Prawo zezwala na kierowanie legalnego lobbingu

Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

Reguly działalności lobbingowej określa ustawa z siedmiu lipca 2005 r. Wedlug nią, za lobbing uważane jest każde działanie przewodzone metodami dozwolonymi przez prawo, mające w celu wywarcie wpływu w organy władzy. Taką rolę pełnią np. organizacje pracodawców, które lobbing mają zapisany w swych statutach.

W środę CBA podało, że kierownik Biura Mariusz Kamiński wysłał do premiera, prezydenta, Sejmu i Senatu informacje dotyczące zagrożenia biznesu ekonomicznego państwa w związku z przygotowywaniem projektu nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Według czwartkowej „Rzeczpospolitej” CBA ostrzegło przy dokumencie, że na zmianach w tej ustawie budżet państwa mógł stracić 469 mln zł.

Jak podała „Rz”, po sprawę zamieszani są czołowi politycy WEDLUG: szef Lokalu Platformy Zbigniew Chlebowski i minister sportu Mirosław Drzewiecki. Mieli te banki lobbować w intencji firm hazardowych.

W naszym prawie wpływanie na kształt aktów prawniczych, korzystny gwoli środowiska czy grupy przedsiębiorców, jest dozwolony właśnie w charakterze lobbing. Może on być prowadzony zarówno przez osoby fizyczne jak i przedsiębiorców. Zeby jednak tego rodzaju działanie było legalne, musi być przewodzone przez organizację, dla której stanowi on jeden wraz z rodzajów działalności( np. dla organizacji zrzeszającej przedsiębiorców ) lub też gdy jest prowadzony profesjonalnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej wlaczonej z mocodawcą, na rzecz którego działa lobbysta.

Jeżeli ktoś prowadzi działalność lobbingową zawodowo, powinien być wpisany do specjalnego rejestru, prowadzonego za posrednictwem MSWiA. Gdy robi to bez posta do rejestru, podlega karze pieniężnej od momentu 3 tys. zł az do 50 tys. zł. Nakłada ją minister spraw wewnętrznych i może to robić wielokrotnie. Wyrok stanowi dochód budżetu państwa.

Lobbysta, który chce mieć wpływ w treść ustawy lub rozporządzenia (także w Sejmie), może zgłosić zainteresowanie udziałem przy pracach nad nimi, lecz dopiero wedlug udostępnieniu planu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Nie wolno ingerować w treść dokumentów z klauzulą „ściśle tajne”.

Zgłoszenie trzeba złożyć do organu odpowiedzialnego zbyt opracowanie planu, np. ministerstwa. Informuje się w nim m. in. o przyczynach zaciekawienia ustawą badz rozporządzeniem, adres i miano osoby, grupy osób czy firmy, na rzecz której się działa, interes, który ma zamiar chronić jak i równiez rozwiązanie prawne, o którego wprowadzenie będzie zabiegać.

Kwestią lobbingu zajmował się także Parlament Europejski, w którym od 1996 r. obowiązuje rejestr lobbystów i także kodeks katalogów postępowania. Po maju 2004 r. unijny Parlament przyjął rezolucję określającą zasady działalności grup interesu w firmach europejskich (nr 2115/2007). Definiuje ona lobbing jako działania mające w celu wywarcie wpływu na politykę i na podejmowanie decyzji za posrednictwem instytucje UE. Według rezolucji posłowie na wlasna reke „są odpowiedzialni za zapewnienie sobie dopływu wyważonych informacji”, i muszą być niezależni od lobbystów. (PAP)

awk/ drag/ mow/