NBP: Niepewność eksporterów wzrosła po II kw. z uwagi na możliwe skutki Brexitu

NBP: Niepewność eksporterów wzrosła po II kw. z uwagi na możliwe skutki Brexitu
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Warszawa, 18. 07. 2016 (ISBnews) – W masie eksporterów nastąpił wzrost niepewności w II kw. br. Wzrost ów był efektem wahań kursu walutowego jak i równiez obaw o skutki Brexitu, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP), przeprowadzanej w lipcu br. wśród 1 868 firm. Recenzje eksporterów sugerują nieznaczne osłabienie dynamiki eksportu, która powinna kształtować się poniżej długookresowej średniej.

„W średnim sezonie istotnym zagrożeniem dla wzrostu eksportu są potencjalne rezultaty wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, które mogą obejmować metrów. in. ograniczenia w swobodzie i podwyższenie kosztów przepływu towarów jak i równiez usług” – podkreślił NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO.

„Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się dzieki bardzo wysokim poziomie. Silna w okresie ostatnich dwóch lat deprecjacja złotego względem dolara może jednakze stwarzać zagrożenie dla po tej walucie” – odczytujemy w raporcie banku srodkowego.

Zjawiskiem sprzyjającym opłacalności eksportu w minionym roku była deprecjacja złotego.

Według NBP, silna w czasie ostatnich dwóch lat deprecjacja złotego względem dolara może stwarzać zagrożenie dla opłacalności importu rozliczanego w dolarze. Deklarowany przez przedsiębiorstwa szkolenie opłacalności importu rozliczanego po dolarze znajduje się w stopniu zbliżonym do kursu faktycznego. Ponieważ czynnikiem odpowiedzialnym zbytnio osłabienie złotego względem dolara w czasach 2014-2015 były procesy ogólne skutkujące m. in. mocnym umocnieniem dolara względem koszyka walut, niskiej opłacalności naszego importu rozliczanego w dolarze nie należy postrzegać wyłącznie w dzialach lokalnych. „Opisywane zjawisko obejmuje negatywne konsekwencje przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które są importerami netto w przypadku importu rozliczanego przy dolarze jak i równiez mają niską możliwość substytucji importu rozliczanego w dolarze importem rozliczanym w innej walucie” a mianowicie dodał bank centralny.

„Pomimo bardzo niskiej opłacalności importu rozliczanego po dolarze, bieżący poziom kursu złotego nie zaakceptowac stanowi bariery rozwoju przedsiębiorstw. Choć odsetek przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju nieznacznie wzrósł po porównaniu wraz z ostatnim kwartałem, to wciąż znajduje się na wzglednie niskim poziomie” – odczytujemy dalej.

Faktorem, który może łagodzić ujemne skutki aprecjacji dolara są tendencje spadkowe cen materiałów i surowców notowanych na międzynarodowych rynkach finansowych.

Bank centralny podkreśla, że „w świetle deklaracji przedsiębiorstw poważniejszym problemem jest duża zmienność w branzy walutowym i niepewność związana z wystąpieniem Wielkiej Brytanii sposród Unii Europejskiej”.

Dodatkowym potwierdzeniem wysokiej opłacalności cenowej eksportu jest najwyższy w relacji badania udział eksportu przy przychodach eksporterów. Stabilne kształtowanie się tejze wielkości w czasie ostatnich dwóch lat – pomimo długo utrzymującej się wysokiej opłacalności cenowej – może jednakze świadczyć o występowaniu pozacenowych barier wylewnosci zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

„Można oczekiwać, że w krótkim okresie inny wzrost roli eksportu w kształtowaniu przychodów przedsiębiorstw będzie uzależniony od momentu koniunktury po strefie euro, szczególnie po Niemczech; w długim zaś okresie – od kierunku rozwoju geograficznej i produktowej struktury naszego eksportu” a mianowicie czytamy dalej.

Potezny wzrost średniego udział importu zaopatrzeniowego przy kosztach importerów koresponduje z aprecjacją złotego względem dolara. Tym samym postep wartości importu wynikał w głównej mierze nie tak wiele ze wzrostu wolumenu importu, co sposród efektu kursowego.

„Prognozy formułowane przez eksporterów pozwalają po najbliższym momencie oczekiwać osłabienia dynamiki zatwierdzenia nowych umów eksportowych i dynamiki wartości eksportu, które po- winowajca kształtować się poniżej średnich długookresowych. Można się spodziewać, że kluczową rolę na rzecz przyszłej dynamiki eksportu a takze jej prognoz będą odgrywać: koniunktura po strefie euro, potencjalne rezultaty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa sposród Unii Europejskiej oraz – w mniejszym poziomie – rozwój sytuacji gospodarki polski w Chinach i Rosji” – podsumował bank kierowniczy.

W lipcu 2016 r. w Szybkim Monitoringu NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO wzięło udział 1 868 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego.