Najlepsze miedziane fundusze ETF na IV kwartał 2020 r

17.02.2021
Category: Jest Również

CPER i JJC to najlepsze miedziane fundusze ETF na IV kwartał 2020 r

 • FACEBOOK
 • ŚWIERGOTLINKEDINFundusze miedziane (ETF) są przeznaczone do śledzenia ceny miedzi, metalu przemysłowego o szerokim zastosowaniu w produkcji, elektronice i budownictwie. Miedź jest uważana za towar cykliczny, którego cena waha się wraz z cyklami koniunkturalnymi, rośnie, gdy gospodarka rośnie i spada, gdy gospodarka zwalnia. Ze względu na jego powszechne wykorzystanie niektórzy inwestorzy wykorzystują miedź i inne surowce do dywersyfikacji swoich portfeli. Ponieważ miedź rośnie wraz ze wzrostem inflacji, metal jest również postrzegany jako zabezpieczenie przed rosnącymi cenami. W ubiegłym roku cena miedzi pozostawała w tyle za szerszym rynkiem. Roczna zmiana ceny miedzi wynosi 10,0% w porównaniu z rocznymi kroczącymi całkowitymi zwrotami w wysokości 19,5% dla indeksu S&P 500. 

  Kluczowe wnioski
 • Cena miedzi nie radziła sobie w ubiegłym roku w porównaniu z szerszym rynkiem.
 • Miedź ETF z najlepszymi rocznymi łącznymi zwrotami końcowymi to CPER i JJC.Jedynym udziałem każdego z tych funduszy ETF jest miedź.Świat miedziany ETF składa się z zaledwie 2 funduszy ETF, z wyłączeniem odwrotnych i lewarowanych ETF. Najlepszym funduszem ETF na miedź jest United States Copper Index Fund (CPER). Poniżej przyjrzymy się obu miedzianym funduszom ETF, uszeregowanych według ich rocznych końcowych zwrotów całkowitych. Wszystkie liczby w tej historii są aktualne na 17 sierpnia 2020 r. 

  Fundusze ETF z bardzo niskimi aktywami w zarządzaniu (AUM), poniżej 50 mln USD, mają zwykle niższą płynność niż większe fundusze ETF. Może to skutkować wyższymi kosztami handlowymi, które mogą zniweczyć niektóre zyski z inwestycji lub zwiększyć straty.

  Amerykański Fundusz Indeksu Miedzi (CPER)
  • Całkowite zwroty po 1 roku: 11,6%
  • Współczynnik wydatków: 0,80%Roczna stopa dywidendy: nie dotyczyŚrednia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 68017Aktywa pod zarządzaniem: 36,6 mln USDData rozpoczęcia: 15 listopada 2011 rFirma emitująca: USCFCPER ma strukturę puli towarów, prywatnej struktury inwestycyjnej, która łączy wkład inwestorów w celu handlu towarowymi kontraktami futures. Pule te są używane jako jeden podmiot w celu zwiększenia dźwigni w handlu w celu maksymalizacji zysków. CPER dąży do śledzenia całkowitego zwrotu z indeksu miedzi SummerHaven, który ma na celu odzwierciedlenie wyników z portfela kontraktów terminowych na miedź, które są w pełni zabezpieczone trzymiesięcznymi amerykańskimi bonami skarbowymi. CPER inwestuje wyłącznie w kontrakty terminowe na miedź. Wcześniejsze 

   iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (JJC)
   • Całkowite zwroty po 1 roku: 11,3%
   • Współczynnik wydatków: 0,45%Roczna stopa dywidendy: nie dotyczyŚrednia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 7511Aktywa pod zarządzaniem: 17,4 mln USDData rozpoczęcia: 17 stycznia 2018 rEmitent: Barclays CapitalJJC ma strukturę notowaną na giełdzie (ETN), rodzaj niezabezpieczonego długu, który śledzi bazowy indeks papierów wartościowych i transakcje takie jak akcje. Indeks śledzony przez JJC to Dow Jones-UBS Copper Subindex Total Return, który jest powiązany z kontraktami futures Copper High Grade, którymi handluje się na COMEX. Podobnie jak CPER powyżej, JJC inwestuje wyłącznie w kontrakty terminowe na miedź. Wcześniejsze 

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy