Równoważna roczna renta (EAA)

17.02.2021
Category: Istnieje Wiele

Jaka jest ekwiwalentna roczna renta?

Równoważna roczna renta (lub EAA) to metoda oceny projektów o różnym czasie trwania. Tradycyjne wskaźniki rentowności projektu, takie jak NPV NPV Formula Przewodnik po formule NPV w programie Excel podczas przeprowadzania analizy finansowej. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jak działa formuła NPV w programie Excel i kryje się za nią matematyka. NPV = F / [(1 + r) ^ n] gdzie, PV = wartość bieżąca, F = przyszła płatność (przepływ gotówki), r = stopa dyskontowa, n = liczba okresów w przyszłości, wewnętrzna stopa zwrotu IRR ( IRR) Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, dzięki której wartość bieżąca netto (NPV) projektu wynosi zero. Innymi słowy, jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. lub okres spłaty Okres zwrotu Okres zwrotu pokazuje, ile czasu zajmuje firmie odzyskanie inwestycji.zapewniają bardzo cenne spojrzenie na ogólną rentowność finansową projektów. Równoważna roczna renta roczna jest miarą używaną do określania efektywności finansowej projektów.

Jak możemy obliczyć ekwiwalentną roczną rentę?

EAA zasadniczo wygładza wszystkie przepływy pieniężne i generuje pojedynczy średni przepływ pieniężny dla wszystkich okresów, który (po zdyskontowaniu) jest równy wartości bieżącej netto projektu. EAA oblicza się według następującego wzoru:

r – stopa dyskontowa projektu (WACC)

NPV – Wartość bieżąca netto Formuła NPV Przewodnik po formule NPV w programie Excel podczas przeprowadzania analizy finansowej. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jak działa formuła NPV w programie Excel i kryje się za nią matematyka. NPV = F / [(1 + r) ^ n] gdzie, PV = wartość bieżąca, F = przyszła płatność (przepływ gotówki), r = stopa dyskontowa, n = liczba okresów w przyszłych przepływach pieniężnych projektu

n – czas trwania projektu (w latach)

Przykład ekwiwalentu rocznej renty

Załóżmy, że sklep z pączkami Sally rozważa zakup jednej z dwóch maszyn. Maszyna A jest maszyną do mieszania ciasta, której żywotność wynosi 6 lat. W tym czasie maszyna umożliwi Sally osiągnięcie znacznych oszczędności kosztów i reprezentuje wartość bieżącą netto 4 mln USD. Maszyna B to maszyna do lodu, której okres użytkowania wynosi 4 lata. W tym czasie maszyna pozwoli Sally zmniejszyć ilość odpadów oblodzenia i reprezentuje wartość bieżącą netto w wysokości 3 mln USD. Koszt pączków Sally wynosi 10%. W jaką maszynę Sally powinna zainwestować?

Stosując metodę równoważnej rocznej renty:

Ten numer EAA informuje nas, jaki będzie średni przepływ gotówki z każdej maszyny, biorąc pod uwagę ich wartości bieżące netto i okres użytkowania. Używając metody EAA, widzimy, że maszyna B ma wyższy EAA. Dlatego zalecamy, aby Sally zainwestowała w tę maszynę. Innym sposobem myślenia o EAA jest to, że mierzy ona efektywność finansową każdego projektu (tj. Średni roczny przepływ środków pieniężnych Przepływy pieniężne Przepływy pieniężne (CF) to wzrost lub spadek ilości pieniędzy posiadanych przez firmę, instytucję lub osobę. W finansach termin ten jest używany do opisania ilości gotówki (waluty), która jest generowana lub konsumowana w danym okresie. Istnieje wiele typów CF, które firma zobaczy).

Dalsze rozważania

Korzystając z tradycyjnego podejścia NPV, widzimy, że maszyna A ma wyższą wartość NPV niż maszyna B. Dlatego zalecamy, aby Sally zainwestowała w maszynę A. Jednak to, w którą maszynę Sally zdecyduje się zainwestować, zależy od sytuacji i celów firmy. Na przykład, jeśli firma ma problemy ze spłatą odsetek od swojego zadłużenia, lepszą decyzją może być wybór projektu o niższej wartości bieżącej netto, ale wyższych średnich przepływach pieniężnych. W przeciwieństwie do tego, jeśli firma jest w dobrej kondycji finansowej, najlepszym rozwiązaniem może być projekt o najwyższej wartości bieżącej netto, ponieważ zapewni to największe korzyści finansowe.

Więcej zasobów

Dziękujemy za przeczytanie objaśnienia CFI dotyczącego równoważnej rocznej renty. CFI oferuje Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby dowiedzieć się więcej na temat pokrewnych tematów, zapoznaj się z następującymi zasobami CFI:

  • WACC WACC WACC jest średnim ważonym kosztem kapitału firmy i reprezentuje łączny koszt kapitału, w tym kapitał własny i dług. Wzór WACC to = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)). Ten przewodnik zawiera przegląd tego, czym jest, dlaczego jest używany, jak to obliczyć, a także zawiera kalkulator WACC do pobrania
  • Koszt zadłużenia Koszt zadłużenia Koszt zadłużenia to zwrot, jaki firma zapewnia swoim dłużnikom i wierzycielom. Koszt długu jest wykorzystywany w obliczeniach WACC do analizy wyceny.
  • Koszt kapitału własnego Koszt kapitału własnego to stopa zwrotu, której akcjonariusz potrzebuje, aby zainwestować w biznes. Wymagana stopa zwrotu zależy od poziomu ryzyka związanego z inwestycją
  • Wartość pieniądza w czasie Wartość pieniądza w czasie Wartość pieniądza w czasie to podstawowa koncepcja finansowa, według której pieniądz w teraźniejszości jest wart więcej niż ta sama suma pieniędzy, która ma zostać otrzymana w przyszłości. Dzieje się tak, ponieważ pieniądze, które masz teraz, można zainwestować i uzyskać zwrot, tworząc w ten sposób większą kwotę pieniędzy w przyszłości. (Również z przyszłością

Szkolenie dla analityków finansowych

Uzyskaj światowej klasy szkolenie finansowe dzięki programowi szkoleniowemu CFI dla analityków finansowych z certyfikatem online Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari!

Zdobądź pewność, której potrzebujesz, aby piąć się po szczeblach kariery na ścieżce kariery w finansach korporacyjnych.

Naucz się modelowania finansowego i wyceny w Excelu w łatwy sposób dzięki szkoleniom krok po kroku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy