Lifetime Learning Credit

Lifetime Learning Credit
16.10.2020
Category: Ulga Podatkowa

Często słyszy się o ulgach podatkowych, ale ulga podatkowa jest jeszcze lepsza. Ulga podatkowa to dolar za dolara obniżenia kwoty podatku, który musisz zapłacić. Zatem kredyt w wysokości 2000 USD zmniejszy Twoje podatki o 2000 USD.

Istnieje wiele różnych rodzajów ulg podatkowych. Mówiąc dokładniej, jednym z najlepszych kredytów jest Lifetime Learning Credit. Kredyt ten ma na celu pomóc ludziom w opłaceniu kursów lub programów kształcenia pomaturalnego. Jeśli się zakwalifikujesz, kredyt może zaoszczędzić do 2000 USD rocznie na podatkach dochodowych.

Kto kwalifikuje się do kredytu na naukę przez całe życie?

Aby ubiegać się o kredyt na naukę przez całe życie, musisz opłacić wydatki na kształcenie pomaturalne dla siebie, swojego współmałżonka lub osoby pozostającej na utrzymaniu, którą wymienisz w zeznaniu podatkowym. Są to wydatki na studia licencjackie, magisterskie i zawodowe.

Nie musisz dążyć do uzyskania stopnia naukowego ani innego wykształcenia. Aby się zakwalifikować, wystarczy wziąć udział w jednym kursie. I nie musisz być studentem w pełnym wymiarze godzin.

Takie kursy mogą być podejmowane w dowolnej akredytowanej szkole wyższej, na uniwersytecie, w szkole zawodowej lub innej szkole policealnej uprawnionej do udziału w programie pomocy dla studentów prowadzonym przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych. Do szkół kwalifikujących się zalicza się nie tylko uczelnie i uniwersytety non-profit, ale także komercyjne szkoły i kolegia nastawione na zysk. Jeśli nie jesteś pewien, czy uczęszczanie do jakiejś instytucji edukacyjnej kwalifikuje Cię do uzyskania kredytu, zapytaj ją (biuro pomocy finansowej powinno wiedzieć).

Kredyt ma pomóc podatnikom o niskich i średnich dochodach. W ten sposób kredyt wygasa, gdy twój dochód przekroczy określony poziom.

Czy mogę ubiegać się o kredyt na całe życie?

Aby ubiegać się o pełny kredyt, skorygowany dochód brutto (AGI) musi wynosić 66 000 USD lub mniej, jeśli jesteś osobą samotną. Ta liczba wynosi 132 000 USD lub mniej, jeśli jesteś żonaty i składasz wspólne dokumenty. Jeśli Twój AGI wynosi od 57 000 $ do 67 000 $ (od 114 000 $, ale mniej niż 134 000 $ za wspólne zgłoszenie małżeństwa), otrzymasz obniżony kredyt.

Jeśli Twój AGI przekracza 67 000 USD (134 000 USD w przypadku wspólnych zgłoszeń), nie możesz ubiegać się o kredyt.

Nie możesz również ubiegać się o ulgę, jeśli jesteś osobą na utrzymaniu zeznania podatkowego innej osoby, na przykład zeznania rodziców.

Jeśli ubiegasz się o Lifetime Learning Credit dla siebie lub innego ucznia, nie możesz również ubiegać się o żadne inne kredyty edukacyjne dla tego samego ucznia w tym roku. Na przykład nie możesz również ubiegać się o kredyt American Opportunity Credit.

Jeśli kwalifikujesz się na oba kredyty, powinieneś określić, który jest wart więcej i ubiegać się o ten jeden na rok. American Opportunity Credit może wynosić nawet 2500 USD, ale jest dostępny tylko na maksymalnie cztery lata nauki na poziomie pomaturalnym na studenta.

Ponadto kredyt możliwości jest dostępny tylko dla uczniów uczęszczających do szkoły co najmniej na pół etatu i poszukujących stopnia naukowego lub innego poświadczenia.

Jeśli opłacasz wydatki na edukację więcej niż jednego ucznia w tym samym roku, możesz ubiegać się o Ulgę podatkową Hope dla jednego ucznia i Kredyt na naukę przez całe życie dla innego ucznia

IRS ma interaktywną aplikację, za pomocą której możesz sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania kredytu.

Jaka jest kwota kredytu na naukę przez całe życie?

Kredyt na naukę przez całe życie jest równy 20% kwalifikowanych wydatków na edukację, które ponosisz w ciągu roku, maksymalnie do 2000 $ rocznie. Oznacza to, że pełny kredyt w wysokości 2000 USD jest dostępny tylko dla podatnika, który zapłaci 10 000 USD lub więcej kwalifikujących się wydatków.

„Kwalifikowane wydatki na edukację” obejmują czesne i opłaty wymagane w celu zapisania się do instytucji edukacyjnej. Inne kwalifikowane wydatki obejmują książki, materiały eksploatacyjne i sprzęt, które muszą zostać zapłacone instytucji edukacyjnej jako warunek rejestracji.

Możesz ubiegać się o kredyt na wydatki kwalifikowane, które opłacasz z własnej kieszeni lub pożyczką szkolną. Ponadto wydatki są wykorzystywane do obliczenia kredytu za rok, w którym wydatki są spłacane, a nie rok, w którym spłacana jest pożyczka.

Następujące rodzaje wydatków nie są kwalifikowanymi wydatkami na edukację i nie wliczają się do kredytu:

  • Koszt kursów obejmujących sport, gry, hobby lub kursy dodatkowe. Chyba że jest to część programu studiów lub nie pomaga w zdobywaniu lub doskonaleniu umiejętności zawodowych
  • Opłaty pozakademickie, takie jak opłaty za zajęcia dla studentów, opłaty sportowe, wydatki na ubezpieczenie lub inne wydatki niezwiązane z akademickim tokiem nauczania
  • Wydatki osobiste
  • Zakwaterowanie i wyżywienie
  • Transport i
  • Koszty leczenia (w tym opłaty za leczenie studentów)

Co powinienem wiedzieć o Lifetime Learning Credit?

Z każdego zeznania podatkowego można ubiegać się o maksymalnie 2000 $ kredytu na naukę przez całe życie, bez względu na to, ile osób objętych zwrotem uczęszczało do college’u lub innego wykształcenia pomaturalnego. Na przykład, jeśli ty i twój współmałżonek (który składa wspólne zeznanie podatkowe) oboje uczęszczacie do college’u, oboje możecie ubiegać się o kredyt w wysokości 2000 USD na wspólne zeznanie.

Kredyt na naukę przez całe życie jest „bezzwrotny”. W związku z tym możesz użyć kredytu, aby zapłacić należny podatek, ale nie otrzymasz zwrotu żadnego kredytu jako zwrotu. Jeśli nie jesteś winien podatku dochodowego, nie otrzymasz kredytu. Twój kredyt nie może przekroczyć podatku dochodowego, który jesteś winien za dany rok.

Nie ma limitu lat, przez które możesz ubiegać się o kredyt.

Przykład: Bernie jest rzeczoznawcą majątkowym pracującym na własny rachunek. W swoim lokalnym college’u uczestniczy w kursie zaawansowanych technik wyceny nieruchomości. Płaci 1000 $ czesnego i opłat za kurs.

Bernie jest singlem, a jego roczny dochód wynosi 55 000 dolarów. Kurs kwalifikuje się do pełnego kredytu na naukę przez całe życie, ponieważ pomaga mu podnosić umiejętności zawodowe, a jego dochód nie przekracza progu 57 000 USD. Ma prawo ubiegać się o ulgę w wysokości 20% x 1000 USD = 1000 USD od podatku dochodowego.

Jak ubiegać się o kredyt na całe życie?

Możesz ubiegać się o Lifetime Learning Credit, wypełniając formularz IRS 8863, Education Credits. Instrukcje formularza 8863 zawierają arkusz roboczy, którego można użyć do obliczenia kredytu. Po wypełnieniu dołącz go do zeznania podatkowego.

Lub, jeśli korzystasz z oprogramowania podatkowego do rozliczenia, obliczy je za Ciebie. Aby ubiegać się o kredyt, musisz złożyć formularz IRS 1040. Dlatego nie można złożyć krótszego formularza 1040EZ.

Do 31 stycznia każdego roku powinieneś otrzymać formularz 1098-T, Zestawienie czesnego ze swojej szkoły. Informacje zawarte w tym wyciągu pomogą Ci obliczyć wysokość kredytu. Formularz będzie zawierał kwotę w polu 1 lub 2, wskazującą kwoty otrzymane lub zafakturowane w ciągu roku przez instytucję edukacyjną.

Nie musisz składać formularza 1098-T w zeznaniu podatkowym. Za przesłanie kopii do IRS odpowiada instytucja edukacyjna.

Więcej informacji na temat Lifetime Learning Credit można znaleźć w publikacji IRS 970, Tax Benefits for Education.

O autorze

Stephen Fishman jest samozatrudnionym ekspertem podatkowym, który poświęcił swoją karierę jako prawnik i autor, pisząc użyteczne, miarodajne i uznane przewodniki po podatkach i prawie gospodarczym dla przedsiębiorców, niezależnych wykonawców, freelancerów i innych osób samozatrudnionych.

Zacznij korzystać z platformy Microsoft 365

To pakiet Office, który znasz, oraz narzędzia ułatwiające współpracę, dzięki czemu możesz zrobić więcej – zawsze i wszędzie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy