Proces pożyczki

17.02.2021
Category: Wyniki Fico

Kwalifikacja wstępna

Wstępna kwalifikacja rozpoczyna proces wypożyczenia. Po zebraniu przez pożyczkodawcę informacji o dochodach i długach pożyczkobiorcy można określić, ile pożyczkobiorca może zapłacić za dom. Ponieważ różne programy pożyczkowe mogą powodować różne wyceny, pożyczkobiorca powinien zostać wstępnie zakwalifikowany do każdego rodzaju pożyczki, do której może kwalifikować się pożyczkobiorca.

Próbując zatwierdzić nabywców domów ze względu na rodzaj i kwotę kredytu hipotecznego, firmy hipoteczne biorą pod uwagę dwa kluczowe czynniki. Po pierwsze, zdolność pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki, a po drugie, gotowość pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki.

Zdolność do spłaty kredytu hipotecznego jest weryfikowana na podstawie aktualnego zatrudnienia i całkowitego dochodu. Ogólnie rzecz biorąc, firmy udzielające kredytów hipotecznych wolą, abyś był zatrudniony w tym samym miejscu przez co najmniej dwa lata lub co najmniej przez kilka lat w tym samym zawodzie.

Gotowość pożyczkobiorcy do spłaty jest określana na podstawie zbadania sposobu wykorzystania nieruchomości. Na przykład, będziesz tam mieszkać, czy po prostu go wynajmować? Chęć jest również ściśle związana z tym, w jaki sposób wypełniłeś poprzednie zobowiązania finansowe, a zatem nacisk na raport kredytowy i / lub historię płatności za wynajem.

Należy pamiętać, że w kamieniu nie ma żadnych zasad. Każdy kandydat jest rozpatrywany indywidualnie. Więc nawet jeśli wypadniesz trochę za krótko w jednym obszarze, twój silniejszy punkt może nadrobić słaby. Firmy udzielające kredytów hipotecznych nie mogłyby utrzymać się na rynku, gdyby nie prowadziły działalności pożyczkowej, więc w interesie każdego leży upewnienie się, że się kwalifikujesz.

Programy i stawki kredytów hipotecznych

Aby właściwie przeanalizować program hipoteczny, pożyczkobiorca musi pomyśleć o tym, jak długo planuje utrzymać kredyt. Jeśli planujesz sprzedać dom za kilka lat, bardziej sensowny może być kredyt regulowany lub balonowy. Jeśli planujesz utrzymać dom na dłuższy okres, bardziej odpowiednia może być pożyczka o stałej wysokości.

Przy tak wielu programach do wyboru, z których każdy ma inne stawki, punkty i opłaty, kupowanie pożyczki może być czasochłonne i frustrujące. Doświadczony specjalista od kredytów hipotecznych może ocenić sytuację kredytobiorcy i polecić mu najbardziej odpowiedni program hipoteczny, umożliwiając w ten sposób podjęcie świadomej decyzji.

Aplikacja

Złożenie wniosku jest rzeczywistym początkiem procesu kredytowego i zwykle następuje między pierwszym a piątym dniem rozpoczęcia procesu kredytowego. Kredytobiorca z pomocą doradcy hipotecznego wypełnia wniosek i dostarcza wszystkie wymagane dokumenty.

Różne opłaty i końcowe szacunki kosztów zostaną omówione podczas analizy wielu programów hipotecznych, a koszty te zostaną zweryfikowane przez oszacowanie kredytu (LE), które pożyczkobiorca otrzyma w ciągu trzech dni od złożenia wniosku do pożyczkodawcy.

Oszacowanie kredytu

Oszacowanie kredytu to trzystronicowy formularz, który otrzymujesz po złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny. Oszacowanie pożyczki zawiera ważne informacje dotyczące pożyczki, o którą prosiłeś. Dostarczymy Ci to w ciągu 3 dni od pełnego wypełnienia wniosku kredytowego. Szacunkowa wartość pożyczki zawiera ważne informacje, w tym szacowaną stopę procentową, miesięczną płatność i całkowite koszty zamknięcia pożyczki. Oszacowanie kredytu zawiera również informacje o szacunkowych kosztach podatków i ubezpieczenia oraz o tym, jak stopa procentowa i płatności mogą się zmienić w przyszłości. Ponadto Szacunek pożyczki wskaże również, czy pożyczka ma szczególne cechy, o których będziesz chciał wiedzieć, takie jak kary za wcześniejszą spłatę pożyczki (kara przedpłaty) lub zwiększenie salda kredytu hipotecznego, nawet jeśli płatności są dokonywane w dniu czas (amortyzacja ujemna).Formularz jest napisany jasnym językiem i ma na celu pomóc Ci lepiej zrozumieć warunki kredytu hipotecznego, o który się ubiegasz. Wszyscy pożyczkodawcy są zobowiązani do korzystania z tego samego standardowego formularza szacowania pożyczki. Ułatwia to porównywanie kredytów hipotecznych, abyś mógł wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. Oszacowanie kredytu nie oznacza, że ​​Twoja pożyczka została zatwierdzona lub odrzucona. Oszacowanie kredytu pokazuje, jakie warunki kredytu możemy Ci zaoferować, jeśli zdecydujesz się przejść dalej.Oszacowanie kredytu nie oznacza, że ​​Twoja pożyczka została zatwierdzona lub odrzucona. Oszacowanie kredytu pokazuje, jakie warunki kredytu możemy Ci zaoferować, jeśli zdecydujesz się przejść dalej.Kiedy otrzymasz oszacowanie kredytu, nie oznacza to, że Twoja pożyczka została zatwierdzona lub odrzucona. Oszacowanie kredytu pokazuje, jakie warunki kredytu możemy Ci zaoferować, jeśli zdecydujesz się przejść dalej.

Zamiar kontynuowania

Po otrzymaniu oszacowania pożyczki do Ciebie należy decyzja, czy kontynuować z nami, czy nie. Jeśli zdecydujesz się nie rozpatrywać wniosku o konkretny kredyt, nie musisz już nic więcej robić. Jeśli masz zamiar kontynuować z nami, musisz zrobić kolejny krok i poinformować nas pisemnie lub telefonicznie, że chcesz przystąpić do składania wniosku o tę pożyczkę. Wszyscy pożyczkodawcy są zobowiązani do przestrzegania warunków oszacowania pożyczki przez 10 dni roboczych. Jeśli więc zdecydujesz się przejść do przodu o więcej niż 10 dni roboczych po otrzymaniu szacunkowej kwoty pożyczki, pamiętaj, że warunki rynkowe mogą wymagać zmiany warunków i szacowanych kosztów oraz dostarczenia skorygowanego oszacowania pożyczki.

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się realizacja hipoteki. Procesor zamawia raport kredytowy, wycenę i raport dotyczący tytułu. Następnie weryfikowane są informacje o aplikacji, takie jak depozyty bankowe i historia płatności. Wszelkie odstępstwa od kredytu, takie jak opóźnienia w płatnościach, windykacja należności i / lub orzeczenia, wymagają pisemnego wyjaśnienia. Podmiot przetwarzający sprawdza wycenę i raport tytułowy pod kątem problemów majątkowych, które mogą wymagać dalszego zbadania. Cały pakiet kredytów hipotecznych jest następnie składany i przedstawiany pożyczkodawcy.

Wymagane dokumenty

Po wypełnieniu przez Ciebie wniosku kredytowego, zaakceptowaniu wyceny kredytu i wskazaniu chęci kontynuowania poprosimy Cię o dokumenty w celu uzyskania zgody na pożyczkę. Poniższe stwierdzenia nie stanowią pełnej listy tego, co będzie potrzebne, ale mają na celu dać ci wyobrażenie o tym, czego będziemy od ciebie potrzebować. Gdy dojdziesz do tego etapu procesu kredytowego, otrzymasz od nas określony zestaw dokumentów, które będą nam potrzebne do Twojej konkretnej pożyczki. Jeśli kupujesz lub refinansujesz swój dom i otrzymujeszpensjębędziesz musiał dostarczyć W-2 z ostatnich dwóch lat i odcinki wypłaty z jednego miesiąca:LUB, jeśli jesteśsamozatrudnionybędziesz musiał złożyć zeznanie podatkowe z ostatnich dwóch lat. Jeśli jesteś właścicielem wynajmowanej nieruchomości, musisz przedstawić umowy najmu i zeznania podatkowe z ostatnich dwóch lat. Jeśli chcesz przyspieszyć proces zatwierdzania, powinieneś również dostarczyć wyciągi z rachunków bankowych, akcji i funduszy inwestycyjnych z ostatnich trzech miesięcy. Dostarcz najnowsze kopie wszelkich rachunków maklerskich lub kont IRA / 401k, które możesz mieć.

Jeśli żądasz wypłaty, będziesz potrzebować listu wyjaśniającego „Wykorzystanie wpływów. W stosownych przypadkach należy dostarczyć kopię orzeczenia rozwodowego. Jeśli nie jesteś obywatelem USA, przedstaw kopię swojej zielonej karty (z przodu iz tyłu), a jeśli NIE jesteś stałym mieszkańcem, przedstaw wizę H-1 lub L-1.

Jeśli ubiegasz się o pożyczkę pod zastaw domu, oprócz powyższych dokumentów będziesz potrzebować kopii swojego pierwszego listu hipotecznego i aktu zaufania. Te pozycje zwykle znajdują się w dokumentach zamknięcia kredytu hipotecznego.

Raporty kredytowe

Większość osób ubiegających się o kredyt hipoteczny na dom nie musi martwić się o skutki swojej historii kredytowej podczas procesu kredytowego. Możesz być jednak lepiej przygotowany, jeśli otrzymasz kopię raportu kredytowego przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny. W ten sposób możesz podjąć kroki w celu skorygowania wszelkich negatywów przed złożeniem wniosku.

Profil kredytowy odnosi się do pliku kredytów konsumenckich, na który składają się różne agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów konsumenckich. Jest to obraz tego, jak spłaciłeś firmy, od których pożyczyłeś pieniądze, lub jak wywiązałeś się z innych zobowiązań finansowych. Istnieje pięć kategorii informacji w profilu kredytowym:

 • Informacje indentyfikacyjne
 • Informacje o zatrudnieniuInformacje kredytoweInformacje z rejestru publicznegoZapytaniaTwój profil kredytowy NIE zawiera informacji o rasie, religii, stanie zdrowia, historii prowadzenia pojazdu, karalności, preferencjach politycznych ani dochodach.

  Jeśli miałeś problemy z kredytem, ​​przygotuj się na uczciwe przedyskutowanie ich z profesjonalistą od kredytów hipotecznych, który pomoże Ci napisać „List wyjaśniający. Doświadczeni specjaliści od kredytów hipotecznych wiedzą, że mogą istnieć uzasadnione przyczyny problemów kredytowych, takie jak bezrobocie, choroba lub inne trudności finansowe. Jeśli miałeś problemy, które zostały naprawione (przywrócenie kredytu), a Twoje płatności były terminowe przez rok lub dłużej, Twój kredyt może zostać uznany za zadowalający.

  Branża kredytów hipotecznych ma tendencję do tworzenia własnego języka i nie inaczej jest w przypadku ratingu kredytowego. BC kredyty hipoteczne wzięły swoją nazwę od oceny kredytu na podstawie takich informacji, jak historia płatności, kwota spłat długu, bankructwa, pozycja kapitałowa, ocena kredytowa itp. Ocena kredytowa to statystyczna metoda oceny ryzyka kredytowego wniosku o kredyt hipoteczny. . Wynik uwzględnia następujące elementy: przeszłe zaległości, obraźliwe zachowania płatnicze, aktualne poziomy zadłużenia, długość historii kredytowej, rodzaje kredytów i liczbę zapytań.

  Do tej pory większość ludzi słyszała o scoringu kredytowym. Najpopularniejszy wynik (obecnie najpowszechniejsza terminologia oceny zdolności kredytowej) nazywa się wynikiem FICO. Ocena ta została opracowana przez Fair, Isaac & Company, Inc. dla trzech głównych biur kredytowych; Equifax (Beacon), Experian (dawniej TRW) i Empirica (TransUnion).

  Wyniki FICO są po prostu punktami repozytorium, co oznacza, że ​​uwzględniają TYLKO informacje zawarte w pliku kredytowym danej osoby. NIE biorą pod uwagę dochodu, oszczędności ani kwoty zaliczki.Oceny zdolności kredytowej opierają się na pięciu czynnikach: 35% wyniku opiera się na historii płatności, 30% na kwocie zadłużenia, 15% na tym, jak długo masz kredyt, 10% na poszukiwaniu nowego kredytu, a 10% na rodzaje posiadanych kredytów. Wyniki są przydatne przy kierowaniu wniosków do określonych programów pożyczkowych i ustalaniu poziomów oceny ryzyka, takich jak Streamline, Traditional lub Second Review. Jednak nie są one ostatnim słowem, jeśli chodzi o rodzaj programu, do którego będziesz się kwalifikować, ani wysokość oprocentowania.

  Wiele osób z branży kredytów hipotecznych jest sceptycznie nastawionych do dokładności wyników FICO. Punktacja jest integralną częścią procesu kredytowego dopiero od kilku lat (od 1999); Jednak wyniki FICO były wykorzystywane od późnych lat pięćdziesiątych XX wieku przez sprzedawców detalicznych, firmy obsługujące karty kredytowe, firmy ubezpieczeniowe i banki do udzielania kredytów konsumenckich. Dane z dużych projektów scoringowych, takich jak duże portfele hipoteczne, pokazują ich jakość predykcyjną i że wyniki działają.

  Oto niektóre ze sposobów na poprawę zdolności kredytowej:

  • Płać rachunki na czas.
  • Trzymaj salda na niskim poziomie na kartach kredytowych.Ogranicz swoje konta kredytowe do tego, czego naprawdę potrzebujesz. Konta, które nie są już potrzebne, powinny zostać formalnie anulowane, ponieważ konta z saldem zerowym nadal mogą być liczone przeciwko Tobie.Sprawdź, czy informacje w raporcie kredytowym są dokładne.Zachowaj ostrożność podczas ubiegania się o kredyt i upewnij się, że Twój kredyt jest sprawdzany tylko wtedy, gdy jest to konieczne.Pożyczkobiorca z wynikiem 680 i wyższym jest uważany za pożyczkobiorcę klasy A +. Pożyczka z takim wynikiem zostanie przekazana za pośrednictwem „automatycznego podstawowego skomputeryzowanego systemu gwarantowania i zostanie zakończona w ciągu kilku minut. Kredytobiorcy w tej kategorii kwalifikują się do najniższych stóp procentowych, a ich pożyczka może zostać zamknięta w ciągu kilku dni.

   Wynik poniżej 680, ale powyżej 620 może oznaczać, że ubezpieczyciele przyjrzą się bliżej określaniu potencjalnego ryzyka. Przed ostatecznym zatwierdzeniem może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Pożyczkobiorcy z taką oceną kredytową mogą nadal uzyskać wycenę „A, ale zamknięcie pożyczki może zająć kilka dni dłużej.

   Pożyczkobiorcy z oceną kredytową poniżej 620 zwykle nie są objęci najlepszym oferowanym kursem i warunkami. Ten rodzaj pożyczki zazwyczaj trafia do pożyczkodawców typu „sub-prime. Warunki pożyczki są mniej atrakcyjne w przypadku tych rodzajów pożyczek i potrzeba więcej czasu, aby znaleźć pożyczkobiorcę najkorzystniejsze oprocentowanie.

   Gdy wszystko jest równe, jeśli masz obraźliwy kredyt, wszystkie inne aspekty pożyczki muszą być uporządkowane. Kapitał własny, stabilność, dochody, dokumentacja, aktywa itp. Odgrywają większą rolę w decyzji o zatwierdzeniu. Przy określaniu oceny dozwolone są różne kombinacje, ale najgorszy scenariusz spowoduje obniżenie oceny kredytowej. Najważniejsze są spóźnione spłaty kredytu hipotecznego i bankructwa / przejęcia. Modele kredytowe, takie jak duża liczba niedawnych zapytań lub więcej niż kilka niespłaconych pożyczek, mogą sygnalizować problem. Ponieważ wskazanie „chęci zapłaty jest ważne, kilka opóźnionych płatności w tym samym okresie jest lepsze niż przypadkowe spóźnienia.

   Podstawy wyceny

   Wycena nieruchomości to wycena prawa własności. Rzeczoznawca majątkowy musi określić prawa do wyceny. Rzeczoznawca nie tworzy wartości, rzeczoznawca interpretuje rynek w celu oszacowania wartości. Ponieważ rzeczoznawca gromadzi dane odnoszące się do raportu, należy wziąć pod uwagę lokalizację i udogodnienia, a także stan fizyczny nieruchomości. Znaczne badania i zebranie danych muszą zostać zakończone, zanim rzeczoznawca osiągnie ostateczną ocenę wartości.

   Korzystając z trzech powszechnych podejść, które wszystkie wywodzą się z rynku, wyprowadza opinię lub szacunek wartości. Pierwszym podejściem do wartości jestPODEJŚCIE KOSZTOWE. Z metody tej wynika, ile kosztowałoby zastąpienie istniejących ulepszeń na dzień oceny, pomniejszone o fizyczne pogorszenie, starzenie funkcjonalne i starzenie gospodarcze. Drugą metodą jestPODEJŚCIE PORÓWNAWCZE, które wykorzystuje inne właściwości „wzorcowe (komp.) O podobnej wielkości, jakości i lokalizacji, które były ostatnio sprzedawane, w celu określenia wartości.Podejście dochodowesłuży do wyceny nieruchomości na wynajem i ma niewielkie zastosowanie w wycenie mieszkań jednorodzinnych. Podejście to pozwala obiektywnie oszacować, ile ostrożny inwestor zapłaciłby na podstawie dochodu netto generowanego przez nieruchomość.

   Underwriting

   Gdy podmiot przetwarzający skompletuje kompletny pakiet ze wszystkimi weryfikacjami i dokumentacją, plik jest wysyłany do pożyczkodawcy. Gwarant jest odpowiedzialny za określenie, czy pakiet jest uznawany za akceptowalną pożyczkę. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, pożyczka zostaje zawieszona, a pożyczkobiorca jest proszony o dostarczenie dodatkowych informacji i / lub dokumentacji. Jeśli pożyczka jest akceptowalna w przedstawionej postaci, otrzymuje ona status „zatwierdzonej.

   Ujawnienie końcowe

   Ujawnienie zamknięcia to pięciostronicowy formularz, który zawiera ostateczne szczegóły dotyczące wybranej pożyczki hipotecznej. Obejmuje warunki kredytu, przewidywane miesięczne płatności oraz wysokość opłat i innych kosztów związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego (koszty zamknięcia).

   Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci Informacji o zamknięciu co najmniej trzy dni robocze przed zamknięciem kredytu hipotecznego. To trzydniowe okno daje Ci czas na porównanie ostatecznych warunków i kosztów z szacunkami kredytu, które otrzymałeś wcześniej od nas. Trzy dni dają również czas na zadawanie nam pytań, zanim przejdziesz do stołu zamykającego.

   Po zatwierdzeniu pożyczki plik jest przekazywany do działu zamykania i finansowania. Dział finansowania powiadamia brokera i prawnika zamykającego o zatwierdzeniu i weryfikuje brokera i opłaty za zamknięcie. Następnie prawnik zamykający sprawę wyznacza pożyczkobiorcy czas na podpisanie dokumentacji pożyczki.

   Przy zamknięciu pożyczkobiorca powinien:

   • W razie potrzeby przynieś czek kasjera na zaliczkę i koszty zamknięcia. Czeki osobiste zwykle nie są akceptowane, a jeśli tak, to opóźnią zamknięcie do czasu rozliczenia czeku z banku.
   • Przejrzyj ostateczne dokumenty pożyczki. Upewnij się, że oprocentowanie i warunki pożyczki są zgodne z ustaleniami. Sprawdź również, czy nazwiska i adresy na dokumentach pożyczki są poprawne.Podpisz dokumenty pożyczki.Przynieś dowód tożsamości i dowód ubezpieczenia.Po podpisaniu dokumentów prawnik zamykający sprawę zwraca je pożyczkodawcy, który je sprawdza i, jeśli wszystko jest w porządku, organizuje finansowanie pożyczki. Gdy pożyczka zostanie sfinansowana, prawnik zamykający sprawę załatwia notę ​​hipoteczną i akt powierniczy w biurze rejestrów powierniczych. Po zarejestrowaniu hipoteki prawnik zamykający sprawę drukuje ostateczne koszty rozliczenia na ostatniej płycie CD. Następnie dokonywane są końcowe wypłaty.

    Realizacja typowej transakcji hipotecznej typu „A zajmuje od 14 do 21 dni roboczych. Dzięki nowemu zautomatyzowanemu ubezpieczaniu proces ten znacznie przyspiesza. Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych specjalistów ds. Pożyczek już dziś, aby omówić konkretne potrzeby dotyczące kredytu hipotecznego lub złóż wniosek online, a specjalista ds. Pożyczek niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy