Ministerstwo Finansów szykuje wielkie zmiany. Przybędzie prawie dwóch, 5 tys. kontrolerów podatkowych

Ministerstwo Finansów szykuje wielkie zmiany. Przybędzie prawie dwóch, 5 tys. kontrolerów podatkowych
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Około 2, trzech tys. z 4 tys. urzędników zajmujących się aktualnie administracją wewnętrzną w urzędach skarbowych pozostanie przeniesionych do kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatników – poinformował wiceszef MF Jacek Kapica.

Aktualizacja czternascie: 17

Ustawiony przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych a takze niektórych pozostalych ustaw został przekazany sluzace do uzgodnień międzyresortowych i społecznych.

_ a mianowicie Planujemy połączenie urzędów skarbowych i izby skarbowej przy jedną jednostkę organizacyjną – z punktu widzenia budżetowo-finansowo-kadrowego. To zezwoli na konsolidację na poziomie województwa, w izbach skarbowych, tak zwanym. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Urzędników zajmujących się zadaniami wspierającymi będzie skromniej, zostaną przesunięci do waznych zadań administracji podatkowej: inspekcji podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatnika _ – powiedział Kapica.

Zaznaczył, że zmiany wpisują się w wzór funkcjonujący już w kontroli skarbowej i Służbie Celnej, gdzie zagadnienia administracji są na poziomie województwa. Zgodnie z informacjami resortu finansów obecnie usługami pomocniczymi w administracji podatkowej zajmuje się ok. 4 tys. osób. Planowana zmiana zakłada, że blisko dwóch, 3 tys. z nich będzie można skierować sluzace do realizacji waznych zadań statutowych.

_ – Dla nas korzyść będzie jasna: lepsze zagospodarowanie ludzi az do kontroli, egzekucji i obsługi podatników _ – dodał Kapica. Wiceminister liczy, że dzięki modyfikacji zwiększą się możliwości inspekcji podatkowej jak i równiez egzekucji należności podatkowych. _ Dziś kontrolą podatkową absorbuje się tyle samo osób, co wewnętrzną biurokracją – ok. 10 proc. pracowników w administracji podatkowej. Owe relacje maja obowiazek być odmienne. Tym bardziej, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze znacznym rozwojem zaległości podatkowych _ a mianowicie powiedział.

Wiceminister zapewnił, że organy podatkowe, czyli urzędy skarbowe i izby skarbowe nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami jak i równiez kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z stopnia województwa, czyli izb skarbowych.

_ Pracodawcą dla kazdego urzędników administracji podatkowej będzie izba skarbowa. Z prawnego punktu widzenia będzie to tzw. przejęcie zakładu, czyli ustanowieniem, że nie będzie zwolnień. Wszyscy odruchowo staną się pracownikami izby skarbowej – tyle że swoje obowiązki będą wykonywać w urzędzie skarbowym. Z perspektywy pracowników odmieni się podmiot wypłacający zarobku – nie będzie to urząd skarbowy, tylko izba skarbowa _ – powiedział wiceminister.

Resort finansów planuje szkolenia gwoli pracowników przesuwanych do swiezych zadań. Mają się odbyć w czwartym kwartale owego roku i pierwszym trymestrze 2015 r. Zmiana miałaby wejść przy życie z początkiem 2015 r. _ Chcielibyśmy, by jeszcze przed wakacjami projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, by po wakacjach można było nad przedtem pracować po parlamencie _ – powiedział Kapica.

Celnicy odpowiedzialni za polski budżet, więc…

To nie wylaczne zmiany, które szykuje nowelizacja ustawy. Wedlug jej instrukcjami, celnicy w oddziałach granicznych będą zdolali być poddawani badaniom psychofizycznym, które pozwolą sprawdzić metrów. in. poziom ich lojalności czy odporność na korupcję.

W planie opublikowanym na rządowych stronicach internetowych zaplanowano, że funkcjonariusze celni pełniący służbę po oddziałach granicznych lub kierowani do takich oddziałów będą mogli być poddawani badaniom psychofizycznym.

W uzasadnieniu napisano, że pełnią oni wyjątkowo ważną rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo UE a takze polski budżet, w związku z tymze powinni legitymować się nie tylko odpowiednimi kwalifikacjami, ale także cechami osobowymi. Mogą być bowiem narażeni na sporo zagrożeń, w ponizszym korupcyjnych.

Jedną z form weryfikacji kandydatów przewidzianą przy projekcie ma być doswiadczenie psychofizyczne, _ które miesci rejestrowanie wyraznych zmian reakcji fizjologicznych występujących w trakcie zadawania pytań badanemu _. Dzierzy to służyć uzyskaniu wiadomosci o badanym w szczególności dotyczących: swoim lojalności, czerpania korzyści po związku sposród dotychczasową służbą (posiadania środków nie mających pokrycia po dochodach), patologii i uzależnień niepożądanych dzieki służbie.

Według MF dzięki badaniom _ będzie można dotrzeć az do sfery badanego obejmującej emocje funkcjonariusza celnego (np. mocne skojarzenie bodźca z jakimś wydarzeniem po życiu badanego, lęki, blokady psychiczne i źródła silnego stresu) _.

Ponadto a mianowicie zgodnie z planem – celnicy pełniący służbę w oddziałach granicznych oraz w komórkach zwalczania przestępczości nie będą mogli korzystać _ z prywatnych urządzeń służących sluzace do komunikacji elektronicznej, które umożliwiają porozumiewanie się na odległość _. Zaplanowano, że funkcjonariusze celni będą mogli korzystać z takich urządzeń przy celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia ów zostaną wcześniej zgłoszone.

Celnicy uzyskają uprawnienie do wykonywania na przejściach granicznych niektórych kontroli aktualnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zasieg tych kontroli ma zostać określony przy rozporządzeniu. _ Projektowana regulacja ma dzieki celu przyzwoite wykorzystanie zasobów administracji ogólnej w celu stabilizacji płynności odpraw na przejściach granicznych _ – napisano w uzasadnieniu do planu.

Projekt ogranicza także sprawy wyliczania wysokości tzw. uposażenia chorobowego celników (ma to być 80 proc. zarobku, a nie zaakceptowac 100 proc. jak obecnie) przebywających na zwolnieniu lekarskim. Z danych empirycznych MF wynika, że przy 2013 r. statystyczny celnik przebywał średnio 22 dób na zwolnieniu lekarskim.

Oprócz tego projekt zawiera propozycje dostosowywania, które a mianowicie zdaniem MF – mają zapobiegać nepotyzmowi, wzmocnią organizacyjnie Służbę Celną, usprawnią mechanizmy zarządzania zasobami ludzkimi w tej służbie, a także wzmocnią opcje kontrolne celników.

W uzasadnieniu do projektu poinformowano, że nowe prawo przewidują także centralizację zadań związanych m. in. sposród poborem ceł i podatków oraz rozliczeń finansowo-księgowych. W efekcie powstanie tzw. jedno okienko rozliczeniowe dla przedsiębiorców. Umożliwi to firmom szybsze rozliczenia ceł jak i równiez podatków. Wpłaty mają być dokonywane w konto jakiejs izby, jakie mozliwosci – według autorów planu – ograniczy możliwość wystąpienia nieprawidłowości a takze pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić czas.

Projekt zakłada także zmianę ustawy o urzędach jak i równiez izbach skarbowych. Przewiduje połączenie organizacyjne urzędów skarbowych jak i równiez izby skarbowej. Organy ów nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami jak i równiez kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, innymi slowy izb skarbowych.

Według MF zmiana zezwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki temu część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją będzie można przesunąć az do podstawowych zadań administracji podatkowej: kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych jak i równiez obsługi podatnika.

Czytaj więcej w

  • Ułatwienia w odprawie celnej przy 2015 roku kalendarzowego
  • Ministerstwo Finansów: podatnikom będzie lżej, jednak nie kazdemu
  • Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło
  • Urzędnicy fiskusa nagrodzeni milionami euro