Kaucja

Kaucja
16.10.2020
Category: Jaki Sposób

Co to jest kaucja?

Depozyt zabezpieczający to pieniądze przekazywane właścicielowi, pożyczkodawcy lub sprzedawcy domu lub mieszkania jako dowód zamiaru wprowadzenia się i opieki nad miejscem zamieszkania. Kaucja może być zwrotna lub bezzwrotna, w zależności od warunków transakcji. Kaucja ma na celu zabezpieczenie odbiorcy, ale może również służyć do zapłaty za szkody lub utracone mienie.

Kaucje są niematerialnym zabezpieczeniem lub środkiem materialnego zabezpieczenia na wypadek zniszczenia lub utraty mienia.

W stanach obowiązują różne przepisy dotyczące lokowania depozytu zabezpieczającego, takie jak oddzielny rachunek bankowy lub rachunek powierniczy, oraz tego, czy należy pobierać odsetki.

Jak działa depozyt zabezpieczający

Kaucje są wpłacane przed wprowadzeniem się do lokalu lub przejęciem go w posiadanie, a kaucje te są zazwyczaj równe miesięcznemu czynszowi. Kaucja może zostać przeznaczona na naprawę lub wymianę sprzętu w wynajmowanym lokalu, jeżeli szkody wynikły z działań najemcy.

Na przykład, jeśli najemca wybije okno lub spowoduje trwałe uszkodzenie podłóg, ścian lub infrastruktury nieruchomości, wówczas właściciel może wykorzystać depozyt zabezpieczający na naprawę. Zazwyczaj, jeśli nieruchomość jest w dobrym stanie i bez konieczności naprawy, gdy najemca się wyprowadza, kaucja może zostać im zwrócona.

Kluczowe wnioski

  • Kaucja zabezpieczająca służy jako sposób na naprawienie lub wymianę czegoś w wynajmowanej jednostce, która została uszkodzona, zgubiona lub skradziona przez najemcę.
  • Kaucje są zazwyczaj zwracane w momencie wyjazdu, jeśli nieruchomość została pozostawiona w „rozsądnie” dobrym stanie – do punktu normalnej amortyzacji)
  • Kaucje zabezpieczające zazwyczaj należy wpłacić przed wprowadzeniem się, a przepisy stanowe określają, w jaki sposób należy je złożyć, gdy są potrzebne.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Kwota kaucji to zazwyczaj miesięczny czynsz, ale może być wyższa. Jeśli czynsz za nieruchomość wzrośnie, depozyt zabezpieczający przechowywany na rachunku escrow może nie wystarczyć.

Depozyty zabezpieczające mogą narastać odsetki, gdy są przechowywane, ale stopa wzrostu czynszu może przekroczyć te odsetki. Najemca musiałby wtedy dodać więcej pieniędzy do posiadanego depozytu zabezpieczającego.

Depozyty zabezpieczające nie są uważane za dochód podlegający opodatkowaniu, a lokalne przepisy często traktują depozyty zabezpieczające jako fundusze powiernicze. Kaucja, która jest wykorzystywana jako końcowa opłata za czynsz, musi być potrącona jako zaliczka na czynsz i podlega opodatkowaniu w momencie zapłaty.

Uwagi specjalne

W niektórych stanach wynajmujący mogą pobierać kaucję jako czynsz od najemców, którzy w inny sposób nie mogą zapłacić lub wykorzystać tych depozytów do naprawy szkód spowodowanych przez najemców. Każde państwo może określić, czy depozyt zabezpieczający może zostać wykorzystany do zapłacenia czynszu za ostatni miesiąc po zakończeniu zajmowania nieruchomości. W zależności od lokalnych przepisów, czynsz za ostatni miesiąc i kaucja mogą nie być takie same i muszą być rozliczane oddzielnie. Właściciel może nawet potrzebować pisemnej zgody najemcy na wykorzystanie kaucji jako ostatecznego czynszu.

W niektórych miastach lub dzielnicach mogą wystąpić problemy z wysokością depozytów zabezpieczających. Niektóre dzielnice mogą mieć właścicieli, którzy pobierają wyższe stawki kaucji w porównaniu z okolicznymi obszarami. Może to zmusić osoby i rodziny o niższych dochodach do znalezienia miejsc do życia na tych obszarach. Można uchwalić lokalne przepisy, które określają limity wysokości kaucji w stosunku do czynszu pobieranego za nieruchomość.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy