LendingClub ogłasza przejęcie Radius Bank

17.02.2021
Category: Uzyskać Więcej

Pierwszy amerykański Fintech ogłosił przejęcie banku, teraz gotowy do ponownego wyobrażenia sobie bankowości

Zwiększanie zdolności LendingClub do obsługi swoich członków, zwiększania możliwości rynkowych, zwiększania i dywersyfikacji dochodów oraz zapewniania odporności i jasności regulacyjnej

Zarząd przyjmuje tymczasowy plan dotyczący praw akcjonariuszy, aby chronić inicjatywę dotyczącą Karty bankowej

Transakcja zostanie omówiona podczas rozmowy telefonicznej Spółki dotyczącej wyników finansowych za czwarty kwartał i cały rok, a także transmisji internetowej o godzinie 14:00 czasu pacyficznego

SAN FRANCISCO, 18 lutego 2020 r. / PRNewswire / – LendingClub Corporation (NYSE: LC), największy amerykański rynek pożyczek online łączący pożyczkobiorców i inwestorów, ogłosił dziś, że podpisał ostateczną umowę przejęcia Radius Bancorp i należącej do niego w całości spółki zależnej Radius Bank (razem „Radius) niedawno wybrał najlepszy bank internetowy w kraju1 w transakcji gotówkowej i giełdowej o wartości 185 milionów dolarów. Połączenie Radius i LendingClub stworzy cyfrowy bank na dużą skalę z możliwością dostarczania zintegrowanej obsługi klienta, umożliwiając konsumentom zarówno płacenie mniej przy pożyczaniu, jak i zarabianie więcej przy oszczędzaniu.

Radius to wiodący bank internetowy założony w 1987 roku z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts, dysponujący zdywersyfikowanymi aktywami o wartości ponad 1,4 miliarda USD. Jest znany ze swojej wielokrotnie nagradzanej, bezoddziałowej platformy bankowości cyfrowej, która łączy najnowocześniejszą technologię z najlepszymi funkcjami rachunków czekowych i oszczędnościowych, aby zapewnić najwyższą jakość bankowości konsumentom i małym firmom. Jego platforma zapewnia wygodne funkcje, takie jak wpłata czeku, płacenie rachunków, zarządzanie kartami i osobisty pulpit zarządzania finansami, a także otwarte interfejsy API umożliwiające oferowanie funkcji „bankowość jako usługa (BaaS) wiodącym fintechom. Ponadto firma oferuje opcje pożyczek komercyjnych dla firm oraz usługi zarządzania finansami dla funduszy emerytalnych, związków, gmin i organizacji non-profit.

LendingClub jest największym dostawcą pożyczek osobistych w kraju, umożliwiając pożyczki o wartości ponad 12,3 miliarda dolarów w 2019 roku. Dzięki 14-letniemu doświadczeniu w poprawianiu kondycji finansowej klientów firma pomogła ponad trzem milionom członków w oszczędzaniu pieniędzy. w porównaniu z zadłużeniem z tytułu kart kredytowych o wysokim oprocentowaniu.

„Jest to transakcja transformacyjna, która pozwala nam na nowo wyobrazić sobie bankowość w sposób wolny od starszych praktyk i systemów, w którym sukces LendingClub jest zgodny z sukcesem naszych klientów – powiedział Scott Sanborn, dyrektor generalny LendingClub. „Łącząc się z Radiusem, stworzymy dla naszych członków doświadczenie definiujące kategorię, które radykalnie poprawi odporność i trajektorię zysków naszej firmy.

„LendingClub zawsze był innowatorem w dziedzinie fintech i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł wykorzystać mocne strony obu naszych utalentowanych zespołów, rozpoczynając nową erę w bankowości – powiedział Mike Butler, prezes i dyrektor generalny Radius. „Cieszymy się, że nasi pracownicy będą obsługiwać naszą platformę bankowości wirtualnej z większymi zasobami, a nasi klienci zyskają dostęp do wiodącego w branży produktu pożyczkowego. To idealne małżeństwo, w którym LendingClub zapewnia wiodącą platformę do generowania aktywów cyfrowych, a Radius jest czołową platformą do gromadzenia depozytów online, aby zapewnić połączonej firmie długoterminowy sukces.

Dodatkowe istotne strategiczne i finansowe korzyści z transakcji obejmują:

 • Dywersyfikować i zwiększać zyski , wykorzystując znaczne możliwości uzyskania przychodów, które są obecnie absorbowane przez banki emitujące, zmniejszając wykorzystanie drogich linii magazynowych oraz generując dodatkowy i powtarzający się dochód odsetkowy netto;
 • Zwiększyć odporność w trakcie cyklu gospodarczego, oferując źródło taniego i stabilnego finansowania; Zapewnienie jasności regulacyjnej dzięki bezpośredniej relacji z głównym regulatorem; Przyciągnij nowych członków poprzez dodanie usług bankowych, które wykorzystują siłę marketingową LendingClub; Oferuj nowe produkty, usługi i zasoby poprzez rozszerzoną ofertę BaaS, aby lepiej służyć partnerom; przy jednoczesnym zwiększaniu możliwości sprzedaży krzyżowej klientów Radius w celu uzyskania dostępu do produktów pożyczkowych; i Zwiększ zaangażowanie z obecnymi członkami LendingClub aby pomóc im zarządzać przepływami pieniężnymi i zarabiać oszczędności, jednocześnie generując więcej danych w celu dostarczenia informacji do ubezpieczycieli i pomocy konsumentom na drodze do lepszej kondycji finansowej.Połączona jednostka spodziewa się znacznego przyrostu przy zwrocie gotówki premii z tytułu ceny zakupu i wszystkich kosztów w ciągu dwóch lat. Cena zakupu podlega pewnym korektom określonym w ostatecznej umowie, a transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i innym zwyczajowym warunkom zamknięcia i oczekuje się, że zostanie zamknięta w ciągu najbliższych dwunastu do piętnastu miesięcy, a korzyści zaczną pojawiać się natychmiast po zamknięciu.

  Ponadto, aby ułatwić przestrzeganie federalnych przepisów bankowych i zapobiec opóźnieniu lub zakłóceniu zamknięcia transakcji przejęcia Radius, Rada Dyrektorów LendingClub przyjęła tymczasową umowę o ochronie karty bankowej, zwaną również umową dotyczącą praw akcjonariuszy, i zatwierdziła wypłatę dywidendy w wysokości jednej prawo do zakupu każdej pozostającej w obrocie akcji Spółki na dzień 19 marca 2020 r. Umowa ma na celu powstrzymanie pozycji akcji powyżej określonych progów określonych przez Rezerwę Federalną na mocy ustawy o spółkach holdingowych banków. W szczególności przewiduje rozmycie jakiejkolwiek osoby lub grupy osób, które nabywają:

  (i) 25 procent lub więcej udziałów w LendingClub lub

  (ii) 7,5 procent lub więcej dowolnej klasy papierów wartościowych LendingClub z prawem głosu. Próg ten automatycznie wzrasta do 10 procent, zgodnie z umową.

  Każdy, kto już przekroczył te progi, jest przywłaszczony na obecnym poziomie. Umowa wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i automatycznie wygaśnie z chwilą zamknięcia transakcji nabycia Radius lub po 18 miesiącach, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  Dodatkowe informacje na temat nabycia Radius, w tym tymczasowej umowy o ochronie karty bankowej, zostaną zawarte w raporcie bieżącym na formularzu 8-K, który LendingClub złoży w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w środę, 19 lutego 2020 r. – dostępnym na stronie SEC strona internetowa pod adresem www.sec.gov.

  Advisors

  J.P. Morgan Securities LLC pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego LendingClub w związku z transakcją, a Sullivan i Cromwell LLP pełnił funkcję jego radcy prawnego. Ponadto Broadhaven Capital Partners i Piper Sandler byli doradcami finansowymi Radius Bancorp, a Hogan Lovells US LLP pełnił funkcję doradcy prawnego w związku z transakcją.

  Telekonferencja i

  transmisja internetowa LendingClub zorganizuje telekonferencję w celu omówienia wyników finansowych za czwarty kwartał i cały rok 2019 o godzinie 14:00 czasu pacyficznego (17:00 czasu wschodniego).

  Informacje dotyczące

  transmisji internetowej Transmisja internetowa zaproszenia na żywo będzie dostępna pod adresem http://ir.lendingclub.com w menu Filings & Financials w sekcji Wyniki kwartalne. Aby uzyskać dostęp do połączenia, należy zadzwonić pod numer +1 (888) 317-6003 lub poza USA +1 (412) 317-6061 z numerem konferencji 7474063 dziesięć minut przed godziną 14:00 czasu pacyficznego (lub 17:00 czasu wschodniego).

  Odtwórz ponownie

  Archiwum audio rozmowy będzie dostępne pod adresem http://ir.lendingclub.com. Nagranie dźwiękowe będzie również dostępne 1 godzinę po zakończeniu rozmowy do 25 lutego 2020 r., Dzwoniąc pod numer +1 (877) 344-7529 lub spoza USA +1 (412) 317-0088 z ID konferencji 10138523.

  Informacje o LendingClub Firma

  LendingClub została założona w celu przekształcenia systemu bankowego, tak aby kredyt był bardziej przystępny, a inwestowanie bardziej opłacalne. Obecnie internetowy rynek kredytów LendingClub łączy pożyczkobiorców i inwestorów, aby zapewnić bardziej efektywny i przystępny cenowo dostęp do kredytu. Dzięki swojej platformie technologicznej LendingClub jest w stanie zwiększyć efektywność kosztową i przekazać te oszczędności pożyczkobiorcom w postaci niższych stóp oraz inwestorom w postaci zwrotów skorygowanych o ryzyko. LendingClub ma siedzibę w San Francisco w Kalifornii. Wszystkie pożyczki są udzielane przez partnerów banków-wydawców podlegających regulacjom federalnym. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.lendingclub.com.

  O Radius Bank

  Radius Bank, dysponujący aktywami o wartości około 1,4 miliarda dolarów, jest przyszłościowym bankiem cyfrowym, zobowiązanym do zapewnienia pełnego zestawu rachunków i usług w celu zaspokojenia potrzeb bankowych konsumentów i firm w całym kraju. Radius zapewnia szeroką gamę produktów krajowej marki, technologię fintech i spersonalizowaną uwagę, zwykle zarezerwowaną dla lokalnego banku, dla konsumentów, małych i średnich przedsiębiorstw rynkowych, związków zawodowych, instytucji rządowych i organizacji non-profit. Wielokrotnie nagradzana platforma bankowości cyfrowej Banku umożliwia klientom indywidualnym korzystanie z usług bankowych z dowolnego miejsca za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego i zapewnia wygodne funkcje, takie jak wpłata czeku, płacenie rachunków, zarządzanie kartami i pulpit do zarządzania finansami osobistymi. Klienci biznesowi korzystają z szerokiego wachlarza nagradzanych produktów depozytowych, zaawansowanych usług zarządzania skarbem,oraz rozwiązania w zakresie pożyczek i płatności. Ponadto pakiet otwartych interfejsów API firmy Radius zapewnia solidną platformę bankowości jako usługi (Baas) dla fintechów, umożliwiającą szybki dostęp do podstawowych funkcji bankowych i tworzenie najlepszych w swojej klasie rozwiązań finansowych. Radius specjalizuje się we współpracy z przyszłościowo myślącymi fintechami, aby dostarczać produkty depozytowe z białymi etykietami, karty, cyfrowe wdrażanie i zarządzanie kontami. Radius Bank jest członkiem Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów i pożyczkodawcą Equal Housing / Equal Opportunity Lender. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Banku pod adresem radiusbank.com lub śledź Bank na Twitterze, LinkedIn, Facebooku i Instagramie.Radius specjalizuje się we współpracy z przyszłościowo myślącymi fintechami w celu dostarczania produktów depozytowych z białymi etykietami, kart, cyfrowego wdrażania i zarządzania kontami. Radius Bank jest członkiem Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów i pożyczkodawcą Equal Housing / Equal Opportunity Lender. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Banku pod adresem radiusbank.com lub śledź Bank na Twitterze, LinkedIn, Facebooku i Instagramie.Radius specjalizuje się we współpracy z przyszłościowo myślącymi fintechami, aby dostarczać produkty depozytowe z białymi etykietami, karty, cyfrowe wdrażanie i zarządzanie kontami. Radius Bank jest członkiem Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów i pożyczkodawcą Equal Housing / Equal Opportunity Lender. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową Banku pod adresem radiusbank.com lub śledź Bank na Twitterze, LinkedIn, Facebooku i Instagramie.

  Oświadczenie Safe Harbor

  Niektóre z powyższych stwierdzeń, w tym stwierdzenia dotyczące naszej zdolności do zamknięcia oczekującej transakcji z Radius, czasu i możliwości osiągnięcia pewnych finansowych i strategicznych korzyści z transakcji oraz wpływu statutu banku na naszą działalność, to „stwierdzenia dotyczące przyszłości . Słowa „przewidywać, „wierzyć, „szacować, „oczekiwać, „zamierzać, „może, „przewidywać, „planować, „przewidywać, „projektować, „zamierzać, „będzie i podobne wyrażenia mogą oznaczać stwierdzenia dotyczące przyszłości, chociaż nie wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają te słowa identyfikujące. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych rozważanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, obejmują: wyniki toczących się dochodzeń rządowych oraz toczących się lub grożących postępowań sądowych, które są z natury niepewne;wpływ zmian kierownictwa i zdolność do dalszego zatrzymywania kluczowego personelu; nasza zdolność do oszczędności kosztów wynikających z restrukturyzacji; nasza zdolność do dalszego przyciągania i zatrzymywania nowych i istniejących pożyczkobiorców i inwestorów; nasza zdolność do uzyskania lub dodania funkcji banku i statutu banku; konkurencja; ogólne warunki ekonomiczne; popyt na obsługiwane przez nas rodzaje kredytów; współczynniki niewypłacalności i czynniki określone w sekcji zatytułowanej „Czynniki ryzyka w naszym najnowszym raporcie kwartalnym na formularzu 10-Q i raporcie rocznym na formularzu 10-K, każdy złożony w SEC, a także w kolejnych dokumentach LendingClub złożonych w Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, w tym kolejne raporty na formularzach 10-Q i 10-K. W rzeczywistości możemy nie osiągnąć planów, zamiarów lub oczekiwań ujawnionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości,i nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Rzeczywiste wyniki lub zdarzenia mogą znacząco różnić się od planów, zamiarów i oczekiwań ujawnionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie przyjmujemy żadnego obowiązku aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

  Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, ani nie ma miejsca sprzedaż papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, namawianie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisy dotyczące papierów wartościowych tej jurysdykcji.

  Kontakt dla mediów i inwestorów

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy