie powstały w efekcie działalności produkcyjnej. Jak wskazują eksperci, wątpliwości w tym zakresie pozostawia nie tylko zasadność i sposób rozgraniczenia przez pomysłodawców ustawy towarów powstających w efekcie działalności produkcyjnej i nieprodukcyjnej, jednak też rzecz praktyczna, czyli kontroli przestrzegania zakazu jak i równiez przewidzianych do tego środków.

„Zakaz handlu przy niedziele może spowodować wylanie dziecka sposród kąpielą jak i równiez redukcję zatrudnienia, obejmującą po szczególności osoby o nizszej dyspozycyjności, np. studentów mogących pracować wyłącznie w niedziele. Ograniczenie robocie w branży handlowej po wigilię Bożego Narodzenia jak i równiez Wielką Sobotę stawia też pytanie o równość pracowników placówek handlowych wobec uprawnienia względem pozostałych pracowników, na rzecz których wigilia czy Duza Sobota są normalnymi dniami pracy. Wszelkie te kwestie powinny zostać uwzględnione w trakcie dalszych zadan nad projektem ustawy reglamentującej handel przy niedziele” – podsumowuje Kolasińska.