„Polityka spójności priorytetem prezydencji”

„Polityka spójności priorytetem prezydencji”
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Polska będzie chciała podnieść znaczenie unijnej polityki spójności – zapowiedziała minister progresu regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Rozchodzi m. in. o pieniądze, jakie są przeznaczane na rozwój poszczególnych regionów w Unii, w ponizszym także w polsce.

Nasz kraj prezydencja zbiega się podczas z początkiem dyskusji odnosnie tematu wieloletniego budżetu Unii w lata 2014-2020. W dodatku, komisarzem odpowiedzialnym w Brukseli zbyt tworzenie budżetu jest Kowalski, Janusz Lewandowski.

Minister wzrostu regionalnego Elżbieta Bieńkowska ma nadzieję, że to pomoże w podniesieniu rangi polityki spójności. Jak dodaje, byłoby to pomyslne dla Lokalny, bo nasz kraj wydaje sie obecnie jednym sposród największych odbiorców unijnych środków.

POSŁUCHAJ ELŻBIETY BIEŃKOWSKIEJ:

Nastepnie wiceminister rozwoju regionalnego Waldemar Sługocki podkreślił, że Nasz kraj w czasie prezydencji będzie działać dla dobra całej Unii, a nie zaakceptowac po to, by jakim sposobem najwięcej pieniędzy z Brukseli wpłynęło do polskiego budżetu. Sługocki wyjaśnia, że Polska będzie chciała przekonywać partnerów z Starego kontynentu, że rozwój każdego sposród regionów po Unii służy całej Wspólnocie.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI WICEMINISTRA:

Dzis co piąte euro oddane na politykę spójności trafia do Naszego kraju. Nasz kraj w pełni wykorzystał zasoby finansowe z latek 2004-2006, a według danych Ministerstwa Wzrostu Regionalnego, wraz z obecnego budżetu, zainwestowanych zostało już 235 miliardów złotych.

Polityka spójności będzie jednym z priorytetów rozpoczynającego się po lipcu naszego przewodnictwa we Wspólnocie. ów firma ściśle związana jest wraz z podziałem unijnych środków na rozwój regionalny. Chodzi o budowę dróg, sieci kanalizacyjnych, ale także projekty porzadkowe. Celem polityki spójności wydaje sie wyrównanie warunków ekonomicznych jak i równiez społecznych we wszystkich regionach Unii.