Polacy negatywnie oceniają obrońców krzyża

Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

Większość Polaków (72 proc. ) negatywnie wypowiada się o tzw. obrońcach krzyża, przy czym ponad połowa (52 proc. ) zadeklarowała to w sposób zdecydowany. Zbyt zwolenników tzw. obrońców uważa się 16 proc. badanych, a 7 proc. nie miało zdania – wynika z sondażu CBOS.

Według doswiadczenia, Polacy wraz z niechęcią przyjmują także kontrmanifestacje, organizowane przez osoby niezgadzające się na pozostawienie krzyża przed Pałacem Prezydenckim.

Dwie trzecie ankietowanych (66 proc. ) dystansuje się zatem rodzaju manifestacji i happeningów, 18 proc. badanych popiera je.

[ ( http://static1./i/h/56/t110904.jpg ) ] (http://news./artykul/obroncy;zloza;pozew;za;kradziez;krzyza,191,0,676799.html) Obrońcy złożą pozew: „za kradzież krzyża”
Większość respondentów (61 proc. ) wydaje sie byc zdania, że wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim są oznaką anarchii osłabiającej państwo, pokazują bowiem, że bez większych konsekwencji można kwestionować porządek prawny. Troche ponad 1-a piąta (22 proc. ) badanych sądzi, że sytuacje te należy interpretować zwlaszcza jako wyraz wolności jak i równiez prawa sluzace do wyrażania własnych uczuć jak i równiez poglądów przez obywateli, zas 17 proc. nie potrafiło zająć posady w tej kwestii.

Z badania CBOS wynika, że poparcie gwoli tzw. obrońców krzyża deklarują przede wszystkim ludzie starsze a mianowicie powyżej 45. roku życia – i gorzej wykształcone, częściej mieszkańcy wsi.

Srodek podkreśla, że nawet wśród osób praktykujących kilka razy w tygodniu więcej jest przeciwników (43 proc. ) niż zwolenników działań tzw. obrońców krzyża (37 proc. ).

Największy procent zwolenników (25 proc. ) jest wśród rolników (25 proc. ) oraz robotników niewykwalifikowanych, emerytów, rencistów (po 21 proc. ).

Z kolei przeciwnicy tzw. obrońców krzyża to a mianowicie jak oferuje CBOS – przede wszystkim ludzie młodzi i w średnim wieku (25-44 lata), osoby z wykształceniem średnim jak i równiez wyższym, mieszkańcy miast powyżej 100 tys.

W ocenie CBOS, na stosunek do tzw. obrońców krzyża wpływają także poglądy polityczne, [ ( http://static1./i/h/93/t111453.jpg ) ] (http://news./artykul/policja;usunela;barierki;-;przed;palac;wraca;normalnosc,211,0,680403.html) Psy usunęła barierki – poprzednio Pałac wraca normalność?
choć na temat nim nie zaakceptowac przesądzają. Zarówno deklarujący się jako zwolennicy lewicy, oraz prawicy po większości nieprzychylnie oceniają działania tzw. obrońców krzyża (odpowiednio: 84 proc. i 64 proc. ), jednak ludzie o prawicowych poglądach politycznych częściej patrzą na nich przychylnym okiem – więcej niż jak czwarty respondent z tej grupy (26 proc. ) deklaruje się jako zwolennik tzw. obrońców krzyża.

CBOS zwraca też uwagę, że w grupie osób deklarujących się jako zwolennicy PiS poparcie dla tak zwanym. obrońców krzyża wynosi czterdziesci proc.

Ponad trzy 4 ankietowanych (77 proc. ) opowiada się ponadto za realizacją umowy między kurią warszawską, urzędem prezydenta i harcerzami co do przeniesienia krzyża do kościoła św. Anny. 13 proc. opowiedziało się przeciwko swoim przenoszeniu.

Sondaż został zrealizowany w dniach 2-8 września tego roku kalendarzowego na liczącej 1041 osób reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.