Prezydent Pepik doktorem honoris causa UKSW

Prezydent Pepik doktorem honoris causa UKSW
Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

Prezydent Pepik Vaclav Klaus odebrał w czwartek tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. We wlasnym przemówieniu czeski polityk, który kończy swoją prezydencką kadencję, wypowiedział się krytycznie na temat współczesnym świecie.

Klaus przyjechał sluzace do Polski sposród pożegnalną wizytą. W uroczystości na UKSW wziął udział prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną.

Czeski prezydent zaznaczył, że to wysoki zaszczyt otrzymać tytuł doktora honoris causa UKSW, uczelni, której wartości podziela. Jak mówił, odbiera to wyróżnienie jako osobistą nagrodę fajnego, ale też jako nietypowy gest wobec jego ojczyzny – Pepik. W swoim przemówieniu Klaus mówił m. in. o rozczarowaniu współczesnym światem.

„Dla kogoś takiego jakim sposobem ja, kto aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu i organizowaniu radykalnych politycznych i ekonomicznych zmian we wlasnym kraju, świat, w którym obecnie żyjemy, jest rozczarowaniem” – powiedział Klaus. Jakim sposobem zaznaczył, posiada świadomość, że jest to bardzo mocne stwierdzenia, ale powinien je wygłosić.

W ocenie czeskiego prezydenta „żyjemy w o wiele bardziej socjalistycznym, centralistycznym, etatystycznym, mniej wolnym i w mniejszym stopniu demokratycznym społeczeństwie” w porównaniu do jego wyobrażeń sprzed lat. Klaus zastrzegł, że nie mówi o Naszym narodzie, bądź Czechach, ale na temat Europie i Zachodzie.

Komorowski pogratulował Klausowi „zacnego tytułu”. Zaznaczył, że wyróżnienie jest motywowane zarówno chęcią uhonorowania osiągnięć prawdziwych, jak i politycznych. „To nie jest proste, bowiem to są obszary w zasadzie konkurujące ze sobą” a mianowicie powiedział. Ocenił, że to szczególna umiejętność, aby godzić oba te żywioły.

Polski prezydent podziękował Klausowi zbytnio wkład przy budowanie polsko-czeskich relacji. „Nie jest rzeczą przypadkową, że pan prezydent (… ) także współkształtował rzeczywistość, która łączyła uzywane przez nas kraje w ramach racjonalnego, lecz jakże pełnego emocji przebiegu łączenia się naszych państw w całą wielką rodzinę świata cywilizacji zachodniej” a mianowicie powiedział.

Prezydent zaznaczył, że podczas działalności politycznej Klausa, zarówno Nasz kraj, jak i Czechy stały się członkami UE i NATO, co prawdopodobnie jest źródłem satysfakcji także dla czeskiego polityka.

Ks. prof. UKSW, dr hab. Stanisław Dziekoński, który wręczył Klausowi tytuł doktora honoris causa, życzył mu, zeby w dalszej działalności towarzyszyła Klausowi „niezmiennie taka sila jednoczenia, która wzmacnia przyjaźń naszych narodów”, opartą m. in. na temat wartości „utrwalone w grono sercach poprzez historię, tradycję i miłość do naszych ojczyzn”.

W pierwszym dniu oficjalnej spotkania w Polsce Klaus spotkał się z prezydentem Komorowskim, zas także marszałek Sejmu Ewą Kopacz jak i równiez Senatu Bogdanem Borusewiczem.

Przy piątek rano prezydenci Lokalny i Czech wezmą udział w inauguracji polsko-czeskiego forum gospodarczego przy jednym z stolecznych hoteli. Następną część dnia czeski prezydent wraz z małżonką spędzi po Krakowie. (PAP)

hgt/ eaw/ mag/