Pożyczka RHS – definicja

17.02.2021
Category: Mogą Mieć

Co to jest pożyczka RHS?

Pożyczka RHS to rodzaj finansowania udzielanego lub gwarantowanego przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych na wsi (RHS). RHS pożycza bezpośrednio pożyczkobiorcom o niskich dochodach na obszarach wiejskich, a także gwarantuje pożyczki spełniające wymogi RHS udzielone przez zatwierdzonych pożyczkodawców. Pożyczki hipoteczne RHS mogą stanowić część puli kredytów hipotecznych sekurytyzowanych przez Rządowe Krajowe Stowarzyszenie Hipoteczne (GNMA, częściej określane jako Ginnie Mae), które jest korporacją rządową w Departamencie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Stanów Zjednoczonych.

RHS jest źródłem i gwarantuje więcej niż kredyty mieszkaniowe. RHS prowadzi programy pożyczkowe dla usług społecznych, takich jak przychodnie medyczne, posterunki policji i straży pożarnej, szkoły i ośrodki opieki nad dziećmi – a także na rzecz pojazdów i sprzętu pierwszej pomocy.

Jak działa pożyczka RHS

Istnieją różne rodzaje programów pożyczkowych dostępnych za pośrednictwem RHS USDA, z których każdy ma własne wymagania wobec wnioskodawców i pożyczkodawców.

Bezpośrednie pożyczki na dom jednorodzinny

Bezpośrednie kredyty mieszkaniowe dla jednorodzinnych są przeznaczone dla rodzin o niskich lub bardzo niskich dochodach i mają na celu pomóc tym rodzinom w znalezieniu bezpiecznego, higienicznego i przyzwoitego mieszkania, którego nie byłyby w stanie zdobyć samodzielnie. Kredytobiorca, który chce kupić dom i który może nie kwalifikować się do tradycyjnego kredytu hipotecznego z powodu niskich dochodów lub problematycznej historii kredytowej, może mieć większą szansę ubiegania się o pożyczkę na bezpośredni dom jednorodzinny RHS.

Produkcja w toku to koszt niedokończonych towarów w procesie produkcyjnym. Produkcja w toku to termin używany do opisania częściowo ukończonych towarów, które zwykle są przekształcane z surowca w gotowy produkt w krótkim czasie. Dane dotyczące produkcji w toku i produkcji w toku są wymienione w bilansie przedsiębiorstwa.

Pożyczka RHS może pomóc pożyczkobiorcy, któremu w innym przypadku nie odpowiadałby tradycyjny kredyt hipoteczny z powodu niskiego dochodu lub złego kredytu, w zakupie domu na zatwierdzonym obszarze wiejskim.

Aby kwalifikować się do otrzymania pożyczki, pożyczkobiorca nie może mieć możliwości uzyskania pożyczki z innego źródła. Dochód rodziny nie może przekraczać limitów ustalonych dla jej obszaru. Ponadto rezydencja musi na ogół mierzyć 2000 stóp kwadratowych lub mniej, nie może mieć wartości rynkowej przekraczającej limit pożyczki dla tego obszaru, nie może mieć basenu w ziemi i nie może być przeznaczona do działalności komercyjnej. Miejsce zamieszkania musi również znajdować się w zatwierdzonym obszarze.

W przypadku pożyczki RHS zaliczka na dom może nie być wymagana; jednak pożyczkobiorca nadal musi być w stanie spłacić raty kredytu hipotecznego, podatki i ubezpieczenie. Dom, na który przeznaczony jest kredyt hipoteczny, musi być zamierzonym głównym miejscem zamieszkania kredytobiorcy. Koszt wymaganych napraw mógłby być wliczony w kwotę kredytu hipotecznego.

Inne rodzaje programów pożyczkowych RHS

Program pożyczek gwarantowanych dla domów jednorodzinnych pomaga zatwierdzonym pożyczkodawcom zapewnić sobie przyzwoite mieszkanie. Pożyczkobiorcy mogą mieć niskie lub umiarkowane dochody. Zatwierdzeni pożyczkobiorcy mogą zbudować, odnowić, ulepszyć lub przenieść miejsce zamieszkania na kwalifikującym się obszarze wiejskim. Obowiązują inne wymagania.

RHS oferuje również programy pożyczek na wynajem mieszkań wielorodzinnych na obszarach wiejskich. Programy te finansują projekty przeznaczone dla osób i rodzin o niskich dochodach, osób starszych i niepełnosprawnych, a także dla pracowników gospodarstw domowych.

Krytycy programów RHS wzywali do zaprzestania obsługi pożyczek, zalecając zamiast tego, że wolny rynek służyłby rodzinom o niższych dochodach, szukającym sposobu na zakup własnego domu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy