Podział statystyczny województwa mazowieckiego. Rząd poparł zmianę

Podział statystyczny województwa mazowieckiego. Rząd poparł zmianę
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Typowy podział województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki wraz z względu w poziom zamożności, po to by można było lepiej planować pierwotnego rozwój jak i równiez wsparcie a mianowicie taki posiada być rezultat propozycji, której założenia przyjął we wtorek rząd. Chodzi m. in. o pomoc unijne.

„Wstępnie zaproponowano podział województwa mazowieckiego na 2 regiony NUTS 2: miasteczko Warszawa z otaczającymi powiatami i pozostałą część województwa. NUTS to unijna Segmentacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych służąca m. in. do określania regionów kwalifikujących się do korzystania ze wsparcia unijnego. Obecnie całe województwo mazowieckie stanowi jedną jednostkę pulapu NUTS 2 (NUTS 0 to cała Polska, NUTS 1 to makroregiony statystyczne, NUTS dwa to województwa)” – głosi komunikat CIR po posiedzeniu rządu.

Pomysł jest zbieżny z wypowiedziami Beaty Szydło jeszcze sposród czasów kampanii wyborczej, dotyczącymi wydzielenia Stolicy polski z województwa mazowieckiego. Kandydatka PiS w premiera twierdziła pod koniec września, że „jest to wlasciwy pomysł”.

Sugestia podziału województwa mazowieckiego na dwie placówki NUTS 2, którą przedstawiła teraz WEDLUG, wynika z jego znacznego zróżnicowania – w porównaniu do innych regionów a mianowicie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego (mierzonego wielkością PKB na mieszkańca), stopy bezrobocia, sposobu zagospodarowania terenu, kwestii społecznych jak i równiez infrastruktury transportowej.

Statystyczny podział województwa mazowieckiego na 2-ie odrębne placówki na poziomie NUTS 2 ma pozwolić zakwalifikować je sluzace do dwóch różnych kategorii zamożności: obszar lepiej rozwinięty (Warszawa z otoczeniem) i rejon słabiej rozwinięty (pozostała część województwa mazowieckiego). „Rozwiązanie takie umożliwi solidniejsze planowanie rozwoju tych obszarów, a także bardziej precyzyjne dopasowanie pomocy publicznego do ich potrzeb” – wskazało CIR. Propozycje te mają być skonsultowane z Komisją Europejską.

Przyjęte przez Radę Ministrów założenia propozycji modyfikacji podziału statystycznego województwa mazowieckiego na dwie jednostki terytorialne poziomu NUTS 2, przedłożył minister infrastruktury i wzrostu. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wyjaśniał wcześniej, że jednostka NUTS2 nie musi przekraczać trzech mln mieszkancówrezydentów, tymczasem woj. mazowieckie mierzy ok. piec, 2 mln obywateli. Po nowym podziale jednostka statystyczna obejmująca Warszawę i otaczające ją powiaty liczyłaby w porzadku. 2, 6 mln osób.

– Byłby to podział statystyczny, zas nie tworzenie nowej placówki administracyjnej. Chodzi wyłącznie o ocenę PKB, rozwoju społeczno-gospodarczego, bezrobocia a mianowicie powiedział Struzik. Podkreślił, że chodzi o to, zeby po 2020 r. „umownie biedniejsza część województwa” mogła nadal otrzymywać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.