Rząd przyjął nowelę ws. wspierania realizacji progr. operacyjnych po zw. COVID-19

Rząd przyjął nowelę ws. wspierania realizacji progr. operacyjnych po zw. COVID-19
Category: gielda
27 lipca, 2020

„Projektowana ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w ustaleniach kryzysu wywołanego pandemią SARS-CoV-2, zwanej w dalszym ciagu COVID-19. Proponowane w planie ustawy rozwiązania dają podstawę prawną instytucjom uczestniczącym przy systemie wdrażania środków tych popularnych do elastycznego podejścia we wdrażaniu jak i równiez realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku sposród wystąpieniem COVID-19” – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy uwzględnia szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący plany, na których negatywnie wpłynie wystąpienie COVID-19. Z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności projektowana ustawa stosuje w praktyce regulacje stanowiące odstępstwa jak i równiez wyjątki od obowiązujących praw wdrażania, wykonania i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych, wskazano także.

Projekt ustawy wprowadza m. in. możliwość wydania, zmiany lub zawieszenia wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego bedac wyjątkowym, zas także ogranicza możliwość zmiany kryteriów wybrania projektów po każdym okresie oraz uzywanie odstępstw od czasu zatwierdzonych kryteriów w trakcie realizacji projektu. Przewidziane są również odstępstwa po zasadach wykonywania konkursu oraz naboru wniosków w trybie pozakonkursowym, w szczególności wydłużają uplywy przewidziane po ustawie wdrożeniowej na składanie wniosków na temat dofinansowanie, jak też możliwość aktualizacji planu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

„Projektowane w ustawie rozwiązania będą finansowane w zakresie środków, które zostały już przypisane az do realizacji projektów finansowanych ze środków tych popularnych w ramach programów operacyjnych, badz środków podlegających reużyciu. Rozwiązania te mają posłużyć instytucjom uczestniczącym po systemie wdrażania środków europejskich lub środków podlegających reużyciu do bardziej elastycznego podejścia do zagrożeń dla prawidłowej realizacji projektów będących następstwem wystąpienia COVID-19, a jednocześnie pozwolą uwzględnić szczególne okoliczności, w jakich znaleźli się beneficjenci realizujący projekty, dzieki które niedobrze wpłynęło wystąpienie COVID-19” a mianowicie czytamy po ocenie skutków regulacji (OSR).

„Zaproponowane w projekcie rozwiązania wpisują się w robiono przez Rząd RP działania związane wraz z rządowym pakietem antykryzysowym, który zostanie wylansowany w drodze specustawy gospodarczej mającej na zamysle przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19. Projektowana ustawa będzie stanowiła specustawę regulującą zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności w związku z wystąpieniem COVID-19” – podkreślono także w uzasadnieniu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy