Mikrokredyt

17.02.2021

Co to jest mikrokredyt?

Mikrokredyt jest powszechną formą mikrofinansowania, która obejmuje niezwykle małą pożyczkę udzielaną osobie fizycznej, aby pomóc jej w podjęciu pracy na własny rachunek lub w rozwoju małej firmy. Tacy pożyczkobiorcy są zazwyczaj osobami o niskich dochodach, zwłaszcza z krajów słabiej rozwiniętych (LDC). Mikrokredyt jest również znany jako „mikrokredyt lub „mikrokredyt.

Kluczowe wnioski
 • Mikrokredyt to metoda pożyczania bardzo niewielkich kwot osobom fizycznym na założenie lub rozwój małej firmy.
 • Kredytobiorcami mikrokredytów są zazwyczaj osoby o niskich dochodach, mieszkające w niektórych częściach świata rozwijającego się; praktyka powstała w nowoczesnej formie w Bangladeszu.Większość systemów mikrokredytów opiera się na modelu pożyczek grupowych, pierwotnie opracowanym przez laureata Nagrody Nobla Muhammada Yunusa i jego Grameen Bank.Jak działa mikrokredyt

  Koncepcja mikrokredytów została zbudowana na założeniu, że wykwalifikowani ludzie w krajach słabo rozwiniętych, którzy żyją poza tradycyjnymi systemami bankowymi i monetarnymi, mogą uzyskać dostęp do gospodarki dzięki pomocy niewielkiej pożyczki. Osoby, którym oferowany jest taki mikrokredyt, mogą żyć w systemach barterowych, w których rzeczywista waluta nie jest wymieniana.

  Nowoczesny mikrokredyt przypisuje się zazwyczaj modelowi Grameen Bank, opracowanemu przez ekonomistę Muhammada Yunusa. System ten został zapoczątkowany w Bangladeszu w 1976 roku, kiedy to grupa kobiet pożyczyła 27 dolarów na finansowanie małych firm należących do grupy. Kobiety spłaciły pożyczkę i były w stanie utrzymać biznes.

  Kobiety w Bangladeszu, które otrzymały mikrokredyt, nie miały pieniędzy na zakup materiałów potrzebnych do produkcji bambusowych stołków, które z kolei sprzedawałyby – a jednocześnie każdy indywidualny pożyczkobiorca byłby zbyt ryzykowny, aby pożyczyć samemu . Pożyczając jako grupa, początkowe finansowanie zapewniło im środki na rozpoczęcie produkcji, przy założeniu, że pożyczka zostanie spłacona w czasie, gdy przyniosą dochody.

  Mikrokredyty mogą wahać się od 10 do 100 dolarów i rzadko przekraczają 2000 dolarów.

  Struktura umów o mikrokredyty często różni się od tradycyjnej bankowości, gdzie może być wymagane zabezpieczenie lub inne warunki ustanowione w celu zagwarantowania spłaty. W ogóle może nie być pisemnej umowy.

  W niektórych przypadkach mikrokredyt był gwarantowany umową z członkami społeczności pożyczkobiorców, od których oczekuje się, że będą zmuszać pożyczkobiorcę do spłaty zadłużenia. Gdy pożyczkobiorcy z powodzeniem spłacają swoje mikrokredyty, mogą kwalifikować się do pożyczek na coraz większe kwoty.

  Warunki mikropożyczek

  Podobnie jak zwykli pożyczkodawcy, mikrofinansujący muszą naliczać odsetki od pożyczek i ustanawiają specjalne plany spłaty z płatnościami wymaganymi w regularnych odstępach czasu. Niektórzy pożyczkodawcy wymagają, aby pożyczkobiorcy odkładali część swoich dochodów na koncie oszczędnościowym, które można wykorzystać jako ubezpieczenie, jeśli klient nie wywiąże się ze spłaty. Jeżeli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę pomyślnie, to właśnie zgromadził dodatkowe oszczędności.

  Ponieważ wielu wnioskodawców nie może zaoferować zabezpieczenia, mikropożyczkodawcy często łączą pożyczkobiorców jako bufor. Po otrzymaniu pożyczki odbiorcy wspólnie spłacają swoje długi. Ponieważ sukces programu zależy od wkładu wszystkich, tworzy to formę wzajemnej presji, która może pomóc w zapewnieniu spłaty.

  Na przykład, jeśli osoba ma problemy z wykorzystaniem swoich pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, może zwrócić się o pomoc do innych członków grupy lub urzędnika ds. Pożyczek. Kredytobiorcy poprzez spłatę zaczynają budować dobrą historię kredytową, która pozwala im w przyszłości uzyskać większe pożyczki.

  Co ciekawe, chociaż pożyczkobiorcy ci często kwalifikują się jako bardzo słabi, kwoty spłat mikropożyczek są często w rzeczywistości wyższe niż średnia stopa spłaty w przypadku bardziej konwencjonalnych form finansowania. Na przykład instytucja mikrofinansująca Opportunity International zgłosiła stopy spłaty w przybliżeniu 98,9% w 2016 r.

  Krytyka mikrokredytu

  Pojawiła się krytyka dotycząca mikrokredytów i sposobu, w jaki można je nadużywać. Na przykład w Republice Południowej Afryki w niektórych najbiedniejszych społecznościach wprowadzono mikrokredyty, aby zachęcić ludzi do samozatrudnienia. Jednak sposób, w jaki został wprowadzony, w niektórych przypadkach prowadził do wydatkowania środków w drodze wydatków konsumpcyjnych, a nie zakładania lub wspierania jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej lub zatrudnienia.

  Ponadto pożyczkobiorcy mogą napotkać duże zadłużenie, którego nie są w stanie spłacić, nawet przy niewielkich pożyczkach oferowanych w ramach mikrokredytu. Problem polega na tym, że pożyczkobiorcy mogą nie mieć stałego źródła dochodu lub planują wykorzystać mikrokredyt do stworzenia sobie źródła dochodu, które pozwoliłoby im spłacić finansowanie. W rezultacie niektórzy pożyczkobiorcy uciekają się do sprzedaży majątku osobistego i szukają nowego finansowania na pokrycie poprzedniego mikrokredytu.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy