Jak korzystać z kalkulatora finansowego

17.02.2021
Category: Kwota Pożyczki

Kalkulatory różnią się w zależności od użytkownika. W związku z tym istnieją różne typy kalkulatorów. Na przykład, możesz powiedzieć o kalkulatorze naukowym lub kalkulatorze finansowym. Oba te kalkulatory mają różne zastosowanie i przeznaczenie. Teraz, kiedy korzystamy z kalkulatora finansowego, odkryliśmy coś dziwnego. Kalkulatory finansowe są używane w księgowości, ekonomii, finansach, marketingu, matematyce, nieruchomościach, nauce i statystyce.

Jak korzystać z kalkulatora finansowego

Ale to smutne, że większość użytkowników nie wie, jak prawidłowo korzystać z kalkulatora finansowego. Niektórzy z nich używali go wcześniej, ale nie regularnie. Dlatego też muszą się uczyć. Dlatego w tym artykule pokażę, jak korzystać z kalkulatora finansowego. We wszystkich przykładach użyję kalkulatora finansowego Texas Instruments BA II Plus Professional. Jeśli więc szukasz sposobu korzystania z kalkulatora finansowego ba ii plus, również jesteś we właściwym miejscu.

Co to jest kalkulator finansowy?

Dobra, najpierw najważniejsze. Kiedy pojawia się pytanie, co to jest kalkulator finansowy? Muszę to wyczyścić bardzo wcześnie. Kalkulator finansowy można nazwać rewolucyjnym urządzeniem dla serwisu inwestycyjnego. Znany jest również jako kalkulator biznesowy.

Może wykonywać funkcje finansowe, które są powszechnie potrzebne do obliczeń biznesowych. Bankowcy używają tego kalkulatora również do znajdowania pożyczki lub odsetek. Służy również do księgowości, finansów, nieruchomości i innych różnych prac. Tak więc kalkulator finansowy jest bardzo przydatnym narzędziem dla wszystkich sektorów związanych z handlem.

Pierwsze kroki z włączaniem i wyłączaniem

Naciśnij „ON / OFF, aby włączyć kalkulator. Po włączeniu kalkulatora następujące czynności zaczynają się automatycznie:

Powraca do trybu kalkulatora standardowego wyświetlanego z zerem.

Cały arkusz roboczy i format liczb, jednostki kątowe pozostają niezmienione od ostatniego wyłączenia.

Jeśli funkcja automatycznego wyłączania (OPD) wyłączy kalkulator, kalkulator rozpocznie się dokładnie od miejsca, w którym zostałeś. Oznacza to, że odzyska Twoje dane i zapisze je dla Ciebie.

Naciśnij „ON / OFF, aby wyłączyć kalkulator. Gdy wyłączysz kalkulator, wszystkie wyświetlane liczby i błędy zostaną usunięte.

Automatyczne wyłączanie

Ta funkcja wyłączy kalkulator po 5 minutach bezczynności. Kiedy włączysz kalkulator po tym wyłączeniu, wszystko będzie niezmienione od czasu Twojego odejścia.

Zmienne TVM i arkusza amortyzacji

Kalkulator finansowy zawiera wartość pieniądza w czasie (TVM) i wartość amortyzacji. Możesz znaleźć te zmienne w pierwszym wierszu swojego kalkulatora. Niektóre najczęstsze zmienne to:

N = liczba płatności

I = stopa procentowa na rok lub miesiąc lub zysk / zwrot

Wśród tych zmiennych najczęstsze 4 zmienne to N, I, PMT i PV. Jeśli znasz dowolne trzy wartości tych zmiennych, możesz łatwo znaleźć nieznaną. Wypróbujmy przykład oparty na tych zmiennych.

Znajdowanie kwoty płatności (PMT)

* Załóżmy, że planujesz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 10 000 USD, amortyzowaną przez 10 lat, co oznacza 120 miesięcznych rat. Roczne oprocentowanie wyniesie 10%.

Teraz jest fakt. Gdy roczna stopa oprocentowania wynosi 10%, a metoda płatności ma być miesięczna, roczne odsetki należy zmniejszać w procesie miesięcznym. Okay, większość kalkulatorów finansowych wykona tę pracę automatycznie.

Ale nie każdy kalkulator ma tę samą funkcję. Jeśli Twój kalkulator nie posiada tej funkcji, musisz podzielić 10 przez 12, aby otrzymać miesięczną stopę procentową. Będzie to 0,83.

Istnieje również fakt związany z błędem. Niektóre kalkulatory wyświetlą komunikat o błędzie, jeśli zarówno kwota płatności (PMT), jak i wartość bieżąca (PV) lub kwota pożyczki pozostaną dodatnie. Jedna z tych zmiennych musi pozostać ujemna. Sugeruję, aby numer przychodzący (Cash In) był dodatni, a numer wychodzący (Cash Out) ujemny.

Teraz, jeśli twój kalkulator jest poprawnie zaprogramowany, spróbujmy rozwiązać problem. W tym pytaniu wartość bieżąca (PV) wynosi 10000 USD. Więc postaw 10.000 $ w PV. Ponieważ jest to płatność miesięczna i przez 10 lat, więc liczba spłat wyniesie 120, ponieważ 10 lat oznacza 120 miesięcy.

Więc wstaw 120 w N. Wpisz 0,83 do I, ponieważ 0,83 to miesięczna stopa płatności. Jeśli wszystko zostało poprawnie wstawione, w odpowiedzi pojawi się 132,15 USD za miesięczną płatność (PMT).

Fakt jest tutaj bardzo prosty. Masz 4 zmienne – PMT, PV, N i I. Jeśli utworzysz dla nich tabelę w celu rozwiązania problemu związanego z tymi 4 konkretnymi funkcjami, znajomość dowolnych 3 wartości tych zmiennych ma podstawowe znaczenie. Dopiero wtedy możesz rozwiązać nieznaną zmienną.

Znajdowanie przyszłej wartości (FV)

A teraz rozwiążmy inny problem związany z tymi funkcjami. Tym razem znajdziemy przyszłą wartość inwestycji.

* Jeśli otworzysz konto za 5000 $, ile będziesz mieć po 20 latach? Twoje roczne oprocentowanie wynosi 0,5%.

Na początku usuń wszystkie dane z kalkulatora i ustaw go na ustawienia domyślne. Teraz wprowadź liczbę płatności (N) 20. Ponieważ twoja płatność będzie roczna, a wpłacisz depozyt przez dwadzieścia lat. Ustaw (I / Y) na 0,5, ponieważ Twoje roczne odsetki wynoszą 0,5%. Wprowadź saldo początkowe lub wartość bieżącą (PV) 5000 USD. Oblicz problem.

Odpowiedzią będzie wartość przyszła, FV = 5 524,48 USD. Oznacza to, że po 20 latach Twoje konto będzie warte 5524,48 $.

Znajdowanie stopy procentowej (I / Y)

Zmienna I / Y wskazuje stopę procentową kredytu w każdym roku. Stawka ta zostanie pomnożona przez kwotę pożyczki. Spróbujmy innego przykładu-

* Jeśli dokonujesz miesięcznej spłaty w wysokości 425,84 USD za 30-letni kredyt hipoteczny na 75 000 USD, jakie jest oprocentowanie kredytu?

Ponownie ustaw kalkulator w trybie domyślnym. Oto fakt, którym najpierw muszę się podzielić. Znajdziemy roczną stopę procentową. Ale musisz to płacić co miesiąc, co oznacza miesięczną stopę procentową. Musisz więc użyć zmiennej Płatności na rok (P / Y).

Ponieważ zamierzasz płacić za każdy miesiąc, ustaw Płatności roczne (P / R) na 12. Teraz wróć do trybu standardowego. Podaj liczbę spłat (N) do 360. Bo to jest 30-letni kredyt hipoteczny a każdy rok oznacza 12 miesięcy. Więc pomnóż 30×12 = 360 i to jest liczba płatności. Wpisz kwotę pożyczki (P / V) – 75 000 USD.

Wprowadź kwotę płatności (PMT) – 425,84 USD. Podaj ujemny znak dla tej zmiennej, o czym wspomniałem wcześniej. Ponieważ jest to wartość wychodząca, powinna być ujemna. Oblicz stopę procentową.

Odpowiedzią będzie oprocentowanie w wysokości 5,5% rocznie.

Inne funkcje kalkulatora finansowego

Arkusz przepływu środków pieniężnych

Arkusz przepływu środków pieniężnych może powodować nierówne przepływy środków pieniężnych w równym okresie. Wartości przepływów pieniężnych mogą obejmować zarówno wpływy, które oznaczają otrzymane środki pieniężne, jak i wypływy, które oznaczają wypłacone środki pieniężne.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy