PGNiG pójdzie do sądu w sprawie gazu z Rosji?

PGNiG pójdzie do sądu w sprawie gazu z Rosji?
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Negocjacje pomiędzy PGNiG natomiast Gazpromem w sprawie nowych warunków cenowych w gaz importowany do Naszego kraju weszły w decydującą fazę. Jeżeli nie uda się wypracować porozumienia do końca października, PGNiG złoży konkluzja do sądu arbitrażowego a mianowicie poinformowała rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska.

Jak przypomniała, w kwietniu bieżącego r. PGNiG złożyło formalny wniosek w sprawie zmian cen gazu. _ a mianowicie W razie niedostatku porozumienia Spółka złoży moral do arbitrażu. Umożliwiają to zapisy zawarte w art. 15 Kontraktu Jamalskiego, który określa, że w przypadku deficytu porozumienia stron w ciągu 6 miesięcy od daty żądania renegocjacji cen, każda ze witryn www ma uprawnienie przekazać sprawę do sądu arbitrażowego z siedzibą po Sztokholmie _ – napisała Zakrzewska nowoczesnym oświadczeniu.

_ – Strategia postępowania przewiduje, iż witryna www wnioskująca o arbitraż komunikuje o tym drugą stronę listem poleconym, podając nazwisko arbitra i przedmiot sporu. Po ciągu 30 dni od czasu otrzymania listu druga strona wybiera i wskazuje drugiego arbitra. Obaj arbitrzy po ciągu 30 dni od ich wybrania wskazują Przewodniczącego Arbitrażu. Arbitraż podejmuje wybory większością głosów. Decyzja arbitrażu powinna być podjęta w ciągu kilku miesięcy od momentu daty powołania Przewodniczącego Arbitrażu. Postępowanie kierowane będzie zgodnie z zasadami UNICITRAL Arbitration Rules _ a mianowicie wyjaśniła rzeczniczka.

Jak dodała, ze względu na wazne zmiany, które zaszły przy ostatnim czasie na europejskim rynku gazu oraz dla odzwierciedlenia pulapu ceny rynku w Ue w kontraktach z Gazpromem, większość tych popularnych odbiorców rosyjskiego gazu zdecydowała się w renegocjowanie wartosci. Także PGNiG uznało, że niezbędne wydaje sie dokonanie takiej korekty.

Zakrzewska poinformowała, że w ostatni piątek miało odbyć się spotkanie pracownik PGNiG jak i równiez Gazpromu przy okazji posiedzenia Rady Nadzorczej spółki EuRoPol Gaz. _ a mianowicie Niestety, do spotkania nie zaakceptowac doszło. Reprezentanci Gazpromu – zaraz po otwarciu swiezej siedziby spółki EuRoPol Gaz – wyjechali na lotnisko. Odmienne informacje na temat okoliczności tego spotkania przekazywane za posrednictwem stronę rosyjską należy traktować jako detal strategii negocjacyjnej. PGNiG dzierzy nadzieję na wypracowanie porozumienia do końca października bieżącego roku _ – zaznaczyła rzeczniczka.