RPO: strony internetowe gwoli niewidomych urzędy wciąż uważają za fanaberię

Category: odmienne
Author:
27 lipca, 2020

Witryny www urzędów są niedostępne dla niewidomych, ich dostosowanie ciągle traktuje się jako fanaberię – uważa rzecznik norm obywatelskich prof. Irena Lipowicz, która po poniedziałek uczestniczyła w debacie nt. Polaków wykluczonych z cyfrowego świata.

Osoby wykluczone cyfrowo nie potrafią efektywnie korzystać z wspólczesnych technologii, np. internetu. Nie tylko nie mają do faceta dostępu, ale równiez odpowiednich umiejętności. Z badań wynika, że wśród osób niekorzystających wraz z sieci, 47 proc. to mieszkańcy wsi, 68 proc. ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 49 proc. to emeryci i renciści, 73 proc. to osoby przy wieku powyżej 45 czasów.

„Rzeczywistość wydaje sie byc taka, że wykluczeni cyfrowo są jak i równiez będą” a mianowicie mówiła przy poniedziałek prof. Lipowicz podczas debaty „Jak włączyć e-wykluczonych Polaków po cyfrowy świat? „. Jej zdaniem niepokojące jest podejście, że państwo samo ma załatwić problem takich osób. Konieczne wydaje sie bowiem pomoc samorządów i organizacji pozarządowych.

„Jeżeli Dzienniki Ustaw przestają się ukazywać w wersji drukowanej, musimy się zastanowić, co zrobić, aby także ci, którzy z różnych powodów w zadnym wypadku już sluzace do tej Lokalny cyfrowej już nie dołączą, mieli również dostęp az do prawa” – podkreśliła RPO.

Mówiła też o potrzebie przemiany mentalności w aparacie państwowym. „Dokonane przez nas inspekcje wskazują, że strony urzędów są niedostępne dla osób niewidomych, nie zaakceptowac są uporzadkowane, że ciągle jeszcze traktuje się jak fanaberię to, by na rzecz osób sposród różnymi ograniczeniami zdrowotnymi była dostępna lacznosc czy właśnie strona internetowa” – powiedziała RPO.

Dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego wskazywał na porzadne efekty, które to w badaniach zaobserwowano u osób korzystających z globalnej sieci. W porównaniu z rówieśnikami dłużej podtrzymują aktywność zawodową, szybciej polepszają swą sytuację w pracy, są bardziej aktywni społecznie, częściej uczestniczą przy życiu szykownym i towarzyskim.

Przytoczył też wyniki badań, w których ponad połowa niekorzystających z internetu deklarowała brak zainteresowania nim. Jakim sposobem mówił, największą barierą wydaje sie byc brak motywacji i zdolnosci nt. necie. Dlatego – zdaniem Batorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu mialo się koncentrować na edukowaniu społeczeństwa. Tymczasem w Polsce zasoby finansowe z Aplikacji Operacyjnego Prekursorska Gospodarka są wydawane dzieki rozbudowę infrastruktury, zaś program Kapitał Ludzki, skupiający się na podnoszeniu kompetencji cyfrowych, jest zwrócony tylko az do osób czynnych zawodowo, więc wielu doroslych nie może z niego skorzystać.

Krzysztof Głomb ze stowarzyszenia „Miasta przy internecie” mówił o inicjatywie Polska Cyfrowa Równych Szans, która zespala organizacje pozarządowe działające na rzecz powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków przy ich rodzimych środowiskach. „To program pobudzania motywacji, przełamywania obaw i podnoszenia kwalifikacji cyfrowych. Diagnoza mówi, że właśnie brak motywacji wydaje sie kluczowy” a mianowicie podkreślił Głomb. Uczestnicy inicjatywy chcą docierać do Polaków niekorzystających sposród sieci za posrednictwem lokalnych animatorów, osoby znane i darzone zaufaniem po swoich środowiskach.

Głomb wyraził nadzieję, że dużą rolę w edukowaniu Polaków, którzy jeszcze nie korzystają z internetu, odegra wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej. W połowie maja Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą analogowe nadawanie sygnału telewizyjnego skończy się w Polsce az do końca lipca 2013 r.

Poniedziałkowa dyskusja odbyła się w ramach obchodów przypadającego 17 maja Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI). Został on ustanowiony przy 2006 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych jak kontynuacja Światowego Dnia Telekomunikacji. W tym roku obchodzony jest pod spodem hasłem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych”.

Polskie Kompania Informatyczne, organizator obchodów w naszym kraju, wyznaczyło najważniejsze uroczystości dzieki środę, 18 maja. Tego dnia w Pałacu Prezydenckim odbędzie się dyskusja „Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei”. Na Butynku Ujazdowskim zaplanowano spotkanie pracownik rządu i parlamentu wraz z środowiskiem teleinformatycznym poświęcone wymaganiom tych środowisk we wdrażaniu Europejskiej Agendy Cyfrowej w czasie polskiej prezydencji. Również w Zamku Ujazdowskim ma się odbyć wielka gala dnia społeczeństwa informacyjnego. (PAP)

ral/ pz/ mhr/