Rady mędrców nie zaakceptowac pomagają Włochom

Rady mędrców nie zaakceptowac pomagają Włochom
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Dziesięciu _ mędrców _ powołanych poprzez prezydenta Włoch Giorgio Napolitano, by pomogli rozwiązać pat polityczny na wyborach parlamentarnych i doprowadzić do utworzenia rządu, przedstawiło po dziesieciu dniach robót wskazówki, co ma uczynić nowy salon i parlament.

Wciąż nie wiadomo aczkolwiek, kiedy rząd powstanie jak i równiez jakie siły polityczne fita utworzą. Ustępujący w kwietniu prezydent zwrócił się na koniec marca sluzace do ekspertów: konstytucjonalistów, specjalistów w dziedzinie gospodarki jak i równiez polityków o pomoc wedlug tym, wówczas gdy przez wiecej niz miesiąc nie zaakceptowac udało się utworzyć swiezego gabinetu. Lutowe wybory wygrała centrolewica, lecz większość zdobyła tylko przy Izbie Deputowanych. W Senacie ma niemalze tyle samo głosów, co centroprawica Silvio Berlusconiego. Aspirant centrolewicowej Partii Demokratycznej w premiera Pier Luigi Bersani nie otrzymał gwarancji poparcia większości przy obu izbach parlamentu.

Mędrcy złożyli przy piątek na ręce Napolitano obszerny dokument podsumowujący ich prace i zawierający zbiór postulatów politycznych i gospodarczych, którymi pierwotnego zdaniem winien zająć się parlament a takze przyszły rząd. Prezydent oświadczył, że raport ten przekaże swemu następcy, którego wybór w Zgromadzeniu Narodowym rozpocznie się 18 kwietnia. Film dokumentalny dostaną też partie zasiadające w parlamencie.

Odnosząc się do szans na powołanie rządu, Napolitano powiedział, że może mezczyzna powstać wylacznie w rezultacie współpracy poszczególnych ugrupowań. Dotychczasowe próby takiej współpracy zakończyły się jednak fiaskiem.

Eksperci zastrzegli, wręczając film dokumentalny szefowi państwa, że nie jawi sie byc to oprogramowanie rządu oraz polityczny manifest.

_ Sugerujemy wykaz przyszłych posunięć rządu w dziedzinie gospodarczo-społeczno-ekologicznej _ a mianowicie wyjaśnili autorzy części referatu zatytułowanej _ Możliwa agenda _.

Nastepnie grupa mędrców, którym powierzono zadanie przedstawienia rozwiązań obecnego impasu, zaproponowała, by nieznany rząd otrzymał wotum zaufania tylko przy Izbie Deputowanych, gdzie zwycięska centrolewica ma zdecydowaną większość, i zeby tylko ona była politycznym punktem odniesienia dla gabinetu. To również do izby niższej miałoby należeć definitywne uchwalanie ustaw. _ Żadna ordynacja wyborcza nie gwarantuje automatycznie większości w obu izbach _ – argumentują. Ich zdaniem konieczna wydaje sie byc też zmiana i uproszczenie bardzo dzis złożonej ordynacji wyborczej. Postulują uchwalenie ukladu mieszanego, częściowo proporcjonalnego i w części większościowego, a takze zniesienie okręgów wyborczych zbyt granicą.

Duża część referatu to ocena stanu włoskiej gospodarki. Oceniono, że jej największą bolączką jest niedostatek wydajności, nieduza produkcyjność jak i równiez stagnacja. Niewydajność ta zdaniem autorów odnosi sie do też administracji publicznej.

Zbytnio największe wyzwanie uznano rozwiązanie problemu bezrobocia i postępującego w jego wyniku zubożenia społeczeństwa. To klucz az do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego a mianowicie głosi zaswiadczenie.

Znalazły się w nim też postulaty kontynuowania polityki racjonalizacji wydatków z budżetu i kosztów polityki, na przykład zredukowania wraz z 22 az do 10 liczby komisji parlamentarnych. Jednak mędrcy twierdzą równoczesnie, że należy zachować zasadę finansowania partii politycznych. Zniesienia wydatków sposród budżetu domaga się debiutujący w parlamencie populistyczny Ruch Pięciu Gwiazd, który deklaruje, że potrzebuje obalić biezacy system partyjny i cały polityczny establishment.

W glównych komentarzach dominują oceny, że rezultaty robocie mędrców mają charakter dalekosiężny, ale nie zaakceptowac stanowią gotowej recepty rozwiązania obecnego politycznego pata.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy