Profesjonalisci: przedłużyć aplikacje terapeutyczne az do końca roku kalendarzowego

Category: odmienne
Author:
27 lipca, 2020

Programy terapeutyczne maja obowiazek obowiązywać nie zaakceptowac do lipca, ale sluzace do końca tego roku, ponieważ nie ma nadal gotowych rozwiązań do przekształcenia ich przy programy lekowe – uważają eksperci systemu ochrony zdrowia.

Przekształcenie od jednej lipca dotychczasowych programów terapeutycznych w lekowe jest konsekwencją przepisów ustawy o refundacji leków. Zmiany zakładają prowadzenie negocjacji kosztowych z firmami farmaceutycznymi gwoli poszczególnych leków w indywidualnych programach lekowych. Programy są dodatkowo kontraktowane dla ciężko chorych pacjentów, którzy wymagają stałego przyjmowania leków pod bezpośrednią kontrolą lekarza.

MZ informowało w marcu, że Narodowy Kasa zapomogowa Zdrowia wydaje sie obowiązany zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń udzielanych w zakresie tych programów. Aby dostęp do nich był nieprzerwany i niezakłócony, NFZ musi odpowiednio wcześniej przygotować jak i równiez ogłosić postępowanie w sprawie umów ze świadczeniodawcami tak, aby mogły one być zawarte najpóźniej trzydziestu czerwca, natomiast ich wykonanie ruszyła od momentu 1 lipca. Jak podkreślała rzeczniczka MZ Agnieszka Gołąbek, „Narodowy Kasa Zdrowia ma niezbędną ilość czasu do przeprowadzenia kontaktowania świadczeń z zakresu programów lekowych”.

Programy lekowe były metrów. in. tematem dyskusji w trakcie wtorkowej narady „Rynek farmaceutyczny 2012”.

Przy ocenie przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia Bolesława Piechy (PiS) jeszcze nie wiadomo, jak w praktyce będą wyglądały systemy lekowe. Piecha przypomniał w trakcie konferencji, że „były problemy z kontraktowaniem funkcjonujących dzis programów terapeutycznych, natomiast programów lekowych będzie znacznie więcej” „Sensowne byłoby przedłużenie programów terapeutycznych do końca roku” – stwierdził.

Michał Czarnuch z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka także stwierdził, że pozostało bardzo mało periodu na zakontraktowanie przez NFZ nowych programów, więc należałoby rozważyć przedłużenie tego terminu. „Nie wiemy, jak te programy będą wyglądały po praktyce, znamy jedynie zapisy ustawy dzieki ten temat” – dodał.

Zwrócił uwagę, że według nowych przepisów refundacyjnych dzis to jedynie firmy farmaceutyczne składają obserwacje o objęcie ich leków programem lekowym. Dotychczas wnioski ws. programów terapeutycznych składali m. in. konsultanci krajowi.

Z kolei w ocenie Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiego, w wyniku zmian wprowadzonych poprzez ustawę refundacyjną pojawiło się ryzyko grupowania leków jak i równiez wyznaczania limitów, powyżej których szpitale nie zaakceptowac będą mogły dokonywać zakupów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zaznaczył oprócz tego, że istotną różnicę swiadczy fakt, że dotychczas programy terapeutyczne były przypisane predzej do szpitali. „W planie rozporządzenia NFZ dotyczącym kontraktowania programów lekowych są określone różne warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy i aktualnie programy lekowe będą mogły prowadzić także niektóre poradnie czynne np. sześć godzin dziennie jednego razu w tygodniu” – mówił. Dodał, że spowoduje to rozproszenie kontraktów na programy lekowe i ułatwi pacjentom dostęp sluzace do nich.

1-wsza stycznia weszły w życie przepisy ustawy refundacyjnej. Wedle nimi od czasu 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne mają być zastąpione aplikacjami lekowymi. Gwoli każdego specyfiku, w każdym wskazaniu, bedzie stworzony oddzielny program lekowy, jako jedna z odmian refundacji medykamentu. Każdy program lekowy będzie nowym gatunkiem świadczenia, dzieki realizację którego świadczeniodawca musi zawrzeć oddzielną umowę.

MZ kilka dób temu przedstawiło projekt oryginalnej listy refundacyjnej – trzeciej w tym roku, która zacznie obowiązywać od jednej maja. Wpisano na nią 42 aplikacje lekowe.

Wedlug ustawą refundacyjną leki refundowane mają stałe ceny jak i równiez marże, a lista leków refundowanych jest aktualizowana jak dwa miesiące, publikowana przy formie obwieszczenia MZ. (PAP)

bpi/ itm/ gma/