Lublin: Konferencja o zamiarach i problemach Partnerstwa Wschodniego

Category: rózne
Author:
27 lipca, 2020

Strefy wolnego handlu, możliwości przepływu pracowników, zwiększenie funduszy w rozwój współpracy UE sposród krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim – to niektóre sposród problemów poruszanych podczas narady o Partnerstwie, zakończonej w piątek po Lublinie.

Konferencję „Partnerstwo Wschodnie – strategia dzieki 2011 rok kalendarzowy i następne lata” zorganizowały Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na terytorium polski.

W dwudniowych obradach uczestniczyło blisko 100 osób, m. in. ekspertów, działaczy społecznych i dziennikarzy z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim. Dyskutowali nad szansami, wyzwaniami jak i równiez kierunkami wzrostu Partnerstwa przy perspektywie 2011 r. – w drugiej połowie 2011 Polska przewodniczyć będzie w Radzie UE.

Obrady dotyczyły m. in. możliwości współpracy gospodarczej między UE natomiast krajami Partnerstwa, poprzez robienie stref wolnego handlu, dzięki który następowałaby stopniowa integracja krajów PW z unijnym rynkiem.

Szef przedstawicielstwa KE w Polsce Ewa Synowiec podkreśliła, że obszar wolnego gospodarki stanowiący kolumna gospodarczy umów stowarzyszeniowych z krajami Partnerstwa byłby szansą na pomoc ich w modernizacji produkcji. Wymagałoby to harmonizacji przepisów, ale też dostosowania produktów z krajów Partnerstwa do standardów obowiązujących Unii, metrów. in. w zakresie przepisów fitosanitarnych, a wraz z tym jeszcze w ludzi krajach są problemy.

Wraz z strefą niezaplanowanego handlu i umowami handlowymi wiąże się także kwestia swobodnego przepływu pracowników jak i równiez ewentualne przyszłe otwarcie rynków pracy w państwach członkowskich UE. Jak tłumaczyła Synowiec, będzie to ważne cos wiecej niz dla krajów Partnerstwa i ich progresu, ale też dla krajów UE, po których ze względu w starzenie się społeczeństw pojawią się kłopoty z odpowiednią ilością pracowników.

Podczas rady poruszona też była sprawa współpracy w ramach energetyki. Jakim sposobem tłumaczyła Synowiec, Partnerstwo Wschodnie nie mialo zastępować istniejących w naszej dziedzinie instrumentów i form współpracy. „Może jednak mieć duży wpływ na sporzadzanie lepszego kolorytutonu biznesowego na tworzenie wyzszej przejrzystości interesu, co wydaje sie bardzo ważne, jeśli idzie o sprawy energetyczne” – zaznaczyła.

Partycypanci konferencji podkreślali potrzebę zwiększenia nakładów na rozwój współpracy z panstwami Partnerstwa Wschodniego. „Nie ulega wątpliwości, że potrzebne jest wsparcie finansowe, powinna istnieć lepsza synergia między różnymi narzędziami finansowymi, które badz to są w rękach Unii Europejskiej, badz międzynarodowych instytucji finansowych” a mianowicie powiedziała Synowiec, podsumowując obrady.

Beata Wojna z PISM podkreśliła, że Partnerstwo Wschodnie to „długotrwała strategia wzrostu relacji” ze wschodnimi sąsiadami i apelowała, aby traktować ten plan jako szansę na zmianę.

„Partnerstwo Wschodnie ma niewątpliwie słabości, jest inicjatywą dosyć młodą, wciąż na etapie tworzenia, jeszcze nie zaakceptowac konsolidacji, lecz jest mozliwosc, żeby przekształcić to Wspólpraca w atrakcyjną markę, która w dłuższej perspektywie przyciągnie zainteresowanie polityczne państw członkowskich i państw trzecich, a przede wszystkim zainteresowanie sfer biznesowych” – powiedziała Wojna.

Partnerstwo Wschodnie, zainaugurowane w 2009 roku z inicjatywy Polski i Szwecji, ma dzieki celu zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma wschodnimi sąsiadami: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Wspólpraca nie zakłada członkostwa sześciu poradzieckich krajów w UE, przewiduje jednakze ich stopniową i w oddali idącą integrację z unijnymi politykami, gospodarką i prawem. (PAP)

ren/ mok/ gma/