Jak strategia wpływa na wzrost ekonomiczny?

Jak strategia wpływa na wzrost ekonomiczny?
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Zgodnie z modelem firmy Coface ryzyko polityczne wyraża się poprzez niebezpieczenstwo konfliktu a takze politycznej i społecznej zmienności, jak również zagrożenie ryzykiem terroryzmu. Pomimo że eurosceptycy nie odnieśli zwycięstwa w niedawno zrealizowanych wyborach przy Holandii, przy tegorocznym kalendarzu pozostają wciaz wybory po tak ważnych krajach Europy Zachodniej jak Francja i Niemcy. Jednakze ryzyko polityczne nie wiąże się wylacznie z niepewnością co do możliwych wydarzeń jak i równiez wprowadzanych rozwiązań.

Globalny rejestr ryzyka politycznego

W ujęciu globalnym rejestr ryzyka politycznego – wedle modelem Coface – odnajduje się po rosnącym trendzie od 2007 roku. Swoim najwyższa wartość przypadała na rok 2010 kiedy to efekty ogólnego kryzysu gospodarczego spowodowały wzrost niezadowolenia społecznego przy krajach rozwiniętych.

Od r. 2014 wzrost ryzyka wydaje sie byc głównie konsekwencją rosnącej liczby konfliktów jak i równiez wzrostu terroryzmu. W ujęciu regionalnym Poufaly Wschód jak i równiez Afryka pozostają regionami, dokad ryzyko polityczne jest najwyższe ze względu na mnogość konfliktów jak i równiez walk po tych regionach. W najbardziej istotnych gospodarkach regionu – Nigerii i Kenii wzrosło zagrożenia terroryzmem.

Nastepnie w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw zagrozenie polityczne wydaje sie byc powyżej globalnej średniej i wzrosło zwłaszcza w wyniku pogorszenia sytuacji po Rosji i na Ukrainie. W mniejszych krajach regionu, w tym Armenii, Tadżykistanie i Azerbejdżanie, prawdziwy poziom ryzyka wynika wraz z czynników politycznych i społecznych.

W Ameryce Południowej podwyższone ryzyko występuje w Meksyku wraz z intensyfikacją walk wraz z gangami, zas sytuacja pogorszyła się przy Wenezueli, dokad spadek cen ropy miał istotne znaczenie dla sasiedztwa gospodarczego uzależnionego w bardzo dużym stopniu od eksportu tego materialu.

W Azji najwyższy wskaźnik ryzyka politycznego pozostaje przez hindusów i Krajach.

Globalna system gospodarczy może przyspieszyć

Niemniej jednak, nie zwazajac na wzrostu niebezpieczenstwa politycznego Coface przewiduje, że poprawa warunków gospodarczych po wybranych krajach rozwijających się oraz solidny rozwój gospodarczy w krajach rozwiniętych przyczynią się az do nieznacznego, ale jednak przyspieszenia globalnego wzrostu gospodarczego z 2, 5 proc. w 2016 r. do 2, 8 proc. w 2017 r.

W ramach aktualizacji swoich ocen ryzyka krajów w styczniu jak i równiez marcu 2017, Coface na raz glówny od 2015 r. dokonał większej liczby podwyższeń niż obniżeń oceny ryzyka po sektorze przedsiębiorstw.

Niższe ryzyko w tym rejonie pozwoliło podwyższyć oceny Hiszpanii, wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Węgry, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Serbia), jak również Argentyny badz niektórych krajów Afryki (Ghana, Kenia).

Po kontekście zawirowań gospodarczych, które przekładają się na warunki prowadzenia biznesu w wielu krajach dzieki świecie, Stary kontynent Środkowo-Wschodnia wydaje sie byc regionem, w którym miejscu podwyższenia ocen (tj. obnizenie ryzyka) dominują – dotychczas w tym roku Coface podwyższył marki 15 krajom, z czegoz 6 to kraje Swiata Środkowo-Wschodniej.

Polska w dobrym trendzie

W czerwcu 2013 r. sprawdzenie Polski została zdjęta z negatywnej ewidencje obserwacyjnej, (na którą trafiła w kwietniu 2013) jak i równiez do dzisiaj pozostaje w stopniu A3.

Powodem umieszczenia Polski w kwietniu 2013 w negatywnej liście obserwacyjnej było obserwowane spowolnienie gospodarcze jak i równiez niestabilność branży budowlanej. Skromniej otwarta system gospodarczy Polska zaczęła odczuwać wpływ europejskiej recesji.

Negatywna obserwacja oceny A3 potwierdzała, że ryzyko niedostatku zapłaty wzrosło. W Polsce notowano pogorszenie w ramach regulowania płatności w transakcjach handlowych, jakie mozliwosci wyrażało się wzrostem przypadków przeterminowanych należności i wzrostem liczby upadłości.

Jednak już w lipcu 2013 ocenę A3 zdjęto z listy negatywnej. Nasz kraj obroniła się przed recesją, a spowolnienie gospodarcze było przejściowe.

Obecna ocena A3 oznacza, że firmy rozliczają się wraz z swoimi kontrahentami nie zawsze na czas, ale po większości regulują zaległości, natomiast ryzyko niewypłacalności nie jest duze.

Country Risk 2017

Niebezpieczenstwo polityczne wydaje sie byc jednym z elementów debaty po raz dwunasty organizowanej poprzez Coface.

Ostatnie spotkanie odbywało się po czwartek pod hasłem: „Czy niepewność geopolityczna ograniczy postep gospodarczy? ”. Gościem specjalnym spotkania był prof. Marek Belka.

Narady Country Risk są urzadzane od 20 lat przez międzynarodowego firmy patronus należności Coface w duzej liczby krajach świata. Podczas spotkań, menedżerowie podejmujący strategiczne decyzje związane wraz z rozwojem interesu, mogą zapoznać się wraz z analizami biezacych tendencji po światowej gospodarce i oceną ryzyka w poszczególnych rynkach.

Oddziały Coface organizują przy swoich krajach regionalne konferencje. Polskie narady CRC urzadzane są od czasu 2006 r. i kazdego roku gromadzą 250-350 uczestników – reprezentantów największych firm i eksporterów rodzimych. Konferencje skierowane są sluzace do członków zarządów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów weryfikacje ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmujących decyzje w zakresie ochrony albo finansowania należności.

Informacja prasowa