Krzysztof W. dzieki wolności; sąd rozstrzygnie, lub stwarza zagrożenie

Krzysztof W. dzieki wolności; sąd rozstrzygnie, lub stwarza zagrożenie
Category: inne
27 lipca, 2020

Zakład Oddany w Rzeszowie opuścił przy piątek 33-letni Krzysztof Przy. Kilka dzionki temu szef więzienia złożył w sądzie wniosek na temat uznanie go za osobę z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającą zagrożenie na rzecz innych, i wnioskuje na temat objęcie go nadzorem prewencyjnym.

Wyjście mężczyzny na wolność potwierdził PAP rzecznik więzienia mjr Norbert Gaweł.

Skierowanie wniosku o uznanie więźnia zbyt osobę z zaburzeniami psychicznymi stwarzającą zagrożenie życia, stanu zdrowia lub wolności seksualnej innych umożliwia ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami, która obowiązuje od 22 stycznia. Pierwszy konkluzja na mocy ludzi przepisów dotyczył Mariusza Trynkiewicza – pedofila, zabójcy czterech chłopców.

W przypadku Krzysztofa Po. wniosek został złożony 23 stycznia. Sąd powołał już biegłych po tej sprawie, którzy przygotują opinie. Krzysztofowi W. wyznaczono także pełnomocnika z urzędu. Rozprawa została zaplanowana na 14 lutego.

Jak podkreśliła rzeczniczka Sądu Okręgowego po Rzeszowie Marzena Ossolińska-Plęs, wyjście W. w wolność nie zaakceptowac zawiesza postępowania ws. uznania go zbytnio osobę stwarzającą zagrożenie dla innych. „Dyrektor zakładu karnego złożył bowiem wniosek w trakcie odbywania (przez W. a mianowicie PAP) kary i tym samym zainicjował postępowanie” a mianowicie zaznaczyła.

Krzysztof W. początkowo został skazany za współudział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym; w trakcie przerwy po odbywaniu tej kary usiłował zgwałcić 6-letnią dziewczynkę, zbyt co został skazany w 4 czasy więzienia. Po piątek ta kara dobiegła końca.

Zanim skierowaniem moralu dotyczącego Po. dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie zapoznał się metrów. in. wraz z aktualnymi pogladami psychologa jak i równiez psychiatry dzieki jego temat, a także z oceną funkcjonowania skazanego w procesie resocjalizacji oraz w trakcie pobytu w więzieniu.

Jednostka wobec której zastosowany zostanie nadzór prewencyjny, o który wnioskuje dyrektor rzeszowskiego więzienia, musi metrów. in. informować policję o zmianie stanowiska stałego bytu, miejsca zatrudnienia i wlasnych danych osobowych. Natomiast policja może metrów. in. prowadzić wobec niej czynności operacyjno-rozpoznawcze, a także weryfikować, gromadzić i przetwarzać informacje udzielane przez tę osobę i uzyskane w wyniku czynności operacyjnych.

Jak zastrzegł w rozmowie z PAP rzecznik podkarpackiej policji Paweł Międlar, w przypadku takich osób policja nie zaakceptowac informuje o konkretnych działaniach. „Nie możemy takich wiadomosci upubliczniać. Czynimy wszystko, żeby osoby, które wyszły dzieki wolność, a wobec których wdrożone jest postępowanie ustawowe, nikomu nie zaakceptowac zagrażały, a także żeby im nie groziło niebezpieczeństwo” – wyjaśnił.

W rzeszowskim zakładzie karnym funkcjonuje oddział dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym metrów. in. sposród zaburzeniami preferencji seksualnych. Dzis przebywa w tamtym miejscu ok. szescdziesieciu skazanych.

Ustawa, która obowiązuję od 22:00 stycznia, dotyczy m. in. postępowania wobec sprawców zabójstw i gwałtów, skazanych w dekadzie PRL na karę śmierci. Na mocy amnestii w 1989 r. zamieniono tym osobom wyroki śmierci na 25 lat (w kodeksie karnym nie funkcjonowała wówczas kara dożywocia). Jednym sposród takich skazanych jest Mariusz Trynkiewicz, zabójca czterech chłopców. Wniosek o uznanie go za osobę z zaburzeniami psychicznymi stwarzającą zagrożenie życia, zdrowia badz wolności zmyslowej innych szef Zakładu Karnego w Rzeszowie złożył do sądu 22 stycznia.

Oprócz tego ustawa odnosi się sluzace do innych groźnych przestępców, jeśli odbywają oni kary po systemie terapeutycznym i dodatkowo występowały u nich zaburzenia umyslowe, bądź preferencji seksualnych, które mają ten charakter, że „zachodzi przynajmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy” zagrożonego karą przynajmniej dziesieciu lat więzienia. (PAP)

kyc/ huk/ itm/ mow/

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy