RPD chce poprawy jakości opieki lekarskiej nad dziećmi

Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

Zapewnienie dzieciom dostępu az do pediatry bez skierowania, zwiększenie liczby oddziałów dziecięcych w szpitalach i zmiana weryfikacji procedur pediatrycznych – to niektóre oferty Rzecznika Praw Dziecka zmierzające do poprawy jakości opieki medycznej morzem dziećmi.

Jak napisała Rzecznik Norm Dziecka Ewa Sowińska przy liście sluzace do ministra stanu zdrowia Zbigniewa Religi, w programie opieki leczniczej nad dziećmi potrzebne są zmiany. Z powodu ograniczenia dostępu do pediatrów, których w szczeblu zasadniczej opieki medycznej coraz częściej zastępują medycy rodzinni, obniża się ranga pediatrii a mianowicie alarmuje RPD. Sowińska zwraca również uwagę na odmienne problemy związane z opieką medyczną nad dziećmi: niedostateczną liczbę specjalistów w niektórych dziedzinach, dokonującą się likwidację szpitali i oddziałów pediatrycznych.

W celu podparcia rangi pediatrii i poprawy jakości opieki nad dziećmi, RPD powołała Opiniotwórczo-Doradczą Radę Naukową, spotykała się również z krajowymi i wojewódzkimi konsultantami pediatrii oraz psychiatrii, neurologii i chirurgii dziecięcej, a także z przedstawicielami Ministerstwa Stanu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przywrócenie pieczy pediatrycznej w podstawowej opiece medycznej, przywrócenie właściwej liczby oddziałów dziecięcych, umożliwiających pociechom leczenie zachowawcze i zabiegowe w wyodrębnionych jednostkach, rozważenie przywrócenia działalności Przychodni Mateczki i Pociechy, Poradni Konsultacyjnych przy oddziałach dziecięcych jak i równiez nadzoru ordynatorskiego nad poradniami dziecięcymi przy POZ i przywrócenie Departamentu Matki jak i równiez Dziecka przy Ministerstwie Zdrowia koordynującego właściwy model kurateli nad dzieckiem w okresie stanu zdrowia i dolegliwosci – to wypracowane po gronie ekspertów postulaty, na temat których Sowińska pisze w liście az do ministra zdrowia.

Rzeczniczka zwraca również uwagę na konieczność zweryfikowania programu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze względu na niedostateczną dostępność leczenia ambulatoryjnego, pieczy psychoterapeutycznej, niedostatek łóżek szpitalnych i psychiatrów dziecięcych. Jej zdaniem niezbędne jest także zweryfikowanie wyceny procedur pediatrycznych podstawowych, specjalistycznych oraz tzw. „jednego dnia”, których wycena jest aktualnie „niekorzystny jak i równiez niedofinansowany”.

Działania te miałyby, według Sowińskiej, doprowadzić sluzace do przywrócenie należnej rangi pediatrii, „niezbędnej na rzecz motywacji do podejmowania branz, celem przełamania tworzącej się luki pokoleniowej, stwarzającej zagrozenie załamania opieki nad malym w najbliższej przyszłości”. Jakim sposobem poinformowała, dzis średni ilosc lat pediatry to 59 lat.

Zmiany w systemie ograniczyłyby też, wedlug RPD, zaniedbania wobec najmłodszych pacjentów, umożliwiając realizację pełnego wachlarza zadań profilaktycznych od szczepień ochronnych, poprzez spotkania patronażowe jak i równiez badania bilansowe. „Dzięki rzetelnej opiece profilaktycznej w wieku rozwojowym można spodziewać się ograniczenia duzej liczby schorzeń pokolenia rozpoczynającego swoją aktywność zawodową, a skutkiem tego znacznie ograniczyć koszty +medycyny naprawczej+” – napisała Sowińska.

Pod koniec października RPD wzięła udział przy konferencji Zarządu Głównego Naszego Towarzystwa Pediatrycznego, która odbyła się w stolicy polski. Obecni dzieki spotkaniu doktorzy uznali, że w Polsce sukcesywnie pogarsza się stan kurateli zdrowotnej nad dziećmi. (PAP)

akw/ pz/ mhr/